2017. 07. 29.

4 bátorító, örömteli ige, hogy lendületet végy!

Ezek az igék hasznodra lehetnek, ha lelki lendületre van szükséged épp.  Ajánlás: saját imába építve a leghatásosabbak. 😉 

Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
Zsolt 34, 5-6

Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
2Kor 1,3-4

hirdetés

Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti, igazak! Vigadjatok mind, ti, igaz szívűek!
Zsolt 32, 11

Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem!
Zsolt 30,12-13

Ige
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás