2018. 01. 22.

Legyetek ellentétei a világnak!

Marx jutott eszembe.
Marx jutott eszembe miközben a prédikációt hallgattam.
Nem, nem eretnek pap misézett, s magamat sem tartanám annak. Pusztán bölcsész beidegződés, párhuzamot állítottam két gondolat között.

Az olvasott evangélium kapcsán (Márk 1,14-20) ugyanis a pap úgy fogalmazott: ne a cselekvéseink határozzák meg gondolatainkat, hanem gondolataink (hitünk, lelkiségünk) irányítsák cselekedeteinket.  

Marx úgy tartotta, a lét határozza meg a tudatot, s nem fordítva, mint azt alap esetben evidensnek gondolták, gondoljuk. A materialista történelemfelfogás és a marxista filozófia alaposabb kifejtésének mellőzésével elég annyi: ha mindenkit egyenlővé teszünk – pl.: a magántulajdontól való megfosztással – akkor majd mindenki jónak fogja gondolni az egyenlőség eszméjét, mert megismerjük milyen is az. Hogy ez a reláció nem így áll fenn, a történelem bebizonyította.

A pap prédikációjában úgy fogalmazott, ha nem akarunk a világ negatív sodrásával úszni, akkor gondolatunk irányítsa cselekedetünket. Ez a gondolat bizony „fejbe vert”. Hát nem ebben áll-e a kulcsa a jelenlegi, keresztények számára nem éppen kedvező helyzetünknek?

hirdetés

Nem arról van-e szó, hogy a többség mintájára kezdünk mi is cselekedni? Hogy olyan divatot követünk, mellyel legbelül nem is tudunk azonosulni, csak már alig vesszük észre?

Gyakran szóba kerül, hogy egyre csak fogyunk, nem csak a papok, hanem hívők számát tekintve is. Akkor nem fogunk fogyatkozni, ha életünket, tevékenységünket hitünk, és keresztény világszemléletünk irányítja. Mert, ha így tennénk, akkor tudnánk igazán konzerválni értékeinket, akkor nyerhetnénk meg új társakat, de legalábbis őrizhetnénk „táborunkat”.

Ne hagyjuk, hogy az idő közben divatba jött álértékek, eltárgyiasodott világ áramlata sodorjon minket életünk minden terén. Legalább a fontos szférákban, az erkölcs és emberség szintjén próbáljunk hitünk után cselekedni. Mutassuk meg, hogy így is lehet élni! Nem ciki kereszténynek lenni.  

Balczó András háromszoros olimpiai bajnok öttusázó, a nemzet sportolója, a minap egy kitüntetését követő köszönő beszédben Szabó Lőrinc versével arra buzdította a sportolókat és mindannyiunkat: „legyetek ellentétei ennek a világnak…!”. Próbáljuk ki milyen, ha nem a pénz, a számok, a felszínes kapcsolatok, a személytelenség irányítja életünket!

Ahogy a marxi tézist is megbuktatta az idő (Isten), úgy a jelenlegi egyébként szintén materialista központúság sem uralkodhat a végletekig. De ehhez kell, hogy mi is megfordítsuk a relációt. Szabad akaratunk van, mert megkaptuk ezt az ajándékot. Senki sem kötelez minket, hogy olyan sorba álljunk, amibe nem akarunk. Csak merjük elhinni, hogy ha úgy cselekszünk, ahogy azt hitünk, keresztény értékrendünk diktálja, lesz keresnivalónk az életben!

Ehhez először Istenben kell hinnünk, mindennél erősebben! Ne féljünk így tenni.  

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” 2Kor 9,8

Farkas Márton

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás