2016. 05. 15.

Pünkösdi üzenet az Egyházak Világtanácsától

„Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén?” (ApCsel 2,7-8.) Az alábbiakban az Egyházak Világtanácsa elnökeinek pünkösdi üzenetét olvashatják, melynek fordítása az evangélikus.hu oldalon jelent meg.

A Szentháromság Isten nevében és az Egyházak Világtanácsának elnökei megbízásából üdvözlöm Önöket pünkösd ünnepén, az egyház születésnapján.

„Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén?” (ApCsel 2,7-8.)

Keresztényként egyesít bennünket az erős hit abban, hogy az egyetlen Isten a Teremtő, aki mindennek, amely él és létezik életet ad. Az egy Isten azonban minden élet megváltója is.

Tudjuk ezt és az örömüzenetet szeretnénk mindenkinek továbbadni. A Megváltó erős alapot ad számunkra a reménységre – reménységet ehhez, és reménységet az eljövendő világhoz.

hirdetés

A tudás magában azonban nem elég. Szükség van inspirációra és elhivatottságra, elköteleződésre is.

Ezt ajándékozta a Szentháromság Isten számunkra a Szentlélekben pünkösdkor, amikor az apostolok mindazon emberekhez tudtak beszélni, akik Jeruzsálemben összegyülekeztek, függetlenül attól, hogy különböző származásúak, kultúrájúak és nyelvűek voltak. Az összegyűltek mindenkit a „saját anyanyelvén” hallották beszélni!

Szükségünk van tapasztalatunkra és kultúránkra, hogy az életben tájékozódni tudjunk. Ezzel egyidejűleg tudásunkból előítéletek és félreértések is adódnak. Az emberiség csak akkor tud túlélni, ha inkább arra tekint, ami egyesít bennünket, mint arra, ami különválaszt.

Amikor ma pünkösdöt ünnepeljük, azt kérjük, hogy a Szentlélek áradjon ki ránk és töltsön be minket. Ha a Lélek hozzánk jön, akkor tovább tudjuk adni másoknak, számukra tudatossá tudjuk tenni, és oda tudjuk vezetni őket ahhoz, aki hatalmasabb, mint mi magunk vagyunk, aki minden jó forrása, a Szentháromság Istenhez, akinek a Lelke meg tudja újítani a szétszakított világot és a széttöredezett kultúrákat.

Bár bizalmatlanság és félelem uralkodhat a világban, legyünk Isten ismeretébe beágyazva, legyünk nyitottak a Lélekre, hogy igazán tudjunk az igazságosság és a béke zarándokútján járni, személyes életünkben, saját hazánkban, és országaink között is! Ez a mi feladatunk, keresztényként és egyházakként egyaránt.

Krisztusban szeretettel:

Anders Wejryd érsek és

az Egyházak Világtanácsának elnökei

• Dr. Mary-Anne Plaatjies van Huffel lelkész Dél-Afrikai Református Egyesült Egyház
• Prof. Dr. Sang Chang professzor, Koreai Presbiteriánus Egyház
• Anders Wejryd érsek, Svéd Evangélikus Egyház
• Gloria Nohemy Ulloa Alvarado lelkésznő, Kolumbiai Presbiteriánus Egyház
• Mark MacDonald püspök, Kanadai Anglikán Egyház
• Dr. Mele’ana Puloka lelkésznő, Tongai Szabad Wesleyánus Egyház
• Őszentsége X. János, Antiochiai és Szentföldi Görög-Orthodox Egyház pátriárkája
• Őszentsége II. Karekin, az örmények legfőbb pátriárkája és katholikosa

 

(Forrás: evangelikus.hu, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna, kép: mindennapi.hu)

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás