2018. 01. 12.

Hívek kontra egyház – sorozatos templombezárások az USA-ban

Vajon mi történik akkor, amikor vezető egyházi tisztségviselők racionális és pénzügyi okokra hivatkozva igyekeznek véghezvinni olyan lépéseket, amelyek sértik az adott egyházközség érdekeit és súlyos következményekkel járnak a helyi közösségre nézve?

A 2002-es bostoni szexuális zaklatással kapcsolatos botrány után az amerikai katolikus egyháznak rengeteg problémával kellett szembenéznie. Miután sorra születtek az ítéletek és kártérítési kötelezettségek, az egyháznak valahonnan biztosítania kellett az ehhez szükséges forrásokat, aminek végső soron számos helyi, etnikailag is egységes plébánia és az ahhoz kapcsolódó közösség itta meg a levét. Összetett problémáról van szó, ami megköveteli, hogy ne csak felületesen vizsgáljuk meg a kérdést.

Az erről készült dokumentumfilm alaposan körbejárja a felmerülő kérdéseket és felveti a lehetséges válaszmegoldásokat is.

Ami súlyosbítja a körülményeket, hogy számos olyan templomot zártak be és akarnak bezárni, ami a helyi magyar közösség életének szerves részét képezi. Az USA-ba érkező magyar emigrációnak hatalmas támaszt jelent, hogy van egy hely ahol gyakorolhatják a vallásukat és megélhetik a hitüket és megőrizhetik az identitásukat. De nemcsak magyarokról van szó, hanem szlovákokról és más nemzetiségi közösségekről is.

hirdetés

A forgatókönyv kísértetiesen hasonlít a legtöbb esetben. Az egyházi felső vezetésben megszületik a döntés, hogy be kell zárni olyan plébániákat, amit a továbbiakban már nem éri meg üzemeltetni és el kell adni. Ez jelentené a kompenzációt a kártérítések megfizetéséhez. De valójában a probléma onnan eredeztethető, hogy egyrészt magas a betöltetlen papi hivatások száma és a hívők száma is csökken. Ezért valószínű, hogy a szemináriumi felvétel során olyanok is felvételt nyernek, akik később nem tudják megfelelően végezni a papi szolgálatot és ebből kifolyólag olyan esetekre kerül sor, mint a 2002-es bostoni bűncselekmény sorozat.

Ez egy ördögi kör, amire nehéz megfelelő választ adni.

Annyi viszont biztos, hogy a templombezárások és a költségek ilyetén racionalizálása egyértelműen a közösségek (amire az egyház maga is épül) szétzúzását segíti elő.

A jó hír az, hogy sok esetben a plébánia tagjai és képviselőtestületei a végletekig elmentek és a Vatikán segítségét is kérték. A hívek imája is végül meghallgatásra talált, azonban nem minden templomot nyitottak újra.

Az említett dokumentumfilmben fantasztikus példákat látni: emberek, akik ha kell a püspökük ítéletével szemben is megvédik a hitüket, akik tényleg Krisztus-katonái. Ha jobban belegondolunk, akkor az előbb említett ördögi kör hatalmas károkat tud okozni, lássuk lépésről-lépésre:

  • a paphiányt gyakran úgy enyhítik a szemináriumok, hogy nem megfelelő szigorral és követelményrendszerrel vesznek fel hallgatókat, sőt elenyészően kevés a független pszichológiai szakértői vizsgálat a tanulmányuk során
  • a nem megfelelő kiválasztási rendszernek köszönhetően a rengeteg kiváló és valóban példaképként élő papon kívül olyanokat is felszentelnek, akik szexuális bűncselekményeket követnek el, ezzel elárulva paptársaikat, a hívőket, az egyházat, és mindenekelőtt Istent
  • a szexuális bűncselekmények feltárásakor az egyházi kommunikáció a tapasztalatok szerint gyakran nem az őszinte, független vizsgálat oldalán áll. Végül peren kívül próbálnak megegyezni az áldozatokkal, elkerülve a nyilvánosságot, inkább dollármilliókat kifizetve. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy többször előfordul ilyenkor, hogy a bűncselekményt elkövetők bíróság elé állítás helyett egész egyszerűen más egyházmegyébe lesznek áthelyezve
  • a jóvátételi pénzekhez azonban fedezet kell, ehhez egyházi ingatlanokat – gyakran templomokat – adnak el

  • a templomok bezárása a hívők számának csökkenéséhez vezet – kutatások szerint egy templomi közösség 40 százaléka hagyja el az egyházat ilyen esetekben
  • a kevesebb hívő közül kevesebb papi hivatás születik – tehát a hiányt úgy orvosolják, hogy nem megfelelő hivatástudattal, pszichológiailag sérült emberek kerülhetnek adott esetben a szemináriumokba, akiknek egy része később pap lesz. A kör elölről kezdődik.

 

 

Martí Zoltán, Dallos Bence

Kép: magyar cserkészek a clevelandi Szent Imre templom előtt (clevelandpeople.com)
Videó: Médiaklikk.hu

Hírek Nagyvilág
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás