2021. 07. 26.

Just say no! – Bogárdi Szabó István keményen felszólalt a gyermekek védelmében

„Újfajta kábítószerrel házal számos csoport, s ólálkodnak az iskolák körül is. Ez a drog az újfajta ember megteremtésének mámora” – írja Bogárdi Szabó István református lelkipásztor, nyugalmazott püspök legújabb bejegyzésében, melyben a gyermekek védelmére hívja fel a figyelmet.

Just say no!

Hadd hívjam meg a hallgatókat egy rövid, amatőr nyelvészkedésre, bár történelem és sok-sok tanulság is van benne. Bizonyára sokan hallották már az angol mondatot, és talán láthatták is felírva pólókra, plakátokra: just say no! Egyszerű jelentése: csak mondj nemet! Ámbár, és máris nyelvészkedünk, a kifejezés másképp is visszaadható. A beszédkutatás egyik izgalmas területe a „beszélő-váltás” jelenségének vizsgálata. Hogy van az, hogy amikor a beszélgető felek egyike abbahagyja mondandóját, rögtön válaszol a másik, ha pedig többen vannak, akkor értelem szerint a soron következő? Itt az is fontos, hogy „rögtön” és az is, hogy a „soron következő.” Egyrészt ugyanis mérhetetlenül rövid szünet van a két megszólalás között, másrészt pedig a felek az értelem szerint alakítják a beszélgetést, amely így nem üres handabanda, de nem is felületes terefere, hanem az a közös élet egyetemes emberi képessége.
Csak mondj nemet! – ez éppenséggel így is érthető: bátran mondj nemet, határozottan utasítsd el. Jézus kifejezésével élve: a nem legyen nem (Máté evangéliuma 5,37)! Az angol kifejezés az Egyesült Államokból terjedt el, az 1980-as években, ahol és amikor erős társadalmi kampányt indítottak a kábítószerezés ellen, elsősorban a kamaszok és egyetemisták érdekében. Ne habozz, ne mérlegelj, mondj nemet! Ne mondd, hogy kipróbálod, aztán majd meglátod, hanem mondj nemet! A szlogen a kategorikus elutasítás kifejezése lett, mégis megízleljük benne a felelős döntés szabadságát is. A remélt jövő értelmében ugyanis megszakítás nélkül lehet és olykor szükséges is bizonyos tételekre azonnal nemet mondani. Leginkább, amikor a gyermekekről van szó.

Ezért mondja Jézus: „jaj annak, aki a gyermekek közül csak egyet is megbotránkoztat” (Máté evangéliuma 18,6).

Tudjuk, a szülő felelőssége más és nagyobb, mint a gyermekéé, és éppen a gyermekért viselt felelőssége az egyik kritériuma annak, hogy egy-egy szülőt apának vagy anyának nevezhessünk. A gyermek kiszolgáltatott, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. A világ tele van rettenetes esetekkel, amikor visszaéltek a gyermek bizalmával, gyengeségével, ártatlanságával, tájékozatlanságával. S ezek a bűnök aligha évülnek el. Ezért a gyermek többszörös védelemre szorul. Just say no! – mondj nemet! – ez védelmi jelszó is. Vonatkozik a szülőkre is, a gyermeket nevelő állami, önkormányzati, egyházi és magánintézményekre is, társadalmi alakulatokra, szervezetekre is, és kiterjeszthető mindenre, ami a beszélő-váltás nagy, összemberi valóságában részesedik, legyen az művészet, politika, gazdaság, vallás.

Ezért például az iskola csak akkor működhet jól, ha a szülők és a nevelők eltökélt szövetségben vannak a gyermekek érdekében.

Máskülönben hogyan bízhatná rá a szülő a gyermekét a tanárokra és hogyan bízhatna a tanár abban, hogy amit tanít és amire nevel, az a család szerint érdemes a gyermek számára?! A gyermek védtelenségét Pál apostol így fejezi ki, amikor keresztyén felelősségre biztat: „többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától” (Efézusi levél 4,14). A hasonlata tényen alapul: nem lenézi a gyermekeket, hanem jelzi: a gyermeket (a kiskorút), a tapasztalatlant ide-oda lehet sodorni. És hadd tegyem hozzá, éppenséggel az is a felnőtt felelőssége, hogy megoltalmazza a gyermeket.
Just say no! Újfajta kábítószerrel házal számos csoport, s ólálkodnak az iskolák körül is.

Ez a drog az újfajta ember megteremtésének mámora. 

Valójában egyfajta ellen-teremtés, amely azzal áltat, hogy például a biológiai természet átalakításával vagy a nemi identitás átrendezésével máris miénk lehet az önmegvalósítás boldogsága. Mindez a tolerancia és kellemesség cukormázával van bevonva. Ám a beszélő-váltás szabályai szerint nem kell itt nekünk hosszú szünetet tartani. Just say no! Hadd fordítsam így: máris mondj rá nemet!

2021. július 25.
Elhangzott a Kossuth Rádió Lélektől lélekig című adásában.

Borítókép: Marija Stepanovic | Dreamstime.com
Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás