2024. 01. 07.

Sámson, a hit bajnoka?

A Zsidókhoz írt levélben olvashatunk a hit bajnokairól. Olyan embereket emel ki a Biblia itt, akik példaképek lehetnek számunkra. Mint Ábrahám, Mózes, Józsué, Sámson… Várjunk csak! Sámson?!

Megakadt a szemem. Értem, hogy emberfeletti képességekkel rendelkezett, de hogy a hit bajnoka legyen? Ezt nem akartam elhinni.

Morálisan követendő példa lenne? Hiszen egy nőcsábász volt! Tönkretette egy nő életét. Az övé meg egy másik nő miatt ment tönkre. Nem az a típusú pasi volt, akit szívesen bemutatnál otthon a szüleidnek.

Akkor mégis mi volt olyan különleges benne, hogy a hit bajnokának nevezzük? Ennek utána kellett járnom.

Sámson születése egy ajándék volt. Isten kijelentette az édesanyjának: nagy tervei vannak a fiúval. Ő fogja megszabadítani a zsidókat az elnyomó filiszteusoktól. Ezért az anya nazír fogadalmat tett, hogy ő és a fia Istennek megszentelt életet fognak élni.

Azonban amikor Sámson felnőtt, ő másképp akarta élni az életét. Nem akart kiválasztott lenni. Csak egy egyszerű életet akart. Meg is hozta első komoly döntését: egy filiszteus lányt választott magának feleségül. Ezzel csak annyi volt a baj, hogy Isten világosan megparancsolta Izrael fiainak, hogy ne vegyenek nőül pogány lányokat. Azért adta ezt az útmutatást, hogy más népek, akik bálványokat imádták, ne fordítsák el Isten gyermekeinek szívét Tőle.

Azonban Sámsont ez nem igazán hatotta meg. Az esküvő hét napon át tartott, aminek a végéről Sámson tajtékozva rohant el, csak mert elvesztett egy fogadást. Mire visszatért, a kedves após egy másik férfihez adta hozzá a lányát.

Erre Sámson annyira dühös lett a filiszteusokra, hogy több szántóföldjüket is felégette. Ezt már a filiszteusok sem hagyták szó nélkül: felgyújtották Sámson volt menyasszonyának házát, így az egész család meghalt.

Mindekkor Sámson még csak 18 éves volt. Így kezdődött meg a hittanórákról is jól ismert karrierje. Izrael bírájaként számtalan alkalommal aratott győzelmet a filiszteusok felett. Még úgy is, hogy a zsidók egyszer elárulták és átadták őt az ellenségeinek, annyira féltek tőlük. De Isten Lelke mindannyiszor leszállt Sámsonra. Annyira megerősítette őt, hogy sokszor több száz filiszteust ölt meg pusztán egymaga.

A szemet szemért, fogat fogért elv alapján élt. Olyan sokan vagyunk mi is így. Bánt minket az igazságtalanság. Valamit tenni akarunk ellene. De valahogy Sámson sosem vette komolyan Isten életére vonatkozó tervét. Mi is sokszor feltesszük a kérdést: Értem Istenem, hogy erre akarsz vinni, de miért nem mehetek inkább amarra? Ez az én életem! Miért nem dönthetek én?

Sámson is sokszor a saját feje után ment. Ha úgy tartotta kedve, harcolt a filiszteusokkal (amire Isten hívta őt), ha meg úgy, akkor benézett pár parázna nőhöz. Megvan az a kép, amikor a tékozló fiú hazatér, az apja pedig meglátja, elérohan és megcsókolja? Na itt nem ez volt a helyzet. Isten annyira várta, hogy Sámson mikor dönt úgy, hogy betölti az Ő életére vonatkozó tervét. És csak várt, várt és várt. Közben pedig Sámson egyre lejjebb és lejjebb csúszott.

Ekkor találkozott Delilával, aki álmai nője volt. Minden hibájával együtt szerette ezt a nőt. Ő pedig elárulta Sámsont. A többszöri érzelmi zsarolás után Sámson elmondta Delilának, miben rejlik az ereje. Feltárta előtte a leggyengébb pontját.

Delila pedig kihasználta ezt. Miért? Nem feltétlenül, mert egy megáltalkodott szörnyeteg volt. Annyi pénzt kapott ezért az árulásért, hogy könnyen lehet, ő lett a leggazdagabb nő Filisztiában. Talán új életet akart kezdeni. Független lenni és a saját lábára állni. Sámson pedig a legmélyebbre került, ahova ember kerülhet. Megvakították és embertelen körülmények között egy malomkövet forgattattak vele.

Ebben a szituációban jöhetett rá igazán Sámson, mennyire tönkretette a saját életét. Egy szuperhős válhatott volna belőle. Az elnyomóitól szabadíthatta volna meg a népét. Minden adottsága megvolt hozzá. Olyan képességei voltak, mint senki másnak ezen a világon. És mégis elszúrta. Mint ahogy mi is elszúrjuk olyan sok alkalommal.

Hogy miért volt Sámson a hit bajnoka? A kegyelem miatt.

Isten ítéletét érdemeljük. Szemet szemért, életet életért. És mégsem ezt kapjuk.

Éppen akkor, amikor többé nem láthatta a napvilágot, nyílt fel Sámson szeme arra, mennyire kétségbeesetten szüksége van Istenre. Sámson ekkor átadta az életét Istennek és teljesen rábízta magát.

Amikor már mindenki lemondott róla, Isten akkor tért vissza hozzá. Bár számtalanszor megszegte a Neki tett ígéretét, Ő nem hagyta magára Sámsont. Erőt adott neki, és így több filiszteust tudott elpusztítani a halálával, mint életében addig összesen.

Lehetünk akármilyen mélyen, Isten csak egy karnyújtásnyira van. A világmindenség Ura egy imádságnyi távolságra van tőled. A bajnokok bajnoka, Jézus meghalt a kereszten érted. Ezzel pedig kijelentette: nem a bukásaid határoznak meg téged. Vallhatsz akármekkora kudarcot, semmi sem választhat el Isten szeretetétől.

Ő a legvégsőkig harcolni fog érted és várni fog rád.

Ahogy Sámsonra is várt. És felhasználta őt. Nem arra, hogy kiirtsa a filiszteusokat. Hanem arra, hogy a története több milliárd embert inspiráljon szerte a világon. Így tud Isten téged is felemelni a legmélyebb gödörből. Van egy álma az életedre nézve. És segíteni fog megvalósítani. Ha engeded neki.

Nagy Vanda

Borítókép - Fotó: YouTube
Blog
hirdetés