2024. 02. 12.

„Nem érdemes élni anélkül, hogy kapcsolatban legyünk Istennel” – Barsi Balázs atya

„Nagyobb dolog az, hogy Jézus megtisztít, életét fölajánlja bűneinkért, mint az, hogy meggyógyulok és Isten nélkül egy értelmetlen életet élek. Adja a Jóisten, hogy ezt mi egyre jobban megértsük!” Barsi Balázs ferences szerzetes gondolatai a Neked szól legfrissebb adásából.

„Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.” (Mk 1,40-45)

Van ebben az igeszakaszban egy megdöbbentő ellentét. Úgy tartották, hogy a leprás meggyógyítása azonos a halott föltámasztásával, mert a lepra abszolút gyógyíthatatlan. Jézusnak megesik rajta a szíve és meggyógyítja. De érdekes, mert utána viszont ráripakodott erre az emberre, hogy azonnal menjen el a paphoz és mutassa be magát. Miről van itt szó? Ez a leprás odafutott Jézushoz, és térdre borult – ez viszont nem volt megengedett. A tíz leprás megáll távol. Miért? Mert ők tisztátalanok. Ez a tisztátalanság nem azt jelenti, hogy szennyesek, büdösek, vagy erkölcsileg tisztátalanok, hanem azt, hogy ki vannak zárva Izrael rituális közösségéből.

Ez azt jelenti, hogy Isten kiválasztott egy népet a Tőle elszakadt emberiségből, szövetséget kötött vele, és elküldte szent fiát, Jézust, aki visszaállítja a kapcsolatot Isten és ember között. Nem azt mondja ez a leprás, hogy gyógyíts meg, hanem hogy tisztíts meg. Ez az, ami meghatja Jézust, hogy a leprás vágyik vissza az Istennel való közösségbe.

A gyógyulás csak az eszköze annak, hogy Istenhez közelebb léphessek.

Ezért esik meg rajta a szíve. Az is csodálatos, hogy megvallja, ha akarod, megtisztíthatsz. Hitt benne, hogy van hozzá hatalma. Micsoda hit Jézusban!

Millió telefont kapok, hogy beteg emberekért imádkozzak, akik rettenetes állapotban vannak. Mindig azt mondom: azért gyógyítsd meg őket, Uram, hogy megtérjenek, szentebbül éljenek, kapcsolatba kerüljenek veled, mert nélküled nem érdemes meggyógyulni.

Márk evangéliumában az első gyógyítás megdöbbentő. Leengedik azt a béna embert Jézus elé, kibontják a háztetőt, és azt mondja neki Jézus: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid”. A körülötte állók belesápadnak. „Hát ez Istennek mondja magát? Összekapcsolja az embert az Istennel, ki ez a Názáreti?”

Azt kérdezi Jézus: „Mi könnyebb? Azt mondani, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, vagy hogy kelj fel és járj?” Egyiket sem könnyű mondani, csak Isten gyógyíthat meg egy bénát azonnal, és Isten mondhatja, hogy meg vannak a bűneid bocsátva. Nem érdemes élni anélkül, hogy Istennel kapcsolatban legyek, vagyis, hogy megtisztuljak.

Nagyobb dolog az, hogy Jézus megtisztít, életét fölajánlja bűneinkért, mint az, hogy meggyógyulok és Isten nélkül egy értelmetlen életet élek.

Adja a Jóisten, hogy ezt egyre jobban megértsük!

Borítókép - Fotó: Youtube
Szemle
hirdetés