2017. 06. 17.

Élő Úrmutatók – német püspökök úrnapi gondolatai

A Katolikus Egyház Urunk Testének és Vérének ünnepét tartja a Pünkösdöt követő második csütörtökön – illetve vasárnapon. Ezen a napon a tündöklő napfényben megannyi városban rendeznek ünnepélyes körmeneteket. A német püspökök – Úrnapja lévén – szentbeszédeikben arról prédikáltak, mit is jelent a híveknek ez az ünnep.

Ebből az alkalomból a német püspökök mások támogatására buzdítanak, különös tekintettel az üldözöttekre, a szegényekre és a hátrányos helyzetűekre.

Reinhard Marx bíboros Münchenben, a Marienplatz-on szólította fel a híveket, hogy közösen tegyenek tanúságot hitükről. „Katolikusnak lenni nem azt jelenti, hogy egymás ellen vagyunk és cselekszünk, hanem azt, hogy a hit gazdagságáról akarunk tanúskodni.” mondta a német püspöki konferencia elnöke. Ez különösen érvényes Úrnapja ünnepére: Mi a hívek egységére törekszünk!

Rainer Maria Woelki bíboros Kölnben újfent elítélően nyilatkozott menekültek tömegeinek haláláról a Földközi-tengeren. Az idei év első hónapjaiban 1800 ember vesztette életét menekülés közben – mondta a bíboros a kölni dóm előtt. A tavalyi Úrnapi ünneplés óta számtalan emberélet került kioltásra.

Woelki visszaemlékezett arra a menekültcsónakra, amely tavaly ugyanezen a helyen oltárként szolgált. Ezt a jelképet azzal magyarázta, hogy Jézus teste a kereszten ugyanaz a Krisztus, mint akivel az ember a legszegényebb szegényben találkozik. A bíboros beszélt még a Földközi-tengerbe fulladtakról, eltűnt kiskorúakról, a belháborús régiók kisgyermekeiről, valamint a 23 millió éhezőről Dél-Afrikában.

hirdetés

Franz-Josef Bode, az osnabrücki püspök beszédében arra hívta a híveket, hogy a terror és erőszak ellenében tartsanak ki „a szeretet lefegyverző ereje” mellett. „A keresztényeknek síkra kell szállni a békéért, segíteni kell az öregeket és a szegényeket, becsületesnek és igaz lelkűnek kell lenniük” – mondata a püspök.

A fuldai püspök, Heinz Josef Algermissen hangsúlyozta, hogy a keresztények egyházléte nem szűnik meg mise után a templom épületének elhagyásával. Ha tudjuk, segítenünk kell azokat, akik támogatásunkra szorulnak.

„A keresztényeknek irgalmasságot, kegyelmet és békét kell vinni a világba!”

Würzburgban Ulrich Boom érsek, aki a hirtelen megbetegedett püspök, Friedhelm Hoffman helyett celebrálta szentmisét, az Eucharisztia titkáról beszélt. „Az elmúlt évszázadokban mindezidáig számos tanult, okos ember gondolkozott ezen a misztériumon. Végül mindegyik arra a következtetésre jutott, hogy az ember annyit tehet, hogy szüntelenül imádkozva szemléli ezt a titkot.” – mondta Boom.

A mainzi dómban elhangzott, hogy a hívő ember Krisztust az Eucharisztia szentségében fogadja be és teszi bensője részévé. Éppen ezért emelte ki Udo Markus Bentz érsek, hogy mennyire fontos a tudatosság a szentáldozás során

„Hitünk bensőségét és lelki mélységét éppen az méri, mekkora figyelemmel fordulunk ehhez a Szentséghez”, mondta Bentz.

(Peter Kohlgrafot, a kinevezett mainzi püspököt augusztusban iktatják be hivatalába, addig a püspöki szék azonban üres.)

Bambergben Ludwig Schick az Úrnapját Jézus Krisztus melletti hitvallásnak nevezte, emellett ez a nap egy ünnepélyes „demonstráció” a békéért, az igazságosságért és az emberi méltóságért. Ennek jele az együtt ünneplő hívek sokasága, mondta Schick.

Konraz Zdarsa augsburgi püspök hangsúlyozta, hogy Úrnapja fogalmának semmilyen körülmények között nem szabad eltűnnie és elfelejtődnie. Ezen a napon azt is ünnepeljük, hogy Jézus feltámadása után is megmutatta magát, ezzel pedig új erőt adott a csüggedőknek és reményteleneknek.

A passaui püspök, Stefan Oster szavai szerint az ünneplésben résztvevők tanúsítják, hogy az, akihez ők tartoznak – Jézus Krisztus – saját magát adta a világnak, a híveknek.

Éppen ezért kell élő úrmutatókká válnunk, tehát olyan emberekké, akiken valóban látszik, kihez tartoznak. A monstrancia ékesen feldíszített tárolója és mutatója annak a megszentelt ostyának, melyben Jézus Krisztus, hitünk meggyőződése szerint valóságosan jelen van!

 

Fordította: Toldi László Arnold

Forrás: http://katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-predigten-der-deutschen-bischoefe-an-fronleichnam

Kép: http://tiszta-szivvel.blogspot.hu

Igehirdetés Nagyvilág
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás