2022. 01. 21.

Az ima ereje

Nem egyszer olvashatunk a Bibliában az ima hatalmas erejéről. Itt az idő, hogy ne csak olvassunk róla, hanem cselekedjük is, úgy ahogy Pál írta: szüntelenül!

Ma arra buzdítalak, hogy felelj Pál apostol szentírási kihívására: „Szüntelen imádkozzatok! Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.” (1 Thessalonika 5,17-18)

Az ima a keresztény ember legerősebb fegyvere:

képes arra, hogy a történelem menetét megváltoztassa, s még Isten szívén is hatalma van…!

Amikor nagy szomorúan Isten elhatározta Szodoma és Gomora vesztét, Ábrahám közbenjárt ezen két városért, és sikerült neki megmenteni unokaöccsét, Lótot, családjával egyetemben. Sajgott a szíve a gondolattól, hogy az igazak megsemmisüljenek a gonoszokkal együtt; odáig ment el, hogy ő maga sem akart megmenekülni, ha az igazak a gonoszokkal együtt vesznek el. (1 Mózes 18,23-33)

hirdetés

Biztos vagyok benne, hogy Isten szíve mélységesen meghatódott, amint imában látta gyermekét e két városért. Isten elfogadta Ábrahám minden egyes kérését, és továbbra is türelmesen hallgatta. Az imádnak ugyanolyan súlya van, mint Ábrahám imájának!

Jézus mondta: „Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.” (Máté 6,6)

Isten nyíltan válaszol a rejtekben végzett imára.

Ha nem tudod, miként imádkozz családodért, gyermekeidért, tanulmányaidért, munkaköri és érzelmi ügyeid jövőjéért, barátaidért, menj csak be a szobádba, és egyszerűen vallj meg szentírási részeket ezeket a helyzeteket illetően!

 

Íme néhány:

  • „Én és az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józsué 24,15)
  • „Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek.” (Jeremiás 29,11)
  • „Fejjé tesz téged az Úr és nem farokká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló.” (5 Mózes 28,13)
  • „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4,13)
  • „Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak.” (Zsoltárok 86,5)

Csak az ima hozhat változást életedbe, szeretteid életébe, és azok életébe, akikkel Isten akaratából érintkezésben vagy. Arra hívlak, imádkozz; így fog Isten szeretete sugározni körülötted!

 

IMA

„Istenem, hiszem, hogy követed vagyok, és hálát adok neked ezért a megkülönböztetett küldetésért, amit rám bízol. Segíts, hogy gyakrabban imádkozzam, és vezess az imában! Taníts meg imádkozni, adj hozzá szavakat! Add, hogy örvendhessek ezeknek a veled töltött, meghitt pillanatoknak! Nevedben, Jézus, ámen.”

 

Forrás: YouVersion

Borítókép - Fotó: Unsplash.com
Lelkiség Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás