2023. 06. 20.

Új káplán Zuglóban és a Városmajorban, plébániai helyettes a Bazilikánál – dispozíció a Főegyházmegyében

A Magyar Kurír oldalán jelent meg az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye dispozíciós listája, azaz kiderült, hogy augusztus elsejével mely papok kapnak új kinevezéseket. A listából kiderült, hogy egy Budapesten élő papot a szegedi püspök minden papi tevékenységtől eltiltott.

Erdő Péter bíboros, prímás 2023. augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokat rendelte el a főegyházmegyében.

Pasztorális helynök kinevezése

Mivel Blanckenstein Miklós kanonok, püspöki helynök augusztus 1-jével nyugállományba vonul, a főegyházmegye pasztorális püspöki helynökévé – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – Balogh Attila rektort nevezte ki.

Nyugdíjazások

Miután betöltötte 75. életévét és benyújtotta lemondását, Blanckenstein Miklós protonotárius, kanonok, pápai prelátus, püspöki helynököt, a budapest-pestszentimrei Szent Imre-plébánia plébániai kormányzóját és

Verőcei Gábor protonotárius, kanonok, érdemes esperest, a budapest-farkasréti Mindenszentek Plébánia plébánosát felmentette mindennemű egyházmegyei megbízatásaik alól és nyugállományba helyezte.

Plébánosi és plébániai kormányzói felmentések, áthelyezések és kinevezések 

A nyugdíjazás folytán megüresedett budapest-pestszentimrei Szent Imre-plébániára – felmentve a budapest-terézvárosi Szent Család Plébánián betöltött plébánosi tisztségéből – Udvardy Tamást plébánossá; az így ellátatlanná vált budapest-terézvárosi Szent Család Plébánia élére – felmentve eddigi kápláni beosztásából, de ifjúsági referensi tisztségét érintetlenül hagyva – Babos Áront nevezte ki plébániai kormányzóvá.

A szintén nyugdíjazás folytán megüresedett budapest-farkasréti Mindenszentek plébánia plébánosává – felmentve a budapesti Szent Rita-plébánián viselt plébánosi tisztségéből – Tóth Kálmán urat; a budapesti Szent Rita-plébánia plébánosává – felmentve a budapest-rákospalota-MÁV-telepi plébánián betöltött plébániai kormányzói tisztségéből – Kulcsár Sándort nevezte ki. Az áthelyezés folytán megüresedett budapest-kőbányai Szent László-plébánia plébánosává és a plébánia területén lévő Kőbánya Pongrácz-úti Feltámadott Krisztus Templomigazgatóság templomigazgatójává – felmentve a budapest-újpalotai Boldog Salkaházi Sára-plébánia vezetése és az Újpest-Rákospalotai Espereskerület helyettes esperesi tisztsége alól – Repcsik Gyulát; az így ellátatlanná vált budapest-újpalotai Boldog Salkaházi Sára-plébánia plébániai kormányzójává – felmentve a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánián végzett kápláni szolgálat alól – Fehér Zoltánt nevezte ki.

Hálás köszönettel felmentette Harmai Gábor plébánost a budapest-pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit-plébánia, Mahimai Raj Anthony plébániai kormányzót pedig a budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia oldallagos ellátása alól.

Vénusz Gellértet – saját kérésére – felmentette a budapest-pestszenterzsébet-pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya-plébánia vezetése alól és az eddig oldallagosan ellátott budapest-pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit-plébánia plébánosává és a szintén oldallagosan ellátott budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki.

A budapest-pestszenterzsébet-pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya-plébánia ellátására – felmentve a budapest-rákospalota-kertvárosi Szent Margit-plébánia vezetése alól – Tóth Zoltán Fülöpöt nevezte ki plébániai kormányzóvá.

A Budapest-Rákospalota-MÁV-telepi Plébánia plébániai kormányzójává – felmentve eddigi beosztásából – Tóth Imrét, az Esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia káplánját nevezte ki.

Helyettes plébános kinevezése

Kovács Zoltán plébánost – saját kérésére – felmentette a budapest-kőbányai Szent László-plébánián betöltött plébánosi, valamint a plébánia területén lévő Kőbánya Pongrácz-úti Feltámadott Krisztus Templomigazgatóság templomigazgatói tisztségéből, és kinevezte a budapest-szentistvánvárosi Szent István Király Bazilika Plébánia helyettes plébánosává.

Kápláni áthelyezések

A budapest-rákospalotai Magyarok Nagyasszonya-főplébánia és a budapest-rákospalota-kertvárosi Szent Margit-plébánia káplánjává Harangi Tibort nevezte ki – felmentve a budapest-soroksári Nagyboldogasszony-főplébánián betöltött kápláni tisztségéből.

Bársony Árpádot – felmentve a budapest-angyalföldi Szent László-plébánián betöltött kápláni tisztsége alól – az Esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia káplánjává nevezte ki.

Máté János Kristófot, a budapest-városmajori Jézus Szíve Plébánia káplánját, felmentve ezen beosztása alól, a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánia káplánjává;

Eredics Gergőt, a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia káplánját, felmentve beosztása alól, a budapest-városmajori Jézus Szíve Plébánia káplánjává;

Faragó András újmisést pedig a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia káplánjává nevezte ki.

Oldallagos ellátások

Szőcs László táti plébánost – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – felmentette a tokodaltárói Szent Borbála-plébánia ellátása alól; ezt a plébániát Fejes Csabára, a dorogi Szent József-plébánia plébániai kormányzójára bízta.

A budapest-rákospalota-kertvárosi Szent Margit-plébánia ellátását – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – Szabó Sándorra, a budapest-rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia plébánosára bízta.

Szerzetesek plébániai szolgálata

Főtisztelendő Mauro-Giuseppe Lepori O.Cist. generális apát, pápai biztos előterjesztésére folyó év július 1-jével Főtisztelendő Huszár Géza Lőrinc O.Cist. káplánt felmentette a budapest-szentimrevárosi Szent Imre-plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és ugyancsak a generális apát előterjesztésére Csécs Zoltán Dániel O.Cist. atyát nevezte ki erre a feladatra.

Főtisztelendő Berhidai Piusz OFM tartományfőnök előterjesztésére folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokat rendelte el:

Kárpáti Kázmér OFM atyát felmentette a budapest-belvárosi Alkantarai Szent Péter Templomigazgatóság vezetése alól.

Kálmán Peregrin OFM atyát – felmentve a budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-plébánián betöltött plébánosi tisztségéből – a budapest-belvárosi Alkantarai Szent Péter Templomigazgatóság templomigazgatójává;

Magyar Gergely OFM atyát a budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-plébánia plébánosává;

Kardos Barnabás Csongor OFM atyát pedig a budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-plébánia káplánjává nevezte ki.

Diakónusok plébániai gyakorlata 

Alpek Gergely diakónust a budapest-kispesti Nagyboldogasszony-főplébániára,

Piukovics Dániel diakónust a budapest-kelenföldi Szent Gellért-plébániára,

Riesz Benedeket a budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébániára,

Schmotzer Kristóf diakónust a budapest-albertfalvi Szent Mihály-plébániára küldte lelkipásztori gyakorlatra a 2023/24-es tanévre.

Plébániai kormányzók plébánosi kinevezése

Az elmúlt év november 21-én tartott plébános vizsgán hét plébániai kormányzó számolt be felkészültségéről és a plébániai pasztorációval kapcsolatos terveiről. A beküldött anyagok és az elhangzottak alapján a főpásztor folyó év augusztus 1-jével örömmel nevezte ki

Cseh Zoltánt a budapest-kőbányai Szent György-plébánia,

Erdős Attilát a budapest-pestszentlőrinc-erzsébettelepi Szent Erzsébet-plébánia,

Horváth Istvánt a budapest-újpest-kertvárosi Szent István Király Plébánia,

Kosinsky Bélát a budapest-újpest-káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia,

Monostori Lászlót a budapest-újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit-plébánia,

Simonyi-Molnár Balázst a piliscsévi Kisboldogasszony-plébánia plébánosává.

Kulcsár Sándor pedig – áthelyezése alkalmával – már plébánosi kinevezést kapott.

Újonnan szentelt állandó diakónusok szolgálata

A június 17-én tartott szentelés alkalmával öt családos férfit szentelt diakónussá, akik közül

Bertalan Árpád a budapest-városmajori Jézus Szíve Plébánián,

Győző Tamás a dömösi Szent István Király Plébánián,

Kocsis Vilmos Zoltán a budapest-újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit-plébánián,

Kuti Imre a nagykovácsi Nagyboldogasszony-plébánián,

Lazányi Ferenc a budapest-kispest-Wekerle-telepi Szent József-plébánián fog szolgálatot végezni.

Érseki bíróság helynöke megbízatásának meghosszabbítása

Frankó Tamás lejáró érseki bírósági helynöki megbízatását a főpásztor folyó év augusztus 1-jével további öt évre meghosszabbítja.

Személyi változások az Esztergomi Hittudományi Főiskolán

Frankó Tamás rektor előterjesztésére a jelen tanév végével – köszönet-nyilvánítással – Blanckenstein Miklós kanonokot és Serfőző Levente szeged-csanádi püspöki helynököt felmentette az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanári kinevezése alól.

A 2023/24-es tanévre a pasztorális tantárgy oktatására Gável Henrik tiszteletbeli kanonokot, a kateketika tantárgy oktatására pedig Győző Tamás állandó diakónust nevezte ki.

Papok személyi ügye

Berta Tibor tábori püspök értesítette Erdő Péter bíborost arról, hogy Rácz István katonalelkészt a CIC 1395 k. 1. § alapján 2023. május 1-jével felfüggesztette a papi szolgálat alól.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök 2023. május 2-ával Dévényi Ferenc szeged-csanádi egyházmegyés papot, aki Budapesten él, mindennemű papi tevékenységtől eltiltotta.

Forrás: Magyar Kurír

FRISSÍTÉS:

„Dr. Dévényi Ferenc atya ellen 296/2023. szám alatt 2023. május 2-án hozott felfüggesztő határozatát a szeged-csanádi püspök 555/2023. sz. határozatával 2023. szeptember 15-én visszavonta.

A feljelentés alapján elrendelt előzetes vizsgálat eredményeként a kiskorúak ellen történt illetlen viselkedés vádja alaptalannak bizonyult. A keletkezett dokumentumokat a polgári hatóságnak is megküldjük.”

Egyéb
hirdetés