2024. 04. 08.

„Engedjetek az Atya házába!” – 7 híres szent utolsó mondata a haláluk előtt

Sokan félnek a haláltól. Igen, a keresztények közül is. De ha hisszük, hogy Jézus által miénk az örök élet, nincs mitől tartanunk. Íme 7 nagy szent haláluk előtti szavai, amelyek nekünk is bátorítást adhatnak.

A halál hihetetlenül összetett téma, és sokakban félelmet, bizonytalanságot és szorongást kelt. Mi, akik hiszünk Krisztusban, tudjuk, hogy a halál egy átjáróhely, és hogy Jézus a halálával és feltámadásával megnyitotta számunkra az örök életet. 

A szentek is ezzel a bizonyossággal néztek szembe a halállal. Az örökkévalóságba vetett hitük miatt tudták, hogy hamarosan találkoznak a Mennyei Atyával, utolsó szavaik is erről tanúskodnak.

Íme 7 nagy szent haláluk előtti szavai, amelyek nekünk is bátorítást adhatnak:

  1. Szent Johanna: „Jézus! Jézus!”

Szent Johanna 19 éves volt, amikor máglyahalálra ítélték. Azt mondják, hogy egészen a végsőkig, amikor a tűz égette, folytatta az Istent dicsőítő szavakat. Kérte, hogy hozzanak neki egy keresztet, hogy az utolsó pillanataiban is lássa.

hirdetés

„Már lángba borulva, a végsőkig nem szűnt meg hangosan vallani Jézus szent nevét, szüntelenül könyörögve és segítségül hívva Őt. És ami még ennél is többet mutat, amikor lelkét átadva, fejét lehajtva, Jézus nevét mondta.” (Isambart de la Pierre testvér tanúvallomása, aki szemtanúja volt 1449-es perének)

  1. Szent Erzsébet: „Megyek a Fényhez, a Szeretethez, az Élethez!”

Erzsébet francia karmelita apáca volt. Az 1905-ös nagyböjt idején megbetegedett, és hosszú szenvedés után 1906. november 9-én, 26 éves korában meghalt. Azt mondják, hogy amikor már nagyon beteg volt, nem próbálta elrejteni az orvos elől az örömét, amit azért érzett, mert tudta: hamarosan találkozni fog Istennel. Az orvost annyira meglepte a boldogsága, hogy Erzsébet megpróbálta elmagyarázni neki, hogy mit érez, és elmondta neki, hogy mindannyian Isten szeretett gyermekei vagyunk.

  1. Szent János Pál: „Engedjetek az Atya házába!”

II. János Pál pápa ezeket a szavakat lengyelül mondta néhány órával a halála előtt, amikor már nagyon gyenge volt. Napokkal később, a gyászmisén ezrek kérték az egyházat, hogy mielőbb nyilvánítsák szentté. XVI. Benedek alig hat évvel később megünnepelte a boldoggá avatást, Ferenc pápa pedig 2014. április 27-én nyilvánította szentté. Sírja a Szent Péter-bazilikában ma már a keresztény zarándokok egyik leglátogatottabb helye.

  1. Szent Bernadett: „Szomjazom!”

A lourdes-i látnok, akinek a francia Pireneusokban jelent meg Szűz Mária, 35 évesen halt meg, miután megtért és a Nevers-i Irgalmas Nővérek közösségének tagja lett.

„Húsvét keddjén Bernadett nagyon beteg volt, ezért a káplán azt javasolta, hogy készüljön fel élete feláldozására. Milyen áldozatra? – kérdezte Bernadett – Nem áldozat, ha elhagyom ezt a szegényes életet, amelyben annyi nehézség van, hogy Istenhez kerüljek. Kérte, hogy a feszületet kössék rá, arra az esetre, ha gyenge ujjai nem tudnák megtartani. Ránézett a Szűzanya szobrára, és azt mondta: Láttam őt. Milyen gyönyörű!  Sietek, hogy újra láthassam. Bernadett az őt ápoló nővérektől azt kérte: Segítsetek nekem hálát adni a végsőkig!

A feszületet fogva imádkozott: Istenem, szeretlek téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből. Amikor elérkezett a halál órája, ő is, mint Jézus a kereszten, azt mondta : Szomjazom. A nővérek vizet hoztak. Csendben ivott egy kis korty vizet. Csendesen lehajtotta a fejét, és szelíden átadta a lelkét.” (Részlet A nevem Bernadett” című könyvből)

  1. Szent Teréz: „Istenem, szeretlek!”

Az utolsó szavak, amelyeket hallottak tőle, a következők voltak: „Elértem arra a pontra, ahol már nem tudok tovább szenvedni, mert minden szenvedés édes nekem… Istenem, szeretlek téged!”

Miután kimondta ezeket a szavakat, óvatosan hátradőlt. Az arca visszanyerte azt a színt, amit akkor, amikor teljes egészségnek örvendett, szemeit az égre emelte, tekintetében békesség és öröm látszott – szólnak a beszámolók. Lisieux-i Szent Teréz 24 évesen halt meg.

  1. Assisi Szent Ferenc: „Isten hozott, halál testvér!”

Mikor megtudta, hogy az orvosok véleménye szerint hamarosan meg fog halni, így kiáltott: ,,Isten hozott, halál testvér!” 1226. október 3-án megáldotta testvéreit, felolvastatta Jézus búcsúbeszédét, és még egyszer átnyújtott a jelenlévőknek egy-egy falat kenyeret. Majd megkérte őket, hogy vetkőztessék le, és fektessék le a puszta földre; azt akarta, hogy a végső szegénység legyen a halotti ruhája. Énekelve adta vissza lelkét az Úrnak.

Az Egyház és a világ együtt térdelt a ravatala mellett. 1228. július 16-án Hugó bíboros, aki közben IX. Gergely néven pápa lett, szentté avatta Ferencet.

  1. Keresztes Szent János: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.”

Azt mondják, hogy Keresztes Szent János gyakran kérdezte a halála előtt, mennyi az idő. Mintha érezte volna, hogy közeleg az ő ideje.

A kezében tartott feszületet a ruhája alá tette, hogy közvetlenül érintkezzen a bőrével. Lehunyta a szemét, és kimondta Jézus utolsó szavait a kereszten: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.”, és meghalt. 1591. december 14-én kora reggel történt  mindez. Keresztes Szent János 49 éves volt.

Forrás: Churchpop

Fordította: Szilágyi Anna

Lelkiség Példaképek
hirdetés