2022. 01. 07.

3 hónapos lelkigyakorlat férfiaknak? Létezik!

Hogyan tudok férfiként hiteles keresztény életet élni a mindennapokban, egyszerre Istennek és a családomnak szentelni az életemet? Erre kínál lehetőséget az Exodus 90 nevű három hónapos lelkigyakorlat.

Nem könnyű szavakba önteni az ember találkozását Istennel. Saint-Exupéry gyönyörű gondolatát kiegészítve: ami igazán fontos, az nemcsak a szemnek láthatatlan, hanem az emberi nyelvnek is kifejezhetetlen. Mégis minduntalan kísérletet teszünk rá, és bízunk benne, hogy valamit sikerül megragadnunk és kifejeznünk az örök Igéből.

Az egyház számtalan lehetőséget biztosít arra, hogy Istennel való kapcsolatunk elmélyüljön, de nekünk is nyitottnak kell lennünk Isten hívására. Minden szentmise és imádság a mi őszinte elhatározásunk és aktív részvételünk által válhat valódi találkozássá.

A különböző spirituális gyakorlatok gazdag tárházából most egy különleges, férfiaknak szóló lelkigyakorlatra szeretnénk felhívni a figyelmet. Az Exodus 90 annyiban különbözik sok más lelkigyakorlattól, hogy egyszerre kíván igazi, hosszabb távra szóló elköteleződést, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy elvégzése közben se szakadjunk ki a hétköznapok valóságából. Életállapottól függetlenül bárki számára elvégezhető. Nem kell hozzá hónapokra elvonulnunk, mégis mély és tartós változást, megújulást hozhat életünk szinte minden területén: fizikai, szellemi, lelki síkon és emberi kapcsolatainkban. Egyéni elköteleződést és kitartást igényel, de miután csoportban végezhető, a közösség megtartó erejét sem nélkülözi.

hirdetés

Hogy miről is szól ez a 90 nap? Három pillérre épül: az imádságra, az aszkézisre és a testvériségre. A rendszeres imádság elsősorban a Szentírás-olvasás és a csendes elmélkedés révén valósul meg. A lelkigyakorlat nevét is onnan kapta, hogy a Kivonulás könyvén vezeti végig a résztvevőket, s így napról napra a megfelelő szentírási szakaszhoz kapcsolódó elmélkedések segítségével járhatjuk be lélekben a választott nép útját az egyiptomi szolgaságból az egyre nagyobb szabadság felé. A megszokott életformánkból való kiszakadást, kivonulást szolgálják a különböző aszketikus gyakorlatok, mint például a böjt, a vizuális világtól való tartózkodás vagy éppen a hideg zuhany. A testvéri, baráti közösség pedig abban segít, hogy egymást biztatva, támogatva mindvégig megmaradjunk ezen az úton.

Fotó: Dreamstime

Amikor tavaly év elején a mi csoportunk összeállt, nagyon sok kérdőjel és bizonytalanság volt bennünk. Akarjuk-e mi ezt igazán? Ragaszkodunk-e mindenben a kijelölt módszerekhez? Ha igen, képesek vagyunk-e rá? Hogyan fog működni az újonnan alakult közösség, amelyben különböző életkorú és életállapotú férfiak próbálják összehangolni az életüket? Volt köztünk huszonéves és negyvenes évei elején járó, családos és egyedülálló, friss házas és házasságra készülő, vidéken és fővárosban élő. Amikor a Gellérthegyen első alkalommal találkoztunk személyesen (bár néhányan közülünk már ismerték egymást különböző közösségekből), és elhatároztuk, hogy belevágunk, mindezekre a kérdésekre sem magunknak, sem egymásnak nem tudtunk végleges és megnyugtató válaszokat adni. Először csak egy hét „próbaidőt” adtunk magunknak.

A Gondviselés azonban átsegített a bizonytalanságokon, és végül mindannyian elvégeztük a lelkigyakorlatot.

Mind a nyolcan, akik azon a szombat reggelen ott voltunk a Sziklatemplom előtt, a mai napig tartjuk a kapcsolatot – időközben még egy fővel bővült is a csoportunk –, és hétről hétre élesztgetjük egymásban azt a tüzet, amelyben a 90 nap során – ahogy Mózes az égő csipkebokorban – mi is felismerhettük Isten hívását, és amely azóta is együtt tart minket.

Különös volt megtapasztalni, hogy a lelkigyakorlat megannyi külső kötöttsége és aszketikus jellege ellenére – vagy talán éppen ennek köszönhetően – nagyobb belső szabadságot éltünk meg, és mindezt a környezetünkben élők is megerősítették. A házastársak is azt érezték, hogy párjuk a 90 nap alatt értékesebb, teljesebb életet él: nagyobb türelmet és figyelmet tanúsít családja iránt, az együtt töltött minőségi idő javította kapcsolatukat (például a vasárnapot valódi ünnepnapként tudták megélni). Úgy is fogalmazhatnánk, hogy békére leltünk önmagunkkal és a körülöttünk élőkkel.

Igazi kegyelmi időszak volt ez mindannyiunk számára. A Gondviselés ajándékaként sokan közülünk nagy életállapot-változásokról számoltak be az Exodus idején. Csoportunk egyik tagja megkérte párja kezét, egy másik tag a nyári esküvőjére készült, egyikünknek megfogant az első gyermeke, másikunk váratlanul elvesztette egy közeli hozzátartozóját. De bármi is történt velünk, imádságos lelkiállapotban ért minket, és megtapasztalhattuk, hogy Isten legmélyebb fájdalmainkban éppúgy jelen van, mint legnagyobb örömeinkben.

Szerettünk volna emléket állítani ennek a 90 napnak, ezért elhatároztuk, hogy egy nagypénteki közös keresztúttal és keresztállítással adunk hálát a három hónap során kapott kegyelmekért. Ez a kereszt azóta is arra emlékeztet minket, hogy hétköznapi küzdelmeink ellenére a feltámadás örömével élhetünk a világban, és küldetésünk van, amely nem 90 napra, hanem egy egész életre szól.

Fotó: Dreamstime

Nemrég ért véget a Szent József-év, amely ráirányította figyelmünket a Jézus állandó közelségében élő férfira, nevelőapára, aki csendes alázatával és hűségével szinte észrevétlenül kísérte végig Jézus gyermekkorát, és kísért minket is ez alatt a 90 nap alatt, hogy példáját követve – ahogy heti találkozóink elején mindig imádkoztuk – „másokért élő, másokat szolgáló férfiakká” váljunk.

Idén január 17-én kezdődik az Exodus 90 lelkigyakorlat, amely minden évben Húsvétvasárnap ér véget. Ha elmélyültebb imaéletre, testi-lelki megújulásra vágysz, ha azt szeretnéd, hogy az idei Húsvét igazán különleges legyen, érdemes belevágni ebbe a jellemformáló, férfias kalandba. Hiszen végső soron mindannyian egy nagy találkozásra vágyunk, és ha ezt a vágyat ébren tartjuk magunkban, akár útközben is meglephet minket az Úr, mint annak idején az emmauszi tanítványokat. Aki pedig megtapasztalta az Istennel való találkozás élményét, újra és újra vágyik rá, többé már nem éri be kevesebbel. Te készen állsz az útra?

Ha további részletekre vagy kíváncsi, látogass el a lelkigyakorlat angol nyelvű honlapjára, vagy írhatsz az e90hun@gmail.com email címre!

Programajánló
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás