2019. 02. 15.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Máriabesnyő plébánosa

Tragikus hirtelenséggel, életének 65. évében elhunyt Dr. Stella Leontin atya, a máriabesnyői kegytemplom plébánosa.

Stella Leontin atya 1954. július 19-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait követően három éves kórházi szolgálat után – választ adva Isten hívó szavára – az Egri Érseki Hittudományi Főiskola papnövendék hallgatója lett. 1980-ban szentelte pappá Marosi Izidor megyéspüspök a váci székesegyházban. Ekkor a Jóistentől egy életre megbízást kapott a mindennapi szentmiseáldozat bemutatására, Isten igéjének hirdetésére, a szentségek kiszolgáltatására, és arra, hogy mindezeken keresztül Jézus útján vezesse Isten népét. Bizonyára ezért a kiválasztásért élete minden napján köszönetet mondott Istennek.

Az ifjú lelkipásztor életútja több állomáson keresztül vezetett Balassagyarmatra. Káplánként szolgált Kistarcsán, Kiskunfélegyházán majd Kecskeméten. Teológiai ismereteit a Bécsi Egyetem Római Katolikus Teológiai Karán folytatott tanulmányai során mélyítette el 1991-1993 között, ahol „magister” fokozatot szerzett.

hirdetés

Elmélyült lelkiségére, teológiai felkészültségére, valamint sokrétű érdeklődésére alapozva, fiatal kora ellenére többféle magas, egyházi hivatalt bízott rá lelki vezetője 1993 és 2005 között. A Váci Püspöki Hivatalban püspöki szertartói, a Szent József Kollégium lelki igazgatói, valamint a Hétkápolna Kegyhely igazgatói feladatait is ellátta párhuzamosan. Eközben liturgiát és művészettörténetet tanított a Váci Hittudományi Főiskolán.
1995-ben „Cum laude” fokozattal doktorált a Budapesti Hittudományi Egyetemen.
2002-től a Váci Székesegyház kanonok – prépostja, 2005-től Balassagyarmaton szolgált, 2016-tól a mai napig  a máriabesnyői kegytemplom plébánosaként dolgozott.

2017  augusztusában Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Áder János köztársasági elnöktől. 

Életrajzának forrása: Balassagyarmati Plébánia honlapja

Hírek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás