2017. 07. 05.

Lesz szex a mennyben?

Rengeteg embert foglalkoztat a kérdés, hogy vajon lesz-e a mennyországban szex? Az elsőre furának tűnő kérdésről Jack Wellmann atya írt blogbejegyzést a Faith in News oldalán.

Az angyalokhoz leszünk hasonlóak

Jézus azt mondta, miután belépünk királyságába, olyanok leszünk, mint Isten angyalai, de nem azt mondta, hogy Isten angyalai leszünk.  Az angyalok sokkal régebb óta léteznek, mint az emberek. (Jób 38, 4-7) A szaddúceusok próbára akarták tenni Jézust, ezért kérdezték Őt az asszonyról, aki egymás után 7 fiútestvérrel is megházasodott azok esküvő utáni halála miatt: „A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, melyiküké lesz az asszony? Hiszen mind a hétnek a felesége volt?”  (Mk 12, 23) Meg kell jegyeznünk, hogy a szaddúceusok nem hittek a csodákban, angyalokban, de a túlvilágban sem, ezért akarták tőrbe csalni Jézust ilyen irreleváns kérdésekkel. Tudni akarták melyik testvérnek lesz a felesége. (Mk 12, 18-23) Jézus kijavította őket: „Amikor feltámadnak, nem nősülnek és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok az égben.” (Mk 12, 25) Olyanok leszünk, mint az angyalok abban az értelemben, hogy nem fogunk többé házasodni és gyermeket várni sem. Ez magától értetődő, hiszen az angyalok nem szexelnek, mert Isten alkotta őket, örökkévalóak, tehát nincs szükségük gyermekre.

Örökkévaló test

Amit a hívők a halál után vagy Jézus eljövetelekor tapasztalni fognak, az az, hogy mind fizikai, mind lelki testük lesz, ez a halál vége. Nem fogunk házasodni, de ez nem jelenti azt, hogy angyalok leszünk. Senki nem mondta, hogy angyalok leszünk, csak hasonlóak leszünk hozzájuk a házasság és a gyermekek hiányának tekintetében (ugyancsak szex nélkül). Örök életünk lesz egy olyan testben, ami nem halhat meg, nem betegedhet vagy sérülhet meg, csak, mint az angyaloké. Hasonlóak leszünk az angyalokhoz, de nem leszünk azok, és mivel az angyalokat nem lehet megölni, mert lelkek, mi sem fogunk többé a halál fenyegetésével szembesülni. Azok a dolgok mind elmúlnak (Jel 21, 4), tehát valamihez hasonlónak lenni nem ugyanaz, mint valami lenni. Pál kérdezi a korinthusiaktól: „Nem tudjátok, hogy az angyalok fölött is ítélkezünk majd?” (1Kor 6, 3a) Ez jelzi, hogy nem leszünk angyalok, de hasonlóak leszünk a lelki test és az örök élet miatt.

Hozzá leszünk hasonlók

János apostol kulcsot ad a kezünkbe azzal kapcsolatban, milyenné válunk Jézus második eljövetelekor vagy a halál után: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. És mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is.” (1Jn 3, 2-3)

hirdetés

Azt is írja: „Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (Jn 1, 12-13) Isten gyermekeinek hasonlítaniuk kell Atyjukra, és ha láttuk Jézust, láttuk az Atyát is. (Jn 14, 9) A Tábor hegyéről tudjuk, hogy Jézus színeváltozásának dicsősége Isten dicsősége, mert Jézus az Isten. Ő felfedte magát azon a napon Jánosnak és vele Jakabnak és Péternek. Bár nem kapjuk meg Isten teljes dicsőségét, ahogyan Jézus, de hasonlóak leszünk Hozzá (egy bizonyos pontig) (1 Jn 3, 2)

A Királyság

Ha megérjük Jézus eljövetelét, nem mi fogunk belépni a mennybe, hanem a menny jön le hozzánk, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk Jánostól: „Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: „Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.” (Jel 21, 1-3)

Krisztus jegyese az egyház, és Jézus maga a vőlegény. Ha meglátjuk, milyen lesz a királyság (Jel 21-22) el kell ismernünk, hogy a legnagyobb öröm senkinek sem a szex, hanem Isten jelenlétének dicsősége lesz, hiszen „maga az Isten lesz velük” (Jel 21, 3) és „Látni fogják arcát” (Jel 22, 4). Ez nem elég jutalom? A szeretet nem nagyszerűbb a szexnél? Belépni az Úr örömébe mikor visszatér, nem ez a legnagyobb öröm?

Konklúzió

Több kereszténytől hallottam, ha nincs a mennyben szex, nem is akar oda kerülni. Milyen tragikus, mert ha nem mész a mennybe, csak egy hely marad, ahova mehetsz. (Jel 21, 8) Attól tartok, ezek a hívők ennek a világnak a rabjai, és nem értették meg igazán Jézus szavát: „van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról.” (Mt 19, 12) Sok egyedülálló keresztény tette ezt. Milyen kemény út, de arra törekszenek, hogy teljesítsék a két legcsodálatosabb parancsot, ebben a sorrendben: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27) A legfontosabb számunkra az lenne, hogy szeressük Istent és engedelmeskedjünk neki. És engedelmeskedünk neki, mivel szeretjük Őt. De szeressük felebarátunkat is. Barátaim, a menny végtelenül nagyobb, mint bármilyen fizikai cselekedet, amit valaha is tettünk, beleértve a szexet is. A Biblia soha nem mondta ki tételesen, hogy a Mennyben nem lesz szex. De meg vagyok győződve, ha lenne is, annyira háttérbe szorulna, hogy elvesztené értelmét az életünkben.

Gazdagon áldjon meg az Isten!

Jack Wellman atya

Forrás: Faith in News

Ezt a cikket Tóth Letícia önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Nagy kérdések
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás