2023. 09. 18.

Mindent a szerelemről!

Méghogy a cölebsz lelkipásztorok nem értenek a párkapcsolatokhoz! Patsch Ferenc jezsuita legújabb könyvében a szexualitásról, hűségről és a pályamódosító papokról is elmond mindent – amit csak tud.

„A szexualitás és a szerelem témája mindannyiunkat érint. Közünk van hozzá, lépten-nyomon belebotlunk, úton-útfélen találkozunk vele. Magam is átéltem szerelmeket, küzdöttem (és ma is küzdök) a szexualitás ‘démonaival’. Azt remélem, hogy a ‘megszelídítésük’ (integrálódásuk) útján még tovább is vezet az út” – írja A szerelemről és kapcsolt témákról című legújabb kötetének előszavában Patsch Ferenc SJ, aki az elmúlt közel két évtizedben különböző online fórumokon számos írást tett közzé a szerelem és szexualitás témakörében. Ezeket az újabb, és részben – más kötetben, más kontextusban – korábban már megjelent írásokat gyűjtöttük egybe, hogy minél könnyebben elérhetőek legyenek, s minél többeknek nyújthassanak kapaszkodót. 

Fotó: Jezusita Kiadó

Aki az igaz szerelmet, s mellé atyai tanácsokat vár, valószínűleg szívesen fogja olvasni e kötet első részét (Kamaszosan: egyházias tanácsok). A második rész az elkötelezett életállapotúakat szólítja majd meg inkább (Felnőtt hittel: szerelem és hűség). Az utolsó részben pedig néhány olyan írás szerepel, amely „érett hitet” kíván (A spirituális érettség felé: élet és erkölcs). Hasonló témákról persze már sokan és sokat írtak. A magyar könyvpiacon is hozzáférhető a szexualitásról és a szerelemről bőséges szakirodalom; sőt keresztényeknek szóló kiadások is szép számmal léteznek: II. János Pál pápa „test teológiája” nyomán szinte divatossá vált ezt a téma. Patsch Ferenc SJ megközelítése talán a sajátosan jezsuita lelkiségű nézőpont miatt más, hiszen

tapasztalatait nemcsak saját „kárán”, hanem képzett lelkivezetőként gyűjtötte:

hosszú ideig papnövendékek spirituálisaként működött, később sokat dolgozott házaspárokkal, immár két évtizede pedig minden nyáron 30-40 embernek ad személyesen vezetett Szent Ignác-i lelkigyakorlatot. 

Fotó: Jezusita Kiadó

Patsch Ferenc SJ a szerelem kortárs, ugyanakkor megkérdőjelezhetetlenül katolikus megközelítésének fő kérdéseit mindvégig nagy empátiával és tapintattal, egyszerre célratörően és humorosan tárgyalja; példázatokból, anekdotákból és – többnyire happy enddel – végződő történetekből pedig egyenesen kifogyhatatlan. „Be kell vallanunk: mi is érintettek vagyunk. Ezt például az is bizonyítja, hogy időnként egyesek kilépnek a sorainkból (’pályát módosítanak’, ’otthagyják a szolgálatot’). Ennek oka legtöbbször a cölibátus. Aki ’bent marad’, az sem tehet úgy, mintha mentes volna a szexualitás és a szerelem kihívásaitól. Erre magam vagyok a példa. Ilyen történetek is szerepelnek ebben a kötetben” – írja Patsch Ferenc SJ, akinek e kis könyve éppúgy erősen ajánlott olvasmány megszentelt életet élők (vagy arra készülők) számára, mint laikusoknak – kortól és nemtől függetlenül.

Részlet a könyvből, illetve online vásárlás:

https://jezsuitakiado.hu/termek/a-szerelemrol-es-csatolt-temakrol/

Patsch Ferenc SJ:

A szerelemről és csatolt témákról

Égető kérdések – tabuk nélkül

148 oldal, 3150 Ft

Borítókép - Fotó: Jezsuita Kiadó
Könyvajánló
hirdetés