Korponai Gábor 2024. 06. 26.

XVI. Benedek pápa titkára a Baltikumban folytatja tovább

Új megbízást kapott Georg Gänswein érsek Ferenc pápától Litvánia, Észtország és Lettország apostoli nunciusaként.

Georg Gänswein érsek XVI. Benedek pápa titkáraként szolgált egész pápasága és visszavonulása idején is. XVI. Benedek pápa 2012 decemberében a Pápai Ház prefektusává nevezte ki, 2013 januárjában pedig érsekké szentelte. Prefektusi tisztségét Ferenc pápa alatt is betöltötte, jóllehet hivatalosan csak 2023 február végén szűnt meg e tisztsége, gyakorlatilag a pápa már de facto 2020 elején felmentette az audienciákkal kapcsolatos feladatai alól.

A pápával való feszült viszonynak tudható be, hogy Ferenc pápa 2023. július 1-től visszaküldte Gänsweint a freiburgi érsekségbe, ahol a helyi szemináriumban élt mindeddig. Ferenc pápának ugyanis nem tetszett az a mozzanat, hogy az érsek nemsokkal Benedek pápa halála után, éppen a temetés napján jelentette meg Benedek pápával kapcsolatos visszaemlékezéseit Nichts als die Wahrheit: Mein Leben mit Benedikt XVI. (Semmi más, csak az igazság: Életem XVI. Benedekkel) címmel. A pápa ezt az El sucesor (Az utód) című interjúkötetben is kifejtette: „Gänswein érsek könyvét éppen a temetés napján adták ki, ez nekem a nemeslelkűség és az emberség hiányának tűnt.” Nemsokkal Benedek pápa halála után, afrikai útjáról hazatérőben szintén utalt erre: „kihasználták Benedek halálát olyan emberek, akik saját malmukra akarják hajtani a vizet.”

A már említett El sucesor című interjúkötetben azonban azt is kifejti a pápa, hogy „az embereknek, akik hibát követnek el, meg kell bocsátani, új lapot kell nyitni.” Ebben segíthetett, hogy Gänswein érsek szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában 2023. december 31-én, Benedek pápa halálának első évfordulóján. Pár nappal később, január 3-án Ferenc pápa fogadta is az érseket, ahol közeledhettek az álláspontok, hiszen 2024 áprilisában már tudni lehetett, hogy Gänswein érsek hamarosan nunciusi megbízást fog kapni, nemrég pedig biztos lett, hogy Gänswein érsek a balti országokban folytatja működését a Szentszék nagyköveteként.

Lettországban a lakosság mintegy negyede katolikus, Litvániában sokkal magasabb ez az arány, ott a lakosságnak közel háromnegyede vallotta katolikusnak magát. Észtországban alig 1 százaléknyi a katolikus, itt az evangélikusok és ortodoxok vannak többen, ám ők is csak a lakosság közel negyedét teszik ki, Észtország a világ legkevésbé vallásos országai közé tartozik.

Egyéb
hirdetés