2018. 02. 03.

Szent XXIII. János pápa reggeli imája

Izgatott a gondolat, hogy miként indulhat egy szent életű pápa napja. Mi lehet a legelső gondolata miután kipattan a szeme, vagy mik járhatnak a fejében, miközben a reggeli rántottáját majszolja. Azt hiszem igazán példa lehet számunkra, hogy mennyire emberi az a szó, amivel János pápa már hajnalban Istenre állítja a fókuszt.

Mennyei Atyám!

Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál.
Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám.
Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. 
Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna!
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe!
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő! 
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban!
Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! 

hirdetés

Ámen.

/Szent XXIII. János pápa/

Ima
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás