2018. 07. 26.

10 igevers, ha a gyötör a bizonytalanság

Rossz kórházi eredmény, egy hozzánk közelálló ember halála, kétségbeesés az anyagiak miatt… mindannyiunk életében történnek olyan dolgok, amelyek megingatnak. Ez a 10 igevers rendkívül hasznos lehet, amikor a jövő bizonytalanná válik.

1. Isten irányítja az útjainkat.

„Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz. Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet.” (Péld 3, 5-6)”

Igyekszünk teljes szívvel Istenre hagyatkozni,  és a tekintetünket a Mesterre szegezni, de Péterhez hasonlóan az óriási hullámokat látva meginogunk. Ekkor eszünkbe jut, hogy Isten azt szeretné, ha beszámolnánk neki az életünk eseményeiről. Mert Isten törődik a vizsgálatok eredményével és mindazzal ami nyugtalanít minket.

A szerető édesapák meghallgatják a rettegő gyerekeiket. Biztosítják őket, hogy melletük állnak és hogy nincs okuk az aggodalomra. És apránként, a gyerek elkezd bízni az apjában, hiszen tudja hogy mennyire szereti. Mint egy gyerek elalvás előtt, a fejünket az Atyához simíthajuk és teljes súlyunkkal a Mindenhatóra támaszkodhatunk.  Annak, aki fenntartja a világmindenséget, nem okoz nehézséget, hogy a karjában hordozza a gyermekét.

hirdetés

2. Isten útjai magasabbak

A világ azt mondja nekünk: „Meg tudod csinálni! Erős vagy! Képes vagy rá!”

Így amikor valami történik velünk kétségbeesetten igyekszünk erősek maradni.  Végül is, nem nekünk kell kézben tartani az életünket? Nem nekünk kellene mindent ellenőrzés alatt tartanunk?

De Isten útjai nem mindig az amit mi elterveztünk.

„Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál” (Iz 55, 8-9 ).

Az Ő útjai sokkal magasabbak, éppen ezért egyértelműen rábízhatunk bármit, ami aggaszt minket.  Ő onnan fentről sokkal tisztábban lát rá a dolgainkra.  Ezenkívül Isten hatalma korlátlan, Ő mindent tud, sohasem üldögél azon tűnődve, hogy mit  kellene tennie.

Csak úgy nyerhetjük el a békét, ha a mindent tudó Istenre bízzuk a kétségbeejtő helyzeteinket. Bármivel találjuk szembe magunkat, Isten képes mindent kézben tartani. Semmi sem haladja meg az erejét. Az egyetlen, amit tőlünk kér, az, hogy higgyünk benne. Bármilyen gyenge is a hitünk, vessük Belé. Helyezzük az életünket az Ő erős kezébe, ne követeljük vissza ha elfogy a türelmünk. 

3. Isten megadja a jó dolgokat

De mi van akkor, ha éppen egy olyan előléptetésre várunk, amelyre szüksége van a családunknak, hogy kifizethessük az anyagi csőddel fenyegető tartozásunkat? Ebben az esetben nem indokolt az aggodalmunk? Isten nem látja hogy ez milyen fontos nekünk? Néha úgy hisszük, ha eleget aggodalmaskodunk, meghallgatja az imánkat. Ilyenkor jó ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy Ő  Isten, de mi nem vagyunk azok.  Éppen ezért egyedül Ő  tudja, hogy az a munka valóban javunkra válna-e.

„Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek.” (Zsolt, 84: 12).

El kell jutnunk arra a meggyőződésre, hogy Isten mindent a legjobban tud, függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk. El kell fogadnunk, hogy azért nem kapjuk meg a munkát, amiben reménykedtünk és amiért imádkoztunk, mert Isten tudja, hogy nem válna a javunkra. Ha a javunkat szolgálná, teljesítette volna a kérésünket. Emlékeznünk kell arra, hogy Isten nem csak a múltat vagy a jelent ismeri, hanem azt is tudja, mi áll előttünk. Azt hihetjük, tudjuk, mire van szükségünk, de valójában  ezzel csak Isten van tisztában.

4.Isten békét ad nekünk

A lelkünk ellensége az, aki igyekszik elbátortalanítani minket, főleg amikor elhatározzuk, hogy Istenre bízzuk a kétségeinket. Türelmesen várunk a válaszára, habár néha meginogunk. Meghoztunk egy döntést így amikor megtorpanunk, a Mindenható elé megyünk, aki képes támaszt nyújtani nekünk és megerősíti a hitünket. Amikor nyogalomra lelünk, jóllehet a körülményeink nem változtak, tudjuk, hogy Isten munkálkodik. Majdnem megmagyarázhatatlan.  Az Úr békéje körülölel.

„Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil, 4:7)

5. Isten még nem végzett

Mi van ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan mi szerettük volna? Ez azt jelenti, hogy hiábavaló az Istenbe vetett  bizalmunk, vagy hogy Ő úgy döntött, nem hallgat meg? Néha Isten nem teljesíti a kéréseinket, de nem szabad elfelejtenünk, hogy bármi történjen is, Ő mindig munkálkodik.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róm. 8, 28 )

A válasz, amit nekünk adott, nem tévedés. Az Ő tervei nagyobbak, mint bármi, amit a mi rövidlátó szemünk képes befogadni.

6. Isten ismeri az utat

Amikor az életünkre rátelepszik a köd, az egyetlen amit tehetünk, hogy bízunk Istenben, aki átlát a sötétségen. Isten tudja, melyik ösvényt kellene választanunk és megígérte, hogy segít rátalálni. Ha elbizonytalanodunk megnyugtathat a tudat, hogy Isten mindig biztos a dolgában. Nem éppen egy ilyen vezetőt szeretnénk? Ha már nem tudunk tovább menni, Isten visz minket. Igen, Ő ilyen erős.

 „Reggelente hadd érezzem jóságodat, hiszen bízom benned. Mutasd meg, melyik úton járjak, hozzád emelem a lelkem.” (Zsolt. 148:8)

7. Isten megerősít minket

Amikor a bizonytalanság szörnyetegként lapul  az ágyunk alatt és azzal fenyeget, hogy maga alá gyűr, amikor nem érzünk semmi mást, csak félelmet, Isten gyengéden emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül.

„Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom.” (Iz, 41:10)

Isten megígérte, hogy velünk marad. Tudja, mi áll előttünk és segíteni fog. Nem hagy magunkra és ebben vigaszt nyerhetünk. Amikor megértjük, hogy Isten az, aki tartja a kezünket, Ő vigyáz ránk, semmihez sem hasonlítható béke tölt el.

8. Hitben élünk

Mi van, ha nem látjuk mi áll előttünk, legyen szó egy orvosi diagnózisról vagy az albérlet kifizetéséről? Ilyenkor szükséges emlékezni arra, hogy

„A hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk.” (2 Kor, 5:7)

Éppen ez ad lehetőséget arra, hogy a földi életünkben gyakoroljuk a hitünket és hogy feltétel nélkül bízzunk Istenben. Amikor a kételyeinkkel vívódunk, Isten bátorságot önt belénk. Emlékeztet az igazságra, hogy kitarthassunk mellette amikor az érzéseink erőt vesznek rajtunk.

9. A szenvedésnek van értelme

 „De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm, 5:3-5)

Isten azért engedi meg a szenvedést, mert szeret minket. A viszontagságok által állhatatossá válunk, és az állhatatosság révén fejlődik a jellemünk. Isten pedig azt akarja, hogy jellemesek legyünk. A szenvedésben erő van, aminek leghatalmasabb példája Krisztus kereszthalála és feltámadása. Amikor Isten gyermekei megtapasztalják a fájdalmat az Úr nem fordít hátat. Ott van melletünk.

10. Isten betölti a szükségleteinket

A Szentírás újból és újból megerősíti, hogy Isten gondoskodik rólunk. Bármire legyen szükségünk, Isten meg tudja adni, feltéve ha valóban szükségünk van rá.

„Az én Istenem – gazdagsága szerint – dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van.” (Fil, 4:19)

Mi Atyánk, eléd jövünk és kérünk téged, hogy segíts elmélkedni az igazságról amikor bizonytalanságokkal szembesülünk. Köszönjük neked, hogy semmi olyat nem hozhat a jövő, amiről ne tudnál. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, hanem vezetsz, megerősítesz és védelmezel minket. Adj békét, Uram, azoknak, akiket kételyek gyötörnek a jövőjükkel kapcsolatosan. Hálát adunk neked a Fiadért. Az Ő nevében imádkozunk. Ámen

 Forrás: Crosswalk  (kép: unsplash.com)

Fordította: Zölde Júlia

 

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás