2016. 04. 16.

Vallásgyalázás abortusztablettával

Azt gondoljuk, hogy keresztényként nyitottnak kell lennünk a világra, és – Szent Pál szavaival – mindent megvizsgálva, és a jót megtartva, akár tanulhatunk is azoktól, akik nincsenek egy véleményen velünk. A liberalizmus képviselőitől például azt, hogy minden embert tisztelni kell, kortól, nemzetiségtől, nemtől, bőrszíntől és minden egyébtől függetlenül. Sajnos azonban rendszeresen azt tapasztaljuk, hogy a liberálisok az – amúgy vérükig védelmezett – elveiket felfüggesztik, amikor a katolikus egyházról van szó. Ez történt április 10-én, Budapesten, amikor liberális jogvédők “abortusztabletta” feliratú zacskóból imitáltak katolikus szentáldozást. Keresztényként és katolikusként nem hallgathatunk egy ilyen mértékű vallásgyalázásról. Ezért az alábbiakban a Citizengo online petícióját közöljük, amit már mi is aláírtunk.

***

Néhány magát liberálisnak és jogvédőnek tartó szervezet képviselője tartott demonstrációt április 10-én a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt azért, mert Lengyelországban a hetekben fölmerült az abortusztörvényen való szigorítás kérdése.

Vállalhatatlan, vallásgyalázó „szertartást” vezettek le az esemény szervezői, melyhez egyikük püspöki ruhába öltözött. Az átváltoztatás szövegének elmondása után „Ha gyóntatok, járuljatok szentáldozáshoz” kijelentéssel hívta “áldozni” a résztvevőket az álpap, gúnyt űzve a Katolikus Egyház szentségéből.

hirdetés

Hátborzongató módon egy ABORTUSZTABLETTA feliratú zacskóból osztotta ki a résztvevőknek az Oltáriszentséget kifigurázó „abortusztablettákat”, konkrétan kijelentve minden egyes tablettára, hogy „Krisztus teste”.

Míg Jézus a keresztények számára az Életet jelképezi, a tüntetők ezzel a halált hozó tablettával (gyógyszernek nem nevezhetjük, mert senkit nem gyógyít) azonosították, meggyalázva ezzel a keresztények hitét.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak a gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának megsértéséreA közösséghez tartozó személyek jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni.  (IX. cikk (1), (4), (5))

Akár hívők vagyunk, akár nem, jóérzésű emberként emeljük föl szavunkat ez ellen a keresztény közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő megnyilvánulás ellen!

Csatlakozzon petíciónkhoz, és írja alá a botrányos esemény szervezőinek írt levelünket, hogy kérjenek bocsánatot azoktól az emberektől, akiket vallásukban vagy személyükben megsértettek!

A petíciót itt írhatjátok alá: Aláírom!

(forrás: CitizenGO)

Hírek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás