2018. 08. 03.

“Az egyház erkölcsi válságban szenved” – megkongatta a vészharangot az amerikai katolikus püspöki kar

“Az egyház erkölcsi válságtól szenved” – fogalmazta meg közleményében az amerikai katolikus püspöki kar, amely az elmúlt időszakban kirobbant szexuális visszaélések botrányai okán tette közzé álláspontját. A közleményt Járai Judit tudósítása alapján a Magyar Távirati Iroda közölte.

A közleményt a püspöki kar elnöke, Daniel DiNardo bíboros, a texasi Galveston-Houston érseke írta alá, aki a legutóbbi botrányra, Washington volt érsekének, Theodore McCarricknek a szexuális zaklatási ügyére reagált. McCarrick húsz évvel ezelőtt elkövetett visszaélései nemrég kerültek napvilágra, és mint kiderült, közvetlen környezete és a katolikus egyház néhány vezető személyisége is tudott azokról. Ez a tény – szögezte le DiNardo kardinális – “keserves erkölcsi kudarc”.

Az egyházi méltóság arra biztatott mindenkit, aki ilyen jellegű visszaélések vagy erőszak elszenvedője volt, hogy álljon a nyilvánosság elé és tárja fel a történteket. Egyúttal figyelmeztette bíboros társait is arra, hogy vegyék komolyan az ilyen eseteket, s amint tudomást szereznek róluk, azonnal értesítsék a rendőrséget.

hirdetés

“Mind önmagukban a visszaélések, mind az a tény, hogy évtizedeken keresztül hallgattak róluk, emberek életét tette nagymértékben tönkre és az egyházi vezetők súlyos morális értékválságát jelzi” – olvasható a Daniel DiNardo által aláírt közleményben. 

A közlemény Horváth Dávid önkéntesünknek köszönhetően teljes egészében:

“A Theodore McCarrick érsekkel szembeni vádak rámutatnak az Egyházban elkövetett súlyos erkölcsi kudarcra. A püspökökben dühöt, szomorúságot és szégyent ébresztenek; bennem egészen biztosan. Muszáj megkérdeznünk magunktól, hogyan tehettünk volna többet azért hogy megvédjük Isten népét. Mind önmagukban a visszaélések, mind a tény, hogy évtizedeken keresztül hallgattak róluk, emberek életét tette nagymértékben tönkre, és az egyházi vezetők súlyos morális értékválságát jelzi.

Ezek a kudarcok komoly kérdéseket vetnek fel. Miért nem kerültek nyilvánosságra ezek az állítások a tisztaság és az emberi méltóság ellen elkövetett bűnökről, amikor először egyházi tisztviselők elé kerültek? Miért nem foglalkoztunk ezzel a hallatlan helyzettel évtizedekkel ezelőtt és igazságosan? Mit kell tenniük a szemináriumainknak, hogy megvédjék a papi hivatások felismerésének szabadságát anélkül, hogy az a hatalommal való visszaélés tárgya lenne?

McCarrick érsek joggal szembesül egy kánonjogi per ítéletével a Szentszéken az ellene felhozott állításokkal kapcsolatban, de vannak lépések, melyeket nekünk kell megtennünk, mint az egyesült államokbeli Egyháznak. Miután imádkoztam ezzel kapcsolatban, összehívtam a USCCB Végrehajtó Bizottságát. Ez a püspöki találkozó az első volt a sok közül, amelyek szeptemberben megrendezésre kerülő Közigazgatási Bizottsági ülésünkre és novemberi Közgyűlésünkre is kiterjednek majd. Mindezek a megbeszélések arra fognak irányulni, hogy felismerjék az USCCB megfelelő lépéseit. Ez a munka időbe telik, de engedjék meg, hogy kihangsúlyozzam ezt a négy pontot.

Először is bátorítom püspök testvéreimet, akik készen állnak helyi egyházmegyéinkben, hogy együttérzéssel és igazsággal válaszoljanak mindazoknak, akiket az Egyházban bárki szexuálisan bántalmazott vagy zaklatott. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk ahhoz, hogy kísérjük őket.

Másodszor, sürgetem mindazokat, akik szexuális bántalmazást vagy zaklatást tapasztaltak az Egyház bármely tagjának részéről, hogy jelentsék. Ha az eset a bűncselekmény szintjéig fajulhat, kérem, forduljanak a helyi bűnüldöző szervekhez is.

Harmadszor, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája a McCarrick érsek igazgatását érintő sok kérdést hatalmának teljes körében teszi fel és nyomozza; és ahol ez a hatóság korlátokba ütközik, a Konferencia együtt fog működni mindazokkal, akik rendelkeznek a meghatalmazással. Így vagy úgy, eltökélt szándékunk, hogy megtaláljuk az igazságot ebben a kérdésben.

Végül mi, püspökök elismerjük, hogy lelki megújulásra van szükség, ahogy igyekszünk helyreállítani a helyes kapcsolatot egymással és az Úrral. Egyházunk szexuális erkölcsi válságban szenved. A továbblépésnek magában kell foglalnia a múlt bűneiből való okulást.

Imádkozzunk Isten bölcsességéért és erejéért a megújuláshoz, Szent Pál utasítását követve: “Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” (Róm. 12:2).”

Ford. Horváth Dávid

 

(MTI)

Fotó: Crux Now, EQUIP

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás