2023. 10. 24.

Klímaszorongók, figyelem!

A Biblia nagyon konkrétan beszél a bolygó jövőjéről, azonban ez egy olyan téma, amely ritkán hangzik el a pulpitusról és még gyakorló keresztények sem mindig tudják, pontosan miről is van szó. Pedig nagy szükségünk lenne az üzenetre, mert jóval biztatóbb és reménytelibb képet fest például a Jelenések könyve, mint egy-egy természetvédő aktivista nyilatkozata. Íme a keresztény teológia megnyugtató válaszai a bolygóval kapcsolatos aggodalmainkra.

Leonard Ravenhill írja Why Revival Tarries („Miért késik az ébredés?”) c. könyvében, hogy az emberek alapvetően három kategóriába sorolhatók: vannak azok, akik félnek, azok, akik nem tudnak eleget ahhoz, hogy féljenek, és végül azok, akik ismerik a Bibliájukat. Ha meg kellene neveznem, hogy melyik csoport hangja ma a legerősebb, valószínűleg az elsőre tippelnék – és ebben aligha van bármi meglepő. A félelem rossz esetben lebénít, jó esetben viszont mozgósít, tettekre sarkall, figyelmet követel. Többek közt ennek a megnyilvánulását látjuk ma a bolygó megmentésére irányuló törekvésekben.

Akiknek a hangját azonban hiányolom a diszkusszióból, az a harmadik csoport: azok keresztények, akik rendelkeznek mélyebb teológiai ismerettel. Miért releváns ez? Azért, mert a Biblia nagyon konkrétan beszél a bolygó jövőjéről, azonban tapasztalataim szerint ez egy olyan téma, amely ritkán hangzik el a pulpitusról és még gyakorló keresztények sem mindig tudják, pontosan miről is van szó. Pedig nagy szükségünk lenne az üzenetre, mert jóval biztatóbb és reménytelibb képet fest például a Jelenések könyve, mint egy-egy aktivista nyilatkozata. De nézzük meg, mit tanít a Szentírás pontosan!

 1. Nem kell megmentenünk a világot

A klímaaktivizmus célja a világ megmentése. Azért mondunk le a szívószálról, a műanyag zacskóról és a PET-palackról, hogy legyen holnap. Szeretném leszögezni: a természet megbecsülése és megóvása fontos cél, amely mögé jó, ha be tudunk állni. De beszélhetünk megmentésről? Szükséges egyáltalán megmenti a földet? A keresztény teológia válasza egyértelmű: nem kell megmentenünk a világot, egészen egyszerűen azért, mert már megtörtént. Kétezer évvel ezelőtt, a Golgotán nemcsak az ember sorsa dőlt el, hanem a világé is. A kereszténység ugyanis azt vallja, hogy amikor Ádám és Éva vétkezett és a bűn bejött a világba, az nem pusztán őket érintette, hanem a földet is. Az Édenkert idilljét, ahol semmi nem árthatott az embernek, felváltotta egy olyan világ, ami gyakran nem a barátunk: megrémiszt, megsebez, megpróbál (1Móz 3:17-18). Jézus azért is jött, hogy áldozatával nemcsak minket, hanem ezeket a viszonyokat is helyreállítsa.

 1. Új ég és új föld

De mit jelent a fent említett helyreállítás? A kereszténység jövőképe nem halál és pusztulás, hanem élet és megújulás (Jel 21:5). Így ír erről a Biblia: „Mert íme, új egeket és új földet teremtek, nem emlékeznek a régiekre, eszébe sem jut senkinek. Ezért örüljetek és örvendezzetek mindörökké azoknak, amiket teremtek.” (Ézs 65:17-18) Isten célja nem a pusztítás. Már Noé idejében megígérte, hogy többé nem sújtja özönvíz a földet (1Móz 9:11). Ezért ha úgy érezzük, hogy a félelem a tengerszint emelkedéstől és egy újabb özönvíztől kezd minket is elérni, keresztényként kapaszkodhatunk Isten ígéreteibe, melyek változatlanok. Ő nem elpusztítja, hanem megtisztítja a földet, mindentől, ami ártalmas, veszélyes, bűnös, hogy egy napon olyan új földön élhessünk, ahol nincs betegség, halál, fájdalom (Jel 21:4).

hirdetés
 1. Ami most megijeszt, az nem az elmúlás jele, hanem a születésé

Pál így ír erről a Rómaiakhoz írt levelében: „Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik, mind ez ideig” (Róm 8:22). Figyelj arra, amit mond. A világ nem haldoklik. Vajúdik. A vajúdás az élet jele, hiszen a születést előzi meg. Fáj, igen, de ez nem az a fájdalom, ami a halál és a pusztulás közeledtét jelzi. Martyn Lloyd-Jones orvosból lett igehirdető az évszakok váltakozását hozza fel mint bizonyítékot, hogy szemléltesse a természet szüntelen törekvését az életre, hiszen a tavasz újra és újra eljön, mígnem egy napon végleg győzedelmeskedni fog az elmúlás felett (ami az ősszel és a téllel most még rendre megjelenik).

 1. Első az ember

A keresztény teológiában a bolygó megmentése szorosan összefonódik az emberével (ezt már a korábban említett bűneset kapcsán is látjuk). Ezért elutasítandó minden olyan természetvédelmi törekvés, ami az ember rovására történik. Ma gyakran látjuk, hogy a világ szegényeit éri hátrány azért, hogy a jólétben élők minél tisztább energiát használhassanak, ám a Biblia épp fordítva gondolkodik. Első az ember. Ha őt felemeljük, az összes többi kirakódarab a helyére kerül. (Ezt szépen alátámasztják azok a felmérések, amelyekben egyértelműen látszik, hogy a szegényebb régiókban a jólét növekedésével a környezettudatosság is előtérbe kerül. Teljesen érthető, hogy addig senkinek sem a műanyag zacskó a legnagyobb gondja, amíg nincs, amit beletegyen.) Ugyanígy a gyermekvállalásban való elbizonytalanítás, illetve a nagycsaládok felé intézett kritika sem járható út (bár visszatérő üzenete a radikálisabb klímaaktivizmusnak), hiszen ebben az esetben a legkisebbeket rendeljük alá a természetvédelemnek. Ezt a bibliai tanítás szintén nem támogatja, sőt (1Móz 9:1)! Isten minden bizonnyal nem bátorítana a bolygó benépesítésére, ha az egyúttal annak vesztét is okozná.

Rendkívül elterjedt, ám téves az az elképzelés, hogy az örök életben szellemként lebegve ülünk egy felhőn.

Isten ezt a földet szánja az otthonunknak, hogy a test feltámadását követően itt éljünk, egy megújult, jobb világban.

„Az igazak öröklik a földet és mindvégig rajta laknak” (Zsolt 37:29). Jézus mindannyiunkat hív.

A kérdés tehát nem az, hogy mi lesz a bolygóval, hanem hogy ott leszek-e, hogy lássam?

Schindler Zsófia

Borítókép - Fotó: Dreamstime.com
Blog
hirdetés

2 hozzászólás

 • Válasz F 2023. 10. 25. 22:28

  Mondjuk ki bátran: A „klímaszorongás” és ezzel összefüggésben a „túlnépesedés” és a többi bolygómegmentési mozgalom nem más, mint az utódvállalástól rettegő, elkényeztetett gazdag fiatalok kifogásainak és bizonyítvány-magyarázásainak a gyűjteménye.
  Magasabb szinten pedig a klíma-aktivizmus egy új vallás, a kereszténység megtükrözéseként. Ahol a megváltás a kihalás, és a mennyország pedig az, amikor már nem lesz ember a Földön, és a városok romjain háborítatlanul virágozhatnak a méhlegelők. Ennek híveit ugyanolyan fanatizmus jellemzi, mint a mohameán öngyilkos merénylőket, vagy mint egykor az őskeresztényeket. De ez egy pusztító, veszedelmes vallás, egy öngyilkos szekta, még akkor is, ha egyes célkitűzései néha messziről nézve nemesnek tűnnek. Nagyon távol áll a kereszténységtől.

 • Válasz Gábor 2023. 10. 26. 10:53

  Öszintén nem tudom eldönteni, hogy ez egy komoly cikk-e vagy ironizál. De remélem az utóbbi…