2023. 04. 28.

Ferenc pápa tanításának legfontosabb részei

„Jézus meglátott tehát egy vámszedőt, és mivel könyörületre méltónak és ezért kiválasztandónak látta, így szólt hozzá: Kövess engem!” – ez a Máté evangéliumából való monda Ferenc pápa jelmondata. Ez az idézet is arra mutat rá, hogy Jézus mindenkit meghív arra, hogy kövessük őt és a tanítását.
A Bizony, Isten YouTube-csatorna videóját szemlézzük. 

Jézus Krisztus földi helytartójának, vagyis a Szentatyának a tanításai, megszólalásai mindig figyelemre méltók. Nem csupán a katolikus hívek követik azt, hogy mit mond az egyházfő, hanem szinte a teljes világ közvéleményét érdekli, hogy Ferenc pápa mit gondol, vagy éppen mit tanít az emberiséget érintő kérdésekről.

Erdő Péter bíboros a pápáról azt mondta: „Szent Ferencet tette meg példaképének jezsuita létére, először meg is lepődtek rajta. Később azonban kiderült, hogy nála ez nem csak egy névválasztás, hanem nagyon sok mindenben azokat a témákat, amelyeket Szent Ferenc annak idején az egyház életében hangsúlyozott, ő is ki akarja emelni:

szegények, elesettek, irgalmasság, Isten gyöngéd szeretete, a természet értékelése.

Nem véletlen, hogy a Laudato si kezdetű enciklikának az elején idézi is kifejezetten Assisi Szent Ferencet. Azután párbeszéd keresése a távol állókkal, jelesül is a muzulmánokkal. Szent Ferencnek ez az egyik nagy álma volt, hogy ő elvigye Krisztus hírét, és valahogyan elfogadhatóan, szeretettel közvetítse ezt muzulmán vezetőkhöz is. Ferenc pápa ismételten tett ilyen gesztusokat, érezhető volt, hogy őt ez is motiválja. Legújabban pedig az a súlypont rajzolódik ki a pápai tanításból, hogy együtt menni az úton, tehát nem magányos vándorként, hanem együtt az egyház közösségével, és főként együtt Krisztussal.”

hirdetés

Török Csaba teológus úgy fogalmazott: „A katolikus egyháznak van egy nagyon érdekes adottsága: miközben egységes, mert intézményes struktúrája, hierarchiája világszinten egy, mégis ezerarcú, ami a nyelvek, a kultúrák sokféleségében, sőt a szertartásrendek sokféleségében is látszik. A pápa szerepe és küldetése ezen a kereten belül válik nagyon kézzelfoghatóvá, úgy is szokták fogalmazni, hogy az egyház egységének ő a látható princípiuma. Ez azt jelenti, hogy az egyház egysége és ezerarcúsága benne ölt testet. Az egység olyan értelemben, hogy ő fogja egybe a katolikus hierarchiának a működését. Az ezerarcúság pedig abban, hogy az ő funkciója kifejezetten olyan – és olyan volt az elmúlt kétezer év során is – , hogy

eltérő karakterű embereknek, eltérő hátterű embereknek jutott az a feladat, hogy Péter utódaként kormányozzák a földi egyházat.

Vértesaljai László SJ, a Vatikán Rádió magyar adásának szerkesztője szerint: „Benne az a szép, hogy közel hozza azt a Jézust, aki közel jött hozzánk. Ez a közelség, ami az ő egyik kulcsszava, fölülír azért mindenféle ideológiát. Számunkra, magyarokra éppen ez a közelség, amit Ferenc pápa mond, valósággá válik. Ferenc pápában április végén Péter közel jön a magyar valósághoz, egészen közel, karnyújtásnyi távolságra. Ne felejtsük el, a pápa is ember, a maga törékenységében, így látjuk egészen közelről. Szükségünk van az ő péteri erősítésére, de ez fordítva is igaz.

Borítókép: cnn.com
Szemle
hirdetés