2017. 04. 22.

9+1 napindító ima

A reggeli ima egy kiváló alkalom arra, hogy az előtted álló napot, mint Isten tervét szemléld. Akár bátorításra, csendre, erőre van szükséged, akár pihenésre vágysz, valóságos módon találkozhatsz Istennel, ha alázatos szívvel állsz elé. Minden reggel keresd Isten ajándékát, mielőtt az energiáidat és a figyelmedet az előtted álló feladatokra irányítod.

 1. Uram, semmi sem választhat el Tőled a mai nap folyamán. Tanítsd meg, hogy csak a Te utadat válasszam, így minden lépés egyre közelebb vezet majd Hozzád. Segíts, hogy ma igéd szerint járjak és ne az érzéseim szerint. Segíts, hogy szívemet szegényen és osztatlanul őrizzem meg. Védj meg saját gondatlan gondolataimtól, szavaimtól és ösztönös cselekedeteimtől. Akadályozd meg, hogy az én utam, az én kívánságom, az én gondolatom teljesüljön. Segíts, hogy ami az utamba kerül, lehetőségként fogjam fel, és ne nehézségként, hátráltató tényezőként. És végül, segíts, hogy megértsem, „nagy az irgalmad irántam” (Zsoltárok 86,13). Te már látod az előttem álló utakat, melyeken elbukok és gyengének bizonyulok. De most tudatosan szívem legmélyebb zugába rejtem kinyilatkoztatásodat irántam való abszolút szeretetedről. Elfogadom, hogy a Te szereteted nem az én teljesítményemen alapszik. Te hibáimmal együtt szeretsz engem. Ez csodálatos. De ami a legcsodálatosabb, hogy a világ megváltója velem tölti ezt a pár reggeli percet. Uram, segíts, hogy örökké emlékezzek, mekkora ajándék, hogy Veled lehetek. (Lysa Terkeurst)
 2. Uram, köszönöm ezt az új napot.  Kérlek vigyázz családomra és barátaimra.  Köszönöm! Amen.
 3. Uram, nem tudom, kivel vagy mivel találkozok a mai napon. De azt tudom, hogy Te vagy a kősziklám és erős váram. Te vagy védőpajzsom és erős menedékem. Segíts, hogy beléd vessem ma bizalmamat. Taníts meg arra, hogy csak a te utadat válasszam. Segíts, hogy igazságod szerint járjak, és ne az érzéseim szerint. Segíts, hogy mindent, ami az utamba kerül, egy lehetőségnek tekintsek, hogy felfedezhetlek Téged a munkában, és elvezethetek Hozzád másokat. Köszönöm, hogy szeretsz engem, és ezt semmi sem változtathatja meg. Annak ellenére, ha hibázok és elbukok a mai napon, Te kinyilatkoztatod feltétlen szeretetedet mélyen a lelkem felé, és emlékeztetsz, hogy irgalmad minden nap megújul. Ez igazán lenyűgöz, Uram. Köszönöm, hogy találkozhatok ma Veled. Amen. (Wendy Blight)
 4. Uram, adj erőt gyengeségemben.  Adj hitet a félelmemben.  Adj erőt az erőtlenségemben.  Én bízok Benned! Amen.
 5. Uram, adj nekem kitartó bátorságot a mai nap folyamán. Amikor csábít, hogy feladjam, segíts, hogy tovább menjek. Adj nekem vidám lelket, ha nem jól alakulnak a dolgaim. És adj erőt, hogy mindent, amit kell, meg tudjak tenni. Amen. (Dr. Ray Pritchard)
 6. Atyám, a szívem kimerült. Úgy érzem, a terhemet egyedül cipelem. A szavaim túlterheltek, zavartnak, kimerültnek tűnnek. Nem tudom, hogyan rakhatnám le nehéz terhemet Nálad, kérlek, mutasd meg nekem. Vedd el tőlem. Hadd pihenjek meg, üdíts fel, és szívem nem lesz kimerült ezen a reggelen. Amen. (Ron Moore)
 7. Uram, segíts emlékeznem, micsoda előny, ha első helyre teszem a Veled töltött reggeli időt. Minden nap felébredni testben és lélekben, a Veled való találkozás reményében, és hallani megerősítő szavaidat. Biztonság és bölcsesség önti el szívemet, amikor az előttem álló napra felkészülök. Amen. (Traci Miles)
 8. Istenem, kérlek, világosítsd meg elmémet igazsággal, töltsd meg szívemet szeretettel, támogasd akaratomat erővel, gazdagítsd életemet szolgálattal. Bocsáss meg azért, ami voltam, szenteld meg azt, aki vagyok, és igazítsd életemet a helyes útra. Amen.
 9. Jábec így fohászkodott Izrael Istenéhez: „Áldj meg engem, és növeld területemet, legyen velem a kezed, és tartsd távol tőlem a csapást, hogy baj nélkül éljek.” 1Krón 4, 10

+1. Korán reggel felébredtem és rögtön magával ragadott a napi teendők tömkelege. Olyan sok dolgom volt, hogy nem jutott időm imádkozni. A problémák maguk alá temettek és minden egyes feladat egyre nehezebb volt. „Miért nem segít Isten?” – kérdeztem magamban. Ő pedig válaszolt: „Nem kérted.” Örömöt és szépséget akartam látni, de csak szürkeség és sivárság vett körül. Azt akartam tudni, Isten miért nem mutatja meg az élet örömteli oldalát. Erre ezt válaszolta: „Mert nem keresed.” Ezután Isten jelenlétébe próbáltam kerülni, minden kulcsomat kipróbáltam, hogy felnyissam a zárat. Ekkor Isten gyengéden és szeretetteljes szavakkal így dorgált: „Nem kopogtál.” Korán reggel felébredtem és rögtön szünetet tartottam a napi teendők előtt. Olyan sok dolgom volt, hogy előtte Istentől kértem segítséget. (Ismeretlen szerző)

hirdetés

 

Forrás

Ezt a cikket Tóth Letícia önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Hírek
hirdetés

1 Komment

 • Válasz Veronika 2017. 04. 23. 14:39

  Mielőtt kinyitom a szemem, a régi, gyerekként megtanult imát mondom el minden reggel:
  Szívem első gondolata, Hozzád száll fel Istenem, Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem!
  Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is az akarja, ami kedves Teneked.
  Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap Veled éljek, tiszta szívvel, bűntelen.
  Szűz Mária, Jézus Anyja, Te mindnyájunknak Anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj! Amen

  Valamikor utána egy másik gyerek ima jut eszembe, kicsit átköltve:
  Jó reggelt Jézusom, Tiéd ez a napom, ölelj a szíved, mert szeretlek nagyon. Add rám áldásodat, minden rossztól védj meg, álld meg apát, anyát, a férjemet és a testvéremet! Köszönöm, hogy megóvtál az éjjel, és jól tudtam pihenni. Amen

  És amikor nem kell korán kelni, és marad hosszabb időm imádságra, akkor elmondom a Reggeli himnuszt, és egy nem versbe foglalt imát az imakönyvből. És amikor tudom, hogy nehezebb nap elé nézek, vagy nincs kedvem/energiám felkelni, akkor Szent Patrik reggeli imáját mondom:
  Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában
  a Háromság vallásában,
  a mindenséget teremtő Egység megvallásában.
  Erőben kelek fel,
  Krisztus születésének és keresztelésének,
  megfeszíttetésének és sírbatételének,
  feltámadásának és mennybemenetelének,
  másodszori eljövetelének erejében kelek föl.
  Erőben kelek fel,
  körülvesznek az ég és föld erői,
  a Nap és Hold fényei,
  a tűz és villám ragyogása,
  átjár a vihar zúgása és a tenger morajlása.
  Erőben kelek fel,
  lábam alatt a Föld szilárdsága,
  megerősít a sziklák keménysége.
  Erőben kelek fel ma reggel,
  és magamat egészen Isten erős vezetésének engedem át,
  Isten őrködő szemére,
  Isten figyelmes fülére,
  Isten oltalmazó kezére,
  Isten közbenjáró igéjére,
  Isten kinyújtott fegyverére,
  Isten őrködő pajzsára,
  Isten szabadító seregére bízom.
  Ő oltalmazzon engem, hogy el ne nyeljen a Sátán.
  Ő oltalmazzon engem a bűn kísértésétől, a test kívánságától,
  mindentől ami árt, közel vagy távol,
  Ha egyedül vagyok és ha másokkal.
  Ő oltalmazzon engem ma, az irgalmatlan és kegyetlen
  testemet-lelkemet fenyegető erőszaktól,
  Ő oltalmazzon ma a hamis prófétáktól,
  az istentelenektől és a közönségesektől.
  Krisztus velem – Krisztus előttem – Krisztus bennem.
  Krisztus alattam – Krisztus jobbomon – Krisztus balomon.
  Ő az erő, Ő a békesség.
  Krisztus legyen, ahol fekszem,
  Krisztus legyen ahol állok
  Krisztus legyen ahol ülök,
  Krisztus a magasságban – Krisztus a mélységekben – Krisztus a tágasságban.
  Ő szóljon hozzám mások ajkával,
  Ő tekintsen rám mások szemével,
  Ő hallgasson engem mások fülével.
  Krisztus, én Uram! – Krisztus, én Megváltóm!
  Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában,
  a Háromság vallásában,
  a mindenséget teremtő Egység megvallásában.
  Amen