2023. 04. 12.

Kiderült, hogy milyen nyelven lesz a pápai szentmise Budapesten

Horváth Zoltán terézvárosi plébános rendkívül fontos – és egyáltalán nem könnyű – szolgálatot lát el Ferenc pápa április végi magyarországi látogatásakor, hiszen a Kossuth téren lévő vasárnapi szentmise liturgikus felelőseként rengeteg részletre kell figyelnie. Beszélgetés a pápalátogatás egyik legfontosabb eseményéről, ahol a Szentatya a legtöbb magyar hívővel találkozik majd. Milyen nyelvű lesz a szentmise? Körbemegy-e a Szentatya a Kossuth téren? Milyen kérései voltak a Vatikánnak? Ezekre a kérdésekre mind választ kapunk.

Ferenc pápa látogatásának legnagyobb eseménye – létszámban mindenféleképpen – a vasárnapi (április 30.) ünnepi szentmise lesz a Kossuth téren, amelyre hatalmas tömeget várnak. A liturgia és a szervezés szempontjából mi az, amiben szabad kezet kaptak a magyar szervezők – és mi az, amit a Vatikán szabott meg?

Ilyenkor kölcsönös egyeztetések történnek a Vatikán és a szervezők között. Az egyik ilyen megbeszélés a Vatikánban volt, majd ezt követően Budapestre látogatott a pápa főceremonáriusa, illetve egy másik ceremonárius is. A római találkozón fogadó országként először mi vázoltuk fel, hogy milyen elképzeléseink lennének a pápai szentmiséről, ezt követően pedig ők fogalmazták meg a kéréseiket. Tulajdonképpen ennek pontosítása, a részletek megbeszélése történt Budapesten, ahol már a helyszínt is megtekintettük.

Ami a Vatikán szempontjából az egyik kulcskérdés, az Ferenc pápa mozgása, hiszen az egészségügyi állapota és a térdproblémája miatt bizonyos dolgokat máshogy kell szervezni.

Éppen ezért nem vonul majd be az ünnepi menet végén, ülve várja majd a püspökök, a papok és az asszisztencia bevonulását.

Ezekben a kérdésekben a Vatikán iránymutatásait kell követnünk, de például abban szabad kezet kaptunk, hogy a szentmise milyen nyelven lesz, vagy hogy milyen énekek hangzanak el.

Ez azt jelenti, hogy Ferenc pápa nem is megy körbe köszönteni a híveket, mint ahogyan azt tette a Hősök terén?

De igen, annak az útvonalát is megterveztük már. A szentmise reggel fél tízkor kezdődik, ezt megelőzően a Szentatya a pápamobillal körbemegy a téren és köszönti a híveket. Ez számára nem jelent akkora fizikai nehézséget, hiszen ül az autóban. Ezúttal is különböző szektorokra lesz osztva a helyszín, ezek között megy majd körbe a pápamobil.

Az egészégügyi állapota befolyással van a szentmisére?

Igen, és ez egy fontos kérdés. Az igeliturgiát Ferenc pápa vezeti, viszont az áldozati liturgiát már Erdő Péter bíboros. Tehát az oltárnál már Bíboros úr lesz a főcelebráns, viszont egészen a hívek könyörgéséig Ferenc pápa mutatja be a szentmisét.

Említette, hogy szabad kezet kaptak abban, hogy milyen nyelven lesz a szentmise. Hogyan döntöttek?

Az igeliturgia nyelve – pontosan az előbb mondott okok miatt – a latin lesz, mint ahogy a szentmise kánonja is latinul hangzik majd el.

Ugyanakkor az összes többi rész – például a Hiszekegy is – magyarul lesz, mint ahogy az énekek is.

Ami külön érdekesség nyelvi szempontból, hogy a hívek könyörgései a Magyarországon élő kisebbségek nyelvein lesznek, tehát németül, szlovákul, románul, horvátul, szlovénul és – a menekültekre való tekintettel – ukránul.

A szentmise hossza is meg van határozva a Vatikán által?

Olyannyira, hogy az énekeket és a különböző mozgásokat percre pontosan ki kellett számolnunk és egyeztetésre elküldeni Rómába.A Vatikánban nyilvánvalóan pontosan tisztában vannak azzal, hogy Ferenc pápa mennyit bír fizikailag. A Szentatya munkatársai jóvá is hagyták a tervezetet, így most már elkészült a misekönyv, illetve az a különleges Adoremus, amelyet a Magyar Kurír ad majd ki – ez utóbbit természetesen a hívek is megkaphatják.

A szentmise mennyire lesz attól más, hogy a római pápa jelen van? Miben különbözik egy pápai szentmise liturgikus szempontból egy másik misétől?

Nem más, húsvét negyedik vasárnapját ünnepeljük majd, ahol Jézus, mint a Jó Pásztor jelenik meg az evangéliumban. Ez a papi és a szerzetesi hivatásokért könyörgő nap, ami meg is jelenik majd a felolvasók, illetve az adományt az oltárhoz hozók személyében.

Nem az egyik szemináriumból választottam ki a ministránsokat, illetve az asszisztenciát, hanem összehívtam Magyarország összes szemináriumából, mindegyik egyházmegyéjéből két-két kispapot. Így az ország összes egyházmegyéje képviseltetni fogja magát a pápai szentmisén. Ennek az az egyetlen nehézsége, hogy nem egy összeszokott társaságról van szó, ezért több előkészületre van szükség. Egy héttel a szentmise előtt is tartunk egy próbát Budapesten, illetve a Vatikánból érkező ceremonár vezetésével is lesz  főpróbánk.

Mindig különleges pillanat, amikor Ferenc pápa a mi anyanyelvünkön, magyarul szólal meg. Van-e előzetes terv arra, hogy ez megtörténik a szentmisén?

Azt ugye természetesen nem lehet tudni, hogy a beszédében megszólal-e magyarul, hiszen az egészen a prédikációig nem is lesz nyilvánosan elérhető. Annyit viszont tudok, hogy a hitvallásunkat, azaz a Hiszekegyet magyarul imádkozzuk közösen, az első szavakat pedig Ferenc pápa mondja majd el – természetesen magyar nyelven.

Az oltár a Parlamenthez képest merőlegesen áll majd, a Kossuth-szobor előtt – tehát nem úgy, ahogyan a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával. Miért döntöttek így?

Nem titok, hogy Rómából érkezett egy nagyobb delegáció – a svájci gárdától kezdve a csendőrparancsnokon át a pápai szertartások térrendezéséért felelős vezetőig bezárólag. Azért kérték, hogy az oltár hosszanti irányba legyen, mert a meglátásuk szerint így több ember fér majd el a Kossuth téren, és maga az emelvény is kevesebb helyet foglal. Abból a liturgikus szempontból is jobb a döntés, hogy így az emberek nem oldalról vesznek részt a szentmisén, hanem az oltárral szemben lehetnek.

Egy hosszú „katedrális” lesz a Kossuth tér, amelynek egyik oldala a Parlament, másik oldala pedig a vele szemben lévő épületek lesznek.

Ha „templommá változik” a Kossuth tér, akkor természetesen kell sekrestye is, azaz olyan helyiség, ahol a Szentatya, a püspökök és a papok átöltöznek. Ezeknek a kiszolgálóhelységeinek az elrendezését, kinézetét és felszereltségét a Vatikán határozta meg?

Arról a helységre, ahol a liturgiához szükséges kellékek – például a kelyhek – lesznek, semmilyen kérés nem érkezett a Vatikán részéről. Az is teljesen rajtunk múlik, hogy a püspökök, a papok és az asszisztencia sekrestyéje hogyan néz majd ki. Egyedül a Szentatya sekrestyéje kapcsán voltak kérések, de ezek is egészen magától értetődőek és puritánok voltak: lesz majd egy asztala, egy széke, és buborékmentes vizet kér. Semmi más, maximum egy kis keksz, ha enne valamit a szentmisét követően.

A lehető legegyszerűbb berendezést kérték, semmiféle „barokk” stíluselem nem lesz.

Amivel többet foglalkoztak a szakemberek, az az a szék, amelyben a szentmise során ül majd Ferenc pápa, hiszen ott nagyon fontos a karfa magassága és szélessége is – mivel arra támaszkodva áll majd fel –, illetve természetesen a szék ülőmagassága is. Ez is azért fontos a Vatikán számára, hogy a Szentatya minél kevesebb fájdalommal tudjon mozogni. Érdekesség, hogy maga a szék jóval egyszerűbben néz majd ki, mint amilyet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén használt – ugyebár az Szent II. János Pál pápa korábbi magyarországi trónusa volt –, ez külön kérése volt a delegációnak.

Ha már Zoltán atya a széket említi, mint különbséget: mennyiben lesz más liturgikus szempontból a másfél évvel ezelőtti szentmiséhez képest a mostani?

A 2021-es látogatása egy nemzetközi esemény zárómiséje volt, most viszont apostoli látogatásra érkezik Ferenc pápa. Ez a szentmise tehát kimondottan a magyar embereknek szól, és ez érezhető lesz a liturgiában is. Most nem egy nagy kongresszus záróeseménye lesz a szentmise, sok külföldi vendéggel, hanem a magyar püspökökkel és papokkal együtt a magyar népet meglátogató Szentatya lelkipásztori látogatásának legfontosabb eseményére kerül sor a Kossuth téren.

A szentmise liturgikus felelőseként milyen feladatai lesznek még Zoltán atyának április végéig?

Nekem ez az időszak abból áll, hogy egész nap telefonálok és leveleket írok. A Szentatya külföldi utazásaira mindig elutazik a már említett főceremonárius, valamint két ceremonáriusa – illetve a meglátogatandó ország is delegál egy embert erre a feladatra, ez lennék én. A feladatom a liturgia teljes előkészítése, a misekönyv megalkotása, a liturgikus mozgások koordinálása, az asszisztencia és a felolvasók kiválasztása, az énekrend összeegyeztetése a kórussal és annak vezetőjével, az áldoztatók összegyűjtése. A próbáknak a megszervezése és pontos lebonyolítása is az én feladatom, így nincsen okom panaszkodni az elfoglaltságokat illetően. Ugyanakkor ez természetesen hatalmas megtiszteltetés a számomra, nagyon örülök, hogy ilyen módon magam is szervezője és aktív résztvevője lehetek Ferenc pápa magyarországi látogatásának.

Örömmel és szívből szeretnék tenni mindent, amit csak tudok, hogy valóban kegyelmi ajándék legyen ez a pápalátogatás az egész magyar nép számára.

Borítókép: Tiziana Fabi / AFP Fotó: Tiziana Fabi / AFP
Interjú
hirdetés