2023. 10. 21.

Öngondoskodás 10 lépésben

Sokat hallunk manapság az öngondoskodásról, amely nagyon fontos szerepet játszik a reziliencia (szívósság, kihívásokkal szembeni lelki ellenállás) fejlesztésében. Felmerülhet a kérdés bennünk, hogy nem esünk már túlzásokba? Nem bízunk már lassan jobban a saját erőforrásainkban az Isten által kínált erő helyett, ami gyengeségeink felvállalásában aktiválódik csak igazán? Budai Evódia írása.

Keresztény nőként engem is foglalkoztatott a témában az egyensúlykeresés. Mit mond Isten igéje erről? Milyen az igazi öngondoskodás, amely nem saját erőre támaszkodik csupán, de még a társas támogatásra sem jobban, mint Istenre, aki testem-lelkem teremtője? Ő ismeri legjobban a bennem végbemenő lelki folyamatokat, az Ő igéje az, az Igazság, amely igazán szabaddá tehet. Tíz lépésben foglaltam össze azt, ami nekem segít,

ha talajt vesztek a lábam alól, ha életmódom igazításra szorul, vagy ha csak egészségesebb életvitelre vágyom.

Megtapasztaltam, hogy ezek a lépések nemcsak abban segítenek, hogy magamra gondot viseljek, hanem áldásul adatik, hogy miközben előre haladok, másoknak is lesz újra, mit továbbadni, s végül mindenért Istennek a dicsőséget!

hirdetés

1. Szemléletváltás

Minden nap jó „tükörbe nézni”, önismeretet gyakorolni és megítélni értékeinket és elveinket. Azt, ami nem Isten szerinti, ami csak divat, világi, mulandó, Isten Lelke helyreigazítja. „Változzatok el az elmétek megújulása által.” (Róma 12:2)

2. Csendes percek

Dániel háromszor csendesedett el naponta, Eszter hosszabban, böjttel is gyakorolta a „félrevonulást“. Igazi tudatos jelenlét az, amit Mária példája mond nekünk: „leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét…. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lukács 10:39-41) Találjuk meg minden nap ezeket a tudatosan választott csendes perceket Isten jelenlétében!

3. Hálával kérni, s vágyni a többre

Célokat kitűzni és tervezni azt jelenti, hogy fejlődni vágyunk. Előre a jövőbe csak úgy tekinthetünk reményteljesen és eredményesen, ha először visszanézünk és hálát adunk az eddigi vezetésért, gondviselésért. Remek eszköz ebben a tervező- és hálanapló használata.
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt!” (Filippi 4:6-7)

4. Támogató kapcsolatok

A család, a lelki barátok és testvérek azok, akik a nehézségben, de az örömökben is segítenek talpon maradni. Ezeknek a kapcsolatoknak a karbantartása a találkozások és beszélgetések által személyes felelősségünk is.
„Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is.” (Péld 27:9, 17)

5. Elengedés

A negatív gondolatokkal és hatásokkal való megküzdés első lépése az elengedés. Megbocsátani úgy is, ha nem kérnek bocsánatot, a rossz gondolatot jóval helyettesíteni, mindennapos öngondoskodásunk kell legyen.  „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8)

6. Pihenj!

Manapság a sok minket érő inger, az instant szemlélet, hogy „most legyen, de azonnal”, a folyamatos változások a testünket kizsigerelik. A kiegyensúlyozott pihenés megadása a testnek  elsődlegessé vált, ha a fizikai öngondoskodásra gondolunk. „De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.” (Zsolt 127:2)  Az előző 5 lépéshez is elengedhetetlen a nyugalom, a kielégítő alvás.

7. Életmódváltás

Az egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra, testápolásra való tudatos odafigyelés már a legtöbb embernek létszükséglet. Nem divatos diétákra vagy mozgásformára van szükség, hanem kisebb lépésekben való fejlődésre és kitartásra, mint például elegendő vízivás vagy gyaloglás a nap folyamán.

„Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek, dicsőítsétek tehát Istent testetekben!” (IKor. 6:19)

8. Médiadetox

Helyettesíteni a digitális úton kapott ingereket más feltöltődési ingerekkel: Isten ígéreteinek megvallásával, apró igememorizáló szokásokkal, amikor jönne a kényszercselekvés a görgetésre, üzenetek, értesítések ellenőrzésére.

„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal” (Józsué 1:8)

9. Alkotás, hobbi

A feltöltődést adó cselekedet energiát ad, stabilizálja a jó hangulatunkat, ezt már legtöbben tapasztaltuk. Válasszunk olyan kedvtelést, amit az Úr Jézus örömére is tehetünk, ami alkot és nem rombol, ami épít és nem leépít, ami szabadságban nem válik testi kívánsággá. „Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek!” (Kol 3:1)

10. Naplózás mint eszköz

A nap végén sokan olvasnak, kicsit lecsendesítve önmagukat – a leírt néhány mondat is lelki karbantartásunk fő eszköze lehet. Milyen funkciója, célja lehet?

  • Megvallásoknak használhatjuk. Minden nap egy mondat arról, hogy ki vagyok Krisztusban. Az énkép megerősítése ez, ami a helyes tükörben történik.
  • Szokáskialakítás követésére használva személyi edzővé válhat a napló.
  • Tükrözésre is kiváló, amikor leírjuk azt, amit gondolunk, megállapítunk bármiről is, és később visszaolvassuk. Gyakorolhatjuk, hogy milyen „tökéletlenül” is elég jónak lenni.

Nem önzés, ha foglalkozunk magunkkal! Mert megérdemlem? Mert az Alkotó megérdemli a legmagasabbrendű alkotásának, az embernek a tiszteletét!

Budai Evódia

 

Kép: Igor Mojzes | Dreamstime.com

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Pontokba szedve
hirdetés