2017. 10. 28.

Reformáció: van okunk az ünneplésre?

500 éve történt valami Németországban, ami alapjaiban változtatta meg a világot. Hétfőn erről beszélgetünk négy nagyszerű emberrel a következő 777 OFFLINE-on!

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, a teológia doktora 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára szögezte 95 pontból álló vitairatát, amellyel az akkoriban nagyon elvilágiasodott katolikus egyházat akarta megújítani. Azóta sok minden történt, és ezeknek az eseményeknek az öröksége körülvesz minket mind a mai napig – sok-sok jó, de számos keserű és nehéz következményével együtt.

Van okunk ünnepelni?

A reformációnak tagadhatatlanul sok fontos dolgot köszönhetünk. Luther elsőként fordította le a teljes Bibliát német nyelvre, és a könyvnyomtatás megjelenésével a Szentírás egyre több emberhez juthatott el. Így készült el 1589-re az első magyar nyelvű bibliafordítás is. Luther a Szentírást minden keresztény tanítás alapjának tekintette. Az katolikus egyház valóban megújult – a sors fintora, hogy erre már csak 28 évvel később, az ellenreformáció kezdetén összehívott tridenti zsinaton került sor.

hirdetés

De a reformációnak nagyon jelentős kulturális, szellemi öröksége is van. Nagyban hozzájárult a nemzeti identitástudat megerősítéséhez, és olyan kiemelkedő embereket adott Magyarországnak, mint Arany János, Mikszáth Kálmán, Szabó Magda vagy Kossuth Lajos. De Johann Sebastian Bach csodálatos művei is mély evangélikus meggyőződéséből születtek.

És ezeket igenis lehet ünnepelni. A kereszténység, a világ és Magyarország ma valószínűleg egészen más lenne, ha Luther annak idején nem emeli fel a hangját.

Az érem másik oldala

És mégis: amikor a reformáció szóba kerül, sokunknak nem az ünneplés jut először eszébe. Az 1054-es nagy egyházszakadás után az 1517-ben indult események megadták a kegyelemdöfést a kereszténység egységének. Luther nem akart újabb egyházszakadást, ennek ellenére, ha ma körbenézünk a világban, soha nem láttunk még ennyi keresztény egyházat és felekezetet. Ráadásul mennyi személyes sérelem és tragédia kapcsolódik ahhoz, ahogy a különböző felekezetek egymással bántak! Kitagadások, kiátkozások, a párbeszéd teljes hiánya… Ökumenikus házasságokban még családon belül is hétről hétre érezzük ezt a végtelenül szomorú állapotot. Egyáltalán nem így képzelte el Jézus az ő „menyasszonyát”, mikor így imádkozott: „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17,22-23)

Úton az egység felé?

A XX. században viszont elkezdődött valami új. A nagy történelmi keresztény felekezetek elkezdtek egymással érdemben párbeszédet folytatni, és végre újra közeledni egymáshoz. Alapjaiban változott meg az egymáshoz való hozzáállás, többé nem ellenséget, hanem szövetségest látunk egymásban, akivel érdemes leülni beszélgetni, együtt imádkozni, együtt dicsérni az Urat. Ráadásul a hívők körében is egyre csak gyógyulnak a múlt sebei, és a hétköznapok során többé nem is az az igazán fontos, hogy milyen felekezetű valaki, hanem hogy van-e élő kapcsolata a Megváltóval. Ki tudja: talán egy nap újra teljesen egyek lehetünk… De addig még nagyon-nagyon hosszú az út.

Ezért gyere el hétfőn

Egy biztos: van miről beszélgetni a reformációval és az egységgel kapcsolatban. Az elmúlt 500 éven már nem tudunk változtatni, de a magunk életében igenis sok mindent tehetünk. Hétfőn olyan kérdésekről beszélgetünk katolikus, evangélikus, református és baptista lelkész vendégeinkkel, mint:

Mi is történt pontosan ötszáz évvel ezelőtt Wittenbergben? Mit jelent a reformáció a 21. század keresztényének? Hogyan élhetjük meg napjainkban az ökumenét? Mit tudunk tenni a saját életünkben Isten országának építéséért? Hogyan tudjuk elősegíteni a további közeledést, és a keresztények egységét?

Várunk szeretettel október 30-án, hétfőn este a PPKE ITK aulájában, a Klinikáktól nem messze este 7-től, hogy együtt gondolkodjunk és beszélgessünk!


A 777 Offline október rendezvényének Facebook-eseménye, amelyen folyamatosan friss információkat osztunk meg, itt érhető el. Regisztrálni pedig itt tudsz (max. 1 perc). A rendezvény helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának aulája (1083 Budapest, Páter utca 50/A.). Helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.

777 OFFLINE
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás