2018. 09. 23.

“Egy emberi szívizom” – Az eucharisztikus csoda, amire nincs magyarázat

Minden egyes nap, a világ összes katolikus templomának oltárán a legnagyobb csoda történik meg: a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik. Mégis, amikor magunkhoz vesszük az Eucharisztiát, csak a hitünkkel érzékelhetjük ennek megvalósulását, mert a tudatunk csak a kenyeret és a bort érzékeli, fizikai változás nem történik a felszentelés során. Akkor mégis mi történt a lengyelországi Sokolkában 2008-ban?

Michael Sopocko boldoggá avatási szertartását követően két héttel, 2008. október 12-én, a sokolkai Szent Antal plébániatemplom 8:30-kor kezdődő ünnepélyes szentmiséjén, az áldoztatás közben egy átváltoztatott szentostya kiesett az egyik pap kezéből az oltár mellé. A pap félbeszakította az áldoztatást, felvette azt a szentostyát, és a liturgiai előírásoknak megfelelően egy vízzel teli edénybe helyezte, amiben az ostya normál esetben feloldódik.

A szentmise végén, Stanislaw Gniedziejko atya kérésére a sekrestyés, Julia Dubowska nővér a vizet és a benne lévő szentostyát egy másik edénybe öntötte. Tudta, hogy az átváltoztatott ostya feloldódása eltarthat egy ideig, ezért az edényt a templomban található széfbe helyezte, melyhez csak neki és a plébánosnak volt kulcsa.

Egy héttel később az atya kérésére Julia nővér elment a széfhez megnézni a szentostyát, és amint kinyitotta az ajtaját, egyből megérezte a kovásztalan kenyér finom illatát. Felnyitotta az edényt és a még mindig majdnem teljesen ép szentostya közepén megpillantott egy élénk piros, vérhez hasonló foltot, egy élő test részecskéjét. A víz azonban nem színeződött el.

hirdetés

A nővér azonnal tájékoztatta erről a plébánost, aki ezt követen áthívta a többi papot és a misszionáriust, Fr. Ryszard Gorowski-t a plébániára. Mindannyian megdöbbentek és nem találtak szavakat.

Emberi ésszel nehéz volt megmondani, hogy ez az elváltozás szerves növekedés, kémiai reakció vagy bármilyen más folyamat eredménye.

Haladéktalanul értesítették Edward Ozorowski érseket, aki a Kúria kancellárjával és más tisztviselőkkel Sokolkába utazott. Mindannyiukat mélyen megérintette ez a történés. Az érsek úr azt az utasítást adta, hogy a szentostyát védett helyen őrizzék és tartsák figyelemmel.

Október 29-én a szentostyát a vízzel teli edénnyel együtt az Isteni Irgalmasság Plébániára vitték és ott tabernákulumba helyezték. Másnap az érsek utasítására kiemelték a vízből, rátették egy korpoláréra, és a korpoláréval együtt visszahelyezték a tabernákulumba. Három éven keresztül így őrizték, 2011. október 2-án ünnepélyesen átvitték templomba. Egy évig teljesen titokban tartották a dolgot, ez idő alatt az egyházi hatóság azon töprengett, mi tévők legyenek.

2009 január közepére a szentostya elváltozott része megszáradt és vérrög maradt utána. Ekkor az érsek egy kórszövettani vizsgálatot rendelt el és március 30-án létrehozott egy egyházi bizottságot a jelenség tanulmányozására. Hogy kellően hiteles legyen a vizsgálat, a szentostyának egy darabját két orvosszakértő, Prof. Maria Sobaniec-Lotowska és Prof. Stanislaw Sulkowski egymástól függetlenül elemezni kezdte a bialystok-i Orvosi Egyetem patológiai intézetében. Mindent alaposan lejegyeztek, fényképekkel is alátámasztották a leírtakat, majd a teljes dokumentumot átadták a Kúriának.

A szentostya fel nem oldódott része beágyazódott a szövetbe, a vörös vérrög változatlan maradt, és elválaszthatatlanul összefonódott a kenyérrel.

A mintadarab elég nagy volt ahhoz, hogy minden szükséges vizsgálatot el tudjanak végezni rajta.

Az egymástól független vizsgálatok eredményei teljesen megegyeztek. Az orvosszakértők arra a következtetésre jutottak, hogy az átalakult szentostya szerkezete megegyezik egy halálhoz közeli ember szívizomszövetével. Maria Sobaniec-Lotowska professzor nyilatkozata szerint a szívizomrostok oly módon fonódtak össze a kenyér rostjaival, hogy az emberi ésszel megmagyarázhatatlan.

A tanulmányok igazolták, hogy a felszentelt ostyához nem adtak semmilyen idegen anyagot, hanem a szentostya vette át a halálhoz közeli állapotban lévő emberi szívizomszövet szerkezetét. Ez a jelenség a tudomány által megmagyarázhatatlan. Az egyház azt tanítja, hogy a felszentelt ostya Krisztus Testévé és Vérévé válik az utolsó vacsorán elhangzott szavak által, és ugyanez ismétlődik minden egyes szentmisén.

A bialystoki Kúria a hivatalos közleményében a következőt jelentette ki: „A sokolkai csoda nem ellentétes a katolikus egyház hitével, inkább erősíti azt. Az egyház azt vallja, hogy az átváltoztatás szavaival, a Szentlélek ereje által a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé változik. Ezenkívül ez egy felszólítás minden egyes pap számára, hogy az Úr Testét az Őt megillető tisztelettel és féltő gondoskodással osszák, a hívek pedig kellő imádattal fogadják.”

Fordította: Nagy Barbara

Forrás: Aleteia

 

Egyéb
hirdetés

2 hozzászólás

  • Válasz Filipánics Tibor 2018. 09. 24. 05:11

    Köszöntelek!
    Ha így volt ha nem,nagyon nem is érdekes.Érdekesebb az,hogy Isten mért ilyen módon akarná megerősíteni bennünk a tényt,hogy létezik.Mért lenne fontosabb egy ostyát szív izommá változtatnia,mint megakadályoznia a visszaéléseket az egyházban.Talán azért,mert ezzel nem avatkozik bele a szabad akaratunkba?Ha igen,el kellene gondolkoznunk,hogy mikor mit kérünk Istentől, – pl,hogy legyen meg a te akaratod szerint – mert lehet bármilyen jó,inkább csodákat tesz,mintsem beleavatkozik döntésünkbe.A stigmák ugyan ez.Jelek de nem befolyások.Vérző Szűzanya,szintén.Ha ezek mind igazak,akkor ezek megint csak jelek.Jelek és jelek.De vajon mért ilyen jelekre “fecsérli” a tudását?Én megkérdezném tőle,hogy: “Szerinted,egy ilyen jel jobban bizonyítja létezésed,mint a Biblia?Szerinted erre van szükségünk?Kiknek akarsz bizonyítani?Azoknak akik amúgy is hisznek benned?(nyilván a hívők járnak templomba)Miből gondolod,hogy csodákra van szükségünk?Ráadásul,ha valóban bizonyítani szeretnéd a létezésed – ami önmagában is nevetséges – ennyire futja csak,ennél egyértelműbben nem megy? ” Ennyit kérdeznék tőle.Magunknak meg azt mondanám,hogy nagyon szégyelljük el magunkat,hogy Isten szerint ezekre van szükségünk.Mert egy csecsemőnek is csörgőt adnak és nem komolyabbat.Szóval ha igaz,akkor itt tartunk.Így is úgy is de siralmas.

    • Válasz Fekete Péter 2018. 09. 25. 16:24

      Kérdezd meg tőle bátran!