Korponai Gábor 2024. 01. 15.

Az Úr megáld mindenkit – Ferenc pápa a Fiducia supplicans nyilatkozatról

Ferenc pápa 2024. január 14-én az olasz Nove csatorna Che tempo che fa című műsorában adott újfent interjút Fabio Faziónak. Az interjú során többek között szóba került a sok vitát kiváltó, nemrég kiadott Fiducia supplicans nyilatkozat is, amelyről nagy közönség előtt először fejtette ki a pápa a gondolatait.

Az alábbiakban az interjú vonatkozó részének fordítását közöljük:

Fabio Fazio: Szentatya, Ön Portugáliában a tavaly nyári Ifjúsági Világtalálkozón erős kijelentést tett, egy olyan kijelentést, amelyre sok keresztény már régóta várt. Ön háromszor ismételte el a Todos! – Mindenki! szót. Ön azt mondta: az Egyház mindenkit (todos) befogad, nem zár ki senkit. Egy olyan Egyházról van szó tehát, amely befogad, és nem büntet, ugyanakkor nem nyeri el sokak tetszését, akik az ítélkezésre és a büntetésre alapozták hatalmukat.

Ferenc pápa: Az Egyházban ott van a szív dimenziója, ami a szívből jön. Mindenki, mindenki otthon van, mindenki befér. Ezt az Úr mondja abban a példabeszédben, amelyet nagyon szeretek, amikor a fiú menyegzőjére meghívottak nem jöttek el, mert mindenkinek megvolt a maga dolga. Mit mond az Úr a szolgáinak? „Menjetek ki az útkereszteződésekre, és hozzatok el mindenkit, jókat és gonoszokat, egészségeseket és betegeket, fiatalokat és időseket! Mindenkit, mindenkit, mindenkit! Mindenkit bentre!” [vö. Mt 22,1-14]. Ez az Úr meghívása. Mindenkit a maga „terhével”, mert mindenkinek megvan a sajátja, és az Úr azt mondja, mindenkit. Ezt az Úr mondja, nem én. Gond akkor van, amikor elkezdünk válogatni: ez jöhet, az nem. Ő hív meg. Nekünk [el kell hoznunk] mindenkit, majd belül meglátjuk…

Fabio Fazio: Szeretnék feltenni egy olyan kérdést, amely gyakran felmerül bennem, amikor Önre gondolok. Magányosnak érzi magát, Szentatyám? Mindenekelőtt akkor, amikor olyan döntéseket hoz, amelyek a Római Kúria egy részében, a püspökök között, vagy néhány hívőben ellenszenvet váltanak ki? Gondolok itt például a Hittani Dikasztérium legutóbbi, áldásokról szóló nyilatkozatáról, amelyet Ön jóváhagyott, amely a rendellenes [helyzetben lévő] és az azonos nemű párok megáldásáról is rendelkezik…

Ferenc pápa: Igen, igazad van, amikor meghozol egy döntést, megvan a magánnyal járó ára, amelyet meg kell fizetned, és néha a döntéseket nem fogadják el, de legtöbbször azért nem fogadják el, mert nem ismerik. Én azt mondom, hogy amikor nem tetszenek neked a döntések, akkor menj és beszélj róla, mondd el a kételyeidet és testvéri szellemben folytass vitát róla, és így tovább mehet a dolog. A veszély abban áll, amikor nem tetszik nekem, a szívemre veszem, és ellenállással közelítek a dologhoz, és rossz következtetéseket vonok le. Ez történt a mindenkinek szóló áldásokkal kapcsolatos legutóbbi döntésekkel.

Az Úr megáld mindenkit, mindenkit, aki odajön. Az Úr megáld mindenkit, akik magukban hordozzák a megkeresztelkedés lehetőségét, vagyis minden embert. Később azonban az embereknek párbeszédbe kell lépniük az Úr áldásával és rá kell nézniük, hogy milyen utat mutat nekik az Úr.

Nekünk azonban kézen kell fognunk őket és segítenünk kell nekik, hogy elinduljanak azon az úton, nem ítélkeznünk fölöttük az elejétől fogva. Ez az Egyház lelkipásztori munkája.

***

Természetesen az MKPK közleménye, nem nevezhető lázadásnak, mellyel a nyilatkozatot a helyi viszonyoknak megfelelően alkalmazza, ahogy a Hittani Dikasztérium 2024. január 4-i sajtóközleménye is fogalmaz: „nem értelmezhető doktrinális szembenállásként”. Minden püspök szabadon dönthet arról, hogy saját egyházmegyéjében hogyan jár el.

Ferenc pápa is tisztában van a helyi viszonyok különbözőségével, és ezt 2024. január 13-án a római papsággal való találkozón is elmondta: „különféle érzékenységek léteznek”. Ezen a találkozón is megerősítette, hogy nem változik a házasság szentségéről szóló tanítás.

Kép / forrás: Youtube

Egyéb
hirdetés