2017. 11. 21.

Assisi Szent Ferenc imádsága

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

hirdetés

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen.

 

 

 

kép forrás: pexels.com

Borítókép - Fotó: Dreamstime
Ima
hirdetés

3 hozzászólás

 • Válasz coffee 2017. 11. 22. 07:59

  A történeti hitelesség kedvéért annyit azért tegyünk hozzá, hogy ez az imádság (a második fele sem, pláne nem az első) nem Szent Ferencé, még ha a köztudatban ez is él – itt olvasható róla több:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_of_Saint_Francis

 • Válasz 789 2020. 01. 09. 16:14

  Kiegészítve COFFEE hozzászólását:

  Angol nyelvterületen az első versszak ,,Serenity Prayer” (Derű ima) néven ismert, a vers többi része Szent Ferenc imája (de csak nevében, nagyon valószínű, hogy valójában nem Szent Ferenctől származik).

  Rövid összefoglalása az angol nyelvű Wikipédia oldalaknak:

  Serenity Prayer (https://en.wikipedia.org/wiki/Serenity_Prayer)
  Reinhold Niebuhr (1892-1971) amerikai teológus írta 1932-ben vagy előtte, sok változata létezik. Az Anonim Alkoholisták 12 lépeses programjában is említik (Bill W.: Twelve Steps and Twelve Traditions).
  A történelem során számos többé-kevésbé hasonló értelmű mű keletkezett. Epiktétosz ókori görög filozófus, Santidéva VIII. századi buddhista tudós, Solomon ibn Gabirol XI. századi
  filozófus, Schiller mind fogalmazott meg (részben) hasonló üzeneteket, akárcsak egy 1695-ös versecske.

  Magát az imát tulajdonították tévesen Aquinói Szent Tamásnak, Cicerónak, Szent Ágostonnak, Boethius-nak, Marcus Aurelius-nak, Morus Szent Tamásnak, Assisi Szent Ferencnek és Friedrich Christoph Oetinger XVII. századi filozófusnak is.

  Prayer of Saint Francis (https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_of_Saint_Francis)
  Szent Ferenc imájának legkorábbi írásos forrása az Esther Bouquerel atya által kiadott francia La Clochette lelkiségi magazin 1912 decemberi száma. Szerző nincs feltüntetve, lehetséges, hogy Bouquerel atyától származik, mint a magazinban található írások nagy része.

  A ferences rend nem tartja számon ,,hivatalos” Szent Ferenc imái közt, ennek ellenére a rend több tagja is ajánlja ezt az imát (mint nem Szent Ferenctől származó, de a szellemiségével összhangban lévő imát). Egy vallástörténész szerint nem is jellemző Assisi Szent Ference a vers szóhasználata, amely egyes szám első személyben íródott, saját magára összpontosít (engem, nekem, én), míg Istent vagy Jézust nem is említi.

  I. Vilmos angol királynak (1028-1087) és Assisi Szent Ferencnek (1182-1226) is tulajdonították a verset. Előbbinek valószínűleg azért, mert az első világháború alatt egy angol-francia szövetség, a Souvenir Normand elküldte XV. Benedek pápának, úgy hivatkozva rá, mint egy ,,Hódító Vilmos tanúságtételétől ihletett mű a békért és igazságért”.
  Később egy Szent Ferencet ábrázoló képeslap hátulján jelent meg az ima, a szerző megnevezése nélkül. Talán emiatt, az első ismert amerikai (angol) változatban, az 1927 januári Friends’ Intelligencerben már Szent Ferenc imájaként van feltüntetve. A második világháború alatt nagyon elterjedt.

  Egy nagyon gyors és felületes keresés után nekem úgy tűnik, hogy magyar nyelven ,,Assisi Szent Ferenc imája” alatt többnyire a fent olvasható imát értik, melynek első verszaka a ,,Serenity Prayer” fordítása, a második-harmadik-negyedik versszaka pedig az angol nyelven ,,Prayer of Saint Francis” néven ismert ima fordítása.

  Nem kötekedni akarok, nagyon jó kis ima, és ez fontosabb, mint az, hogy ki írta. Az általam leírtakat viszont nem találtam sehol magyarul, pedig nem árt, ha tudjuk. (Nehogy már valaki azért forduljon el a kereszténységtől, mert ,,hát ezek még azt is rosszul tudják, ki írta Szent Ferenc imáját, hogy lehetne igazuk ennél sokkal fontosabb és bonyolultabb kérdésekben”.)

 • Válasz HorvathErnone 2022. 10. 04. 18:40

  Meglepi számomra és számunkra hogy ilyen fiatalon halt meg. 44 evesen