2016. 08. 15.

A számok nem hazudnak – Messiási próféciák

Ha minden ember őszintén szembenézne az igazsággal, a történelmi tényekkel, a ránk maradt emlékekkel Jézussal kapcsolatban, megváltozna a világ. Vajon az embereket nem érdekli az igazság, vagy csak félnek tőle?

A múlt héten olvastam el Lee Strobel: A Jézus-dosszié című könyvét. Strobel egy ateista amerikai oknyomozó újságíró – volt, mígnem egy nap váratlan dolog történt: a felesége megtért. Ez annyira felkavarta szegény Lee lelkivilágát, hogy minden szakmai tudását felhasználva, a világ legelismertebb szakembereinek segítségével Jézus nyomába eredt. Vajon az evangéliumok hiteles történeti források-e „legendás elemek” nélkül? Vannak-e a Biblián kívül is olyan források, amelyek megerősítik Jézus történetét? Egy orvosprofesszorral annak jár utána, hogy vajon tényleg meghalt-e a kereszten, egy pszichológust arról kérdez, hogy Jézus bolond volt-e, amikor Isten Fiának mondta magát… Strobel célja (ti. hogy megbizonyosodjon arról, hogy Jézus nem volt Isten Fia), éppen fordítva sül el: minden egyes „nyom” arról tanúskodik, hogy Jézus valóban Isten Fia volt, hogy valóban meghalt, és valóban feltámadt a harmadik napon. És láss csodát: Strobel a „nyomozás” végére szintén megtért.

Az egymástól teljesen független bizonyítékokból (történelem, pszichológia, orvostudomány, régészet, stb.) most egyet szeretnék kiemelni. Lee az ószövetségi Messiás-próféciákat mint „ujjlenyomatot” vizsgálta: ahogy minden egyes embernek a világon egyedi az ujjlenyomata, amely a bűntények során is bizonyító erejű, úgy

hirdetés

az eljövendő Megváltónak is olyan személynek kellett lennie, akire ráillenek a róla szóló – akár több száz éves(!) – próféciák. Nem csak egy részük, hanem mind.

„Egy nagyon szemléletes példa arra, mit jelentene a valószínűségszámítás szerint, ha valaki az élete folyamán betöltene 8 róla szóló próféciát. (Ne feledjük, ennek a valószínűsége 1 a 10 a tizenhetedikenhez, azaz 1:100000000000000000) Tegyük fel, hogy fogunk 10 a tizenhetediken ezüst egydollárost és lerakjuk őket Texas területére (ez több, mint hét Magyarország egymás mellett). Az érmék az egész államot beborítják mintegy 60 cm vastagságban. Ezután megjelöljük az egyik 1 dollárost és találomra az egész államban összekevert érmék közé dobjuk. Kössük be egy ember szemét és mondjuk meg neki, hogy bármilyen messzire elmehet, de ki kell választania a megjelölt dollárt. Ennek az esélye pont akkora, amekkora a 8 prófécia beteljesedése egy ember életében.”

Jézuséban több, mint 50 vált valóra!

Néhány rövid példa a sok közül:

„Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba.” (Mik 5,1)

„Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” (Zak 9,9)

„… átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.” (Zsolt 22,17b-19)

„Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak.” (Zak 12,10b)

„… hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.” (Ézs 53,12b)

„De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.” (Ézs 53,10b)

(További próféciák vannak itt összegyűjtve.)

Hát nem fantasztikus? Ráadásul a próféciák tanulmányozása csak egy a sok tudományágból, amelyekkel Jézus nyomába eredhetünk.

Kedves Olvasók, ne féljünk szembenézni az igazsággal! Tegyünk fel kérdéseket, és járjunk utána mindnek előítéletek nélkül.

Istent nem lehet „zavarba hozni”. Igazságai objektív igazságok, melyek – egy bizonyos határig – objektív eszközökkel vizsgálhatók, bizonyíthatók.

Talán ezek a bizonyosságok minket is, másokat is segíthetnek abban, hogy őszinte, nyitott szívvel keressük a saját életünkben is Jézust, hogy meghívjuk Őt az életünkbe és hagyjuk, hogy elkezdje bennünk az Ő csodálatos, átformáló munkáját.

 

Herényi Márk Barnabás


A témában további olvasásra ajánlom Hodász András két korábbi blogját: Jézus élete és feltámadása nem mese! (1. rész), és Jézus élete és feltámadása nem mese! (2. rész)

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Blog Herényi Márk Barnabás
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás