2022. 08. 15.

Valóban kevesebb férfi jár gyülekezetbe, mint nő? – A kutatások szerint a Z generáció hozza a fordulatot

Évtizedek óta azt a tendenciát látjuk, hogy több keresztény nő van, mint keresztény férfi. Ez a legfrissebb felmérések szerint most megfordulhat: a Z generációban már nem magasabb a keresztény nők aránya a keresztény férfiakénál. Ennek az okait még kutatják, és egyesek szerint nem feltétlenül jó hír ez a gyülekezetek számára. 

A felmérések eredményei és a saját tapasztalatink is azt mutatják, hogy a nők többet törődnek a hitükkel. Ám a kutatók nem tudták teljesen kibogozni a nemek közötti különbség okait.

A legújabb adatok azt mutatják, hogy a régóta tartó tendencia végre megfordulhat: az Egyesült Államokban a fiatal nők kisebb valószínűséggel válnak vallásossá, mint a fiatal férfiak. Az eredmények jelentős hatással lehetnek az egyház jövőjére.

 Íme egy diagram arról, hogy 2021-ben hogy is nézett ki azoknak a megoszlása, akik nem vallásosként azonosították magukat:

DIAGRAM 

hirdetés

Vallási hovatartozás nemek közötti különbség és életkor szempontjából

Még tavaly is fennállt a nemek közötti különbség a vallásgyakorlás szempontjából az idősebb amerikaiak körében. A 2021 októberében készült felmérés adatai szerint az 1950-ben születettek körében a férfiak mintegy negyede vallotta magát ateistának vagy agnosztikusnak, míg az azonos korú nőknek csak 20 százaléka. Ugyanez az öt százalékpontos különbség az 1960-ban és 1970-ben születettek körében is megfigyelhető.

Az ezredfordulósok és a Z generáció esetében kiderült, hogy ez másképp van. Az 1980-ban születettek körében a különbség körülbelül két százalékpontra kezd csökkenni. Az 1990-es évekre a különbség eltűnik, és

a 2000-ben vagy később születetteknél a nők egyértelműen nagyobb valószínűséggel nem vallásosak, mint a férfiak.

A 18-25 évesek között a nők 49 százaléka vallotta magát nem vallásosnak, míg ugyanez a férfiak között csak 46 százalék.

A templomba járás terén is van különbség a nemek között. Ez a mintázat olyannyira szembetűnő, hogy a Pew Research Center 2016-ban megállapította, hogy a keresztény nők világszerte átlagosan 7 százalékponttal nagyobb valószínűséggel járnak istentiszteletre, mint a férfiak; nincs olyan ország, ahol a férfiak jelentősen nagyobb valószínűséggel járnának keresztény szertartásokra, mint a nők.

Az Egyesült Államokban az idősebb férfiak nagyobb valószínűséggel mondják azt, hogy soha nem járnak istentiszteletre, mint az azonos korú nők. A 60 éves férfiak 35 százaléka számol be arról, hogy soha nem jár templomba; a nőknél ez az arány 31 százalék.

Míg a magukat nem hívőnek valló férfiak és nők közötti különbség csak az 1990-es években születettek (a mai 30 évesek) esetében szűnik meg, azt látjuk, hogy a nemek közötti különbség a templomba járás tekintetében a korábbi generációk esetében is csökkent. Az 1973-ban született emberek (a mai 40-es éveik végén járók) esetében a férfiak és a nők egyforma valószínűséggel mondják azt, hogy soha nem járnak templomba. A legfiatalabb felnőttek a 35 és 45 év közöttiekhez képest kisebb valószínűséggel számolnak be arról, hogy soha nem járnak istentiszteletre.

Azon férfiak és nők százalékos aránya, akik nyilatkozatuk szerint soha nem mennek gyülekezetbe:

DIAGRAM 

Vallásgyakorlási szokások különbsége a nemek között, az életkor figyelembevételével

Milyen demográfiai tényezők vezethetnek a fiatal férfiak és nők vallásossága között kialakuló különbséghez?
A fekete, ázsiai és egyéb faji csoportok között nincs valódi különbség azoknak a férfiaknak és nőknek az arányában, akik nem gyakorolják a vallást.

Nemek és bőrszín szerinti besorolása azoknak, akik nem vallásos 18-25 évesek

A végzettség szerinti megoszlás már nagyobb különbségeket mutat. A Z generációs érettségizett nők 57 százaléka, míg a férfiaknak csak 52 százaléka mondja magáról, hogy nem vallásos.
Azok között, akik elvégeztek néhány főiskolai kurzust, de nem szereztek alapdiplomát, hét százalékpontos a különbség a férfiak és a nők között.
A keresztények az évek során észrevették ezt a régóta fennálló különbséget, hogy alapvetően több nő van a gyülekezetekben, mint férfi, és megpróbálták kezelni azt. A férfiak szolgálatai a férfiak mentorálására, valamint a férjek és apák visszahozására összpontosítottak, de a nők továbbra is 10 százalékpontos túlerőben voltak a gyülekezetekben.

Néhány keresztény vezető kifejezetten felhívta a fiatal férfiak figyelmét a felelősség és a vallásos odaadás hiányára – ők ezzel magyarázták, hogy ennyivel több nő van jelen az istentiszteleteken.

Csak néhány példa: Mark Driscoll a bibliai férfiasságról prédikált, Owen Strachan azt mondta, hogy ,,a férfiasság azt jelenti, hogy nehéz dolgokat teszünk Isten dicsőségére és mások javára”, Jordan Peterson hírnevének növekedése pedig egyesek szerint a „férfiasság evangéliumának” követelésén alapul.

Ezek a hangok és más, a fiatal férfiak „gyülekezetben tartására” irányuló erőfeszítések befolyásolhatták a férfiak egyházi részvételét az elmúlt években – de lehet, hogy a nők részvételét is visszatartották. Ahogy egy nemrégiben megjelent könyvkritika is megjegyzi a Christianity Today-ben: „A gyülekezetbe járók között a nők már régóta nagyobb arányban vannak, mint a férfiak.

Ma azonban ez a különbség csökken, de nem azért, mert több férfi jön, hanem azért, mert több nő távozik.

Az ilyen nők egyre valószínűbb, hogy elhalványítják a hitüket, vagy nem hívőként azonosítják magukat – növelve a vallásilag nem elkötelezettek népességét.”

Ahogy Lyman Stone szociológus két évvel ezelőtt írta: „Attól, hogy férfiasabbá tesszük a templomot, még nem lesz nagyobb.”

A fiatal nők gyülekezeti jelenlétének csökkenése bizonytalan helyzetbe hozza az egyház jövőjét. A régebbi gyülekezetek lelkipásztorai számára nem ritka, hogy vasárnaponként az emberekre nézve azt látják, hogy a nők száma kétszeresen vagy háromszorosan meghaladja a férfiakét. Ha ez a tendencia folytatódik, és a Z generációs nők nem térnek vissza a gyülekezetbe, az valódi válságot jelenthet a későbbiekben.

 

Forrás: Christianity Today 

Borítókép - Fotó: Rawpixelimages | Dreamstime.com
Nagyvilág Szemle
hirdetés

1 Komment

  • Válasz b 2022. 08. 17. 08:37

    Felhívom a figyelmet arra a gyűlöletes rasszizmusra, ami a harmadik grafikonból sugárzik. Mi az, hogy fekete meg fehér faj? Az MTA is kifejtette, hogy az ember egy faj, minden egyéb az gyűlöletes rasszizmus.
    (Valójában tudom, hogy az ember egy nem, mely több fajból áll és ezért a grafikon is teljesen rendben van, a mai világ és benne az MTA van megőrülve, így köszönöm, hogy bátran mertek eltérni a mainstreamtől a cikkel mely nem fél a hagyományos terminológiát használni.)