2023. 05. 16.

Lehet-e házasságon belül nemi életet élni a gyermeknemzésen kívül? – A lelkész válaszol

Teológiai vagy épp a hétköznapi élettel kapcsolatos kérdéseket is megválaszol Csűrös András református lelkipásztor a református egyház műsorában. A Hiszed vagy sem? minden hétfőn 19 órakor jelentkezik Facebookon és YouTube-on, itt, a 777-en pedig havonta szemlézzük az adások egy kérdését és a rá adott feleletet.

A válasz két irányból is megközelíthető: a Szentírás felől és a természet oldaláról. A Bibliában a házasságról egyértelműen férfi és nő szövetségeként, szeretetkapcsolataként olvasunk. Az egyik legismertebb ige a Biblia első lapjairól származik: „ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté”. Ebben az igében nem olvassuk azt, hogy „lesznek ketten egy testté, hogy gyerekük legyen”, vagy „és azután gyerekeik születtek”, hanem

mintha a házasságnak a legfontosabb küldetése az lenne, hogy a férfi és a nő teljesen eggyé váljon, egymásra találjon: testileg, hitbelileg, lelkileg eggyé legyenek.

A természet oldaláról közelítve, a természetre tekintve könnyebben érhetjük meg a Teremtő akaratát. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy festményt szemlélünk, amelyen keresztül sokszor jobban, mélyebben megismerhetjük a festő szándékát és életét. Amikor a természetre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a nemi élet örömszerző, tehát Istennek több célja is volt ezzel, nemcsak annyi, hogy gyerekek vagy utódok legyenek ezáltal. A házasság célja tehát elsődlegesen az, hogy a férfi és a nő benne eggyé legyen. Nem csak azért házasodunk, hogy gyerekünk legyen, hanem azért is, mert valakivel élethosszig szeretnénk összekötni az életünket. A házasság nem csak addig tart, amíg gyerekünk lesz – elvégre mi nem imádkozó sáskák vagyunk – , és nem csak addig tart, amíg felneveljük a gyermekeinket, hanem még utána is.

hirdetés

A házasság még akkor is teljes lehet, ha abban a nehézségben van, hogy nem származik belőle gyermek.

A házasság egyszerre lelki, testi és hitbeli szövetség. Az, hogy „lesznek ketten egy testté”, nemcsak fizikai valóságot jelent, hanem lelkit is. A házasságban tehát helye van a minél teljesebb testi, lelki, hitbeli megélésnek is. A házasságban mi, reformátusok egymásra figyelve, egymást szeretve és egymással élve éljük a szeretetünket.

 

A kérdés és a válasz a Magyarországi Református Egyház Hiszed vagy sem? című műsorában hangzott el. Ennek szerkesztett változatát olvashattátok. Ha a teljes adást vagy a további részeket is visszanéznétek, látogassatok el a református egyház Facebook-oldalára, vagy YouTube-csatonájára! Ha pedig Ti is kérdeznétek a lelkésztől, írjatok e-mailt a műsor címére: hiszedvagysem@reformatus.hu

Borítókép - Fotó: Csűrös András Jakab, A lelkész válaszol
A lelkész válaszol
hirdetés