2023. 06. 05.

„Nem utasítom el a szenvedést” – Márton Áron, Erdély bátor püspöke

Márton Áron 42 éven át volt Erdély püspöke, a II. világháború alatt és az azt követő nehéz években az emberi jogok és a keresztényi szeretet következetes, kiegyensúlyozott, bátor képviselője volt. Az Axióma az oroszlánszívűnek nevezett püspök életéről készített izgalmas videót, ezt szemlézzük most.

„Hívei szerették, a kommunisták viszont gyűlölték, szembement Hitlerrel és Sztálinnal. Küzdött a látszatkereszténység ellen, leszámolt a békepapi mozgalommal. Támasz volt Trianon után, hősies védelmező a szabad vallásgyakorlás elleni törekvések idején” – erős felütéssel kezdődik az Axióma Márton Áron életét bemutató videója. Érdekesség, hogy a bátor püspök pappá szentelésekor a „non recuso laborem” jelmondatot választotta, mely annyit jelent; nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést, és ez a mondat egész életét hűen leírja. Nehéz időkben kellett utat mutatnia híveinek, de a bátor, határozott fellépésű püspök nem futamodott meg. Püspöki szolgálata során a kisebbségi sorba jutott magyar társadalom keresztény alapú megszervezése volt az egyik fő célja. A II. világháború idején a deportálások ellen is felemelte a szavát; az üldözött zsidókat bátorította, a keresztényeket pedig emlékeztette kötelességükre. A kommunizmus ideje alatt koncepciós per következtében börtönbe, majd több mint egy évtizedig palotafogságba került. Szabadulása után végigjárta Erdélyt. Utolsó körlevelében azt írta: „az Egyház akkor fogja vonzani a kívülállókat, ha rólunk is elmondhatják, mint az első századok keresztényeiről: nézd, ezek mennyire szeretik egymást!”

Ha további részletekre is kíváncsi vagy a bátor erdélyi püspök életéből, nézd meg a videót!

Videók
hirdetés