2023. 11. 12.

10 igazság, amelyet fontos újra felidézned

Isten azért is adta az igéjét, hogy ne felejtsük el, hogyan lát minket és hogy mennyire hatalmas Ő. Óriási erő van azokban a szavakban, amelyeket kimondott – élj vele! Íme 10 olyan ige, amely fontos igazságokat tartalmaz, és támaszkodhatsz rájuk, ha épp elvszettnek érzed magad.

Ahogy mondani szoktuk, „a baj csőstül jön”. Az egymást követő nehézségek azt a gondolatot ébreszthetik benned, hogy minden összeesküdik ellened… még Isten is. Még olyan erős nyomás is nehezedhet rád, hogy hited meginog; Isten Igéje pedig, noha korábban megerősített, e pillanatban nincs többé hatással rád. Továbbra is levert, csüggedt és erőtlen vagy.

De hidd el, eljuthatsz oda, mint amit Smith Wigglesworth lelkipásztor mondott: „Nem befolyásol az, amit látok. Nem befolyásol az, amit érzek. Csak az befolyásol, amit hiszek.”

A hited azért ingadozik, mert az eseményeket nézed, nem pedig Jézust. Azt mondod magadban, hogy a helyzeted változatlan, sőt látszólag még romlik is. Úgy érzed, egyedül vagy és még Isten is elhagyott; azt gondolod, soha többé nem jönnek rendbe a dolgok.

Szánj kellő időt arra, hogy elmélkedj a követlező szentírási versekben rejlő igazságokon, és akár jegyezd fel őket lelki naplódba!

hirdetés
  1. Krisztus meghalt érted.

„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róm. 5:8)

  1. Isten gyermeke vagy.

„Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.” (Jn. 1:12)

  1. Új teremtmény vagy.

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2 Kor. 5:17)

  1. Helyreállt a béke közted és Isten között.

„Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.” (2 Kor. 5:18)

  1. Van szószólód az Atya mellett.

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is.” (1 Ján. 2:1-2)

  1. Közvetlen kapcsolatban állsz az Atyával.

„Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.” (Ef. 2:18)

  1. Biztos lehetsz benne, hogy minden a javadra válik.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róm. 8:28)

  1. Ha segítségre szorulsz, biztosan megkapod.

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.” (Zsid. 4:16)

  1. A mennyekben ülsz Krisztussal.

„De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban.” (Ef. 2:4-6)

  1. Mindenre képes vagy Krisztus által, aki megerősít.

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil. 4:13)

 

 

A cikk a You Version – Egy csoda minden nap nyomán készült. 

Borítókép - Fotó: Dreamstime.com
Pontokba szedve
hirdetés