2021. 05. 18.

Mit mond a Biblia a böjtölésről?

Fedezd fel a böjtölés célját, azt, hogy miért böjtöltek az emberek a Bibliában, és ismerj meg tippeket a saját életedre nézve. 

Nemrég a Biola Egyetemen a hallgatók egy csoportja összegyűlt böjtölni és imádkozni. A diákok szerettek volna böjtölni és Istent segítségül hívni, hogy munkálkodjon a Szentlelke a Biola campusán a következő évben. De előbb szerették volna tudni, hogy mit tanít a Biblia a böjtölésről. Itt van egy vázlat, amit megosztottam velük.

Elöljáróban:

 • a Biblia nem parancsolja meg az Újtestamentumban hívőknek (mint nekünk) a böjtölést, de mégis feltételezi, hogy fogunk böjtölni (Márk 2,20).
 • A Biblia nem írja elő egyetlen módját a böjtölésnek. Például Dániel három hétig nem evett semmilyen ételt (Dán 10,3).
 • A böjtölés nem önmagában van; mindig imádkozáshoz kapcsolódik.
 • A böjtölés nem kulcs ahhoz, hogy az imáinkra választ kapjunk. A böjtölés egyszerűen csak arra emlékeztet minket, hogy imádkozzunk és alázzuk meg magunkat Isten jelenlétében – ami az egyetlen magatartás, amellyel Isten felé imádságban közeledhetünk.

10 ok, amiért a Bibliában böjtöltek az emberek

 1. Azért, hogy „megalázzuk a lelkünket” Isten előtt

Például Izráel gyermekeinek Isten megparancsolta, hogy évente böjtöljenek az engesztelés ünnepén. A „megalázni a lelküket” kifejezés újra és újra visszatér az ezen a napon tartandó böjttel kapcsolatban. (3Móz 16,29.31; 23,27; v.ö. 4Móz 29,7 – a „alázzátok meg a lelketeket” kifejezés az angol bibliafordításokban található, a magyar fordításokban a „tartóztassátok meg magatokat” kifejezés szerepel  – ford. megjegyzése).

 1. Azért, hogy gyászoljunk Isten jelenlétében

Első példa: Anna, aki Istenhez kiáltott és visszautasította az ételt, amikor a templomba ment azután, hogy Peninnah provokálta őt a gyermektelensége miatt (1Sám 1,6-8).

Második példa: Dávid és az emberei böjtöltek és gyászoltak Saul és Jonatán halála miatt (2Sám 1,11-12) és aztán újra Abner halála miatt (2Sám 3,31-36).

 1. Azért, hogy segítségül hívjuk Istent, amikor félünk

Példa: amikor Jósáfát megtudta, hogy a nagy szíriai hadsereg elindult a népe ellen, azt olvassuk: „megijedt Jósáfát, az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában.” (2Krón 20,3).

 1. Azért, hogy felszabadítsuk az elnyomottakat és a szegényekkel megosszuk a javainkat

Példa: Ézsaiás 58,6-7: „Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!”

 1. Azért, mert választ kérünk Istentől az imádságunkra

Első példa: Dániel böjtölt és imádkozott Isten ígéreteire hivatkozva, hogy Isten visszahozza népet a száműzetésből.

Második példa: Ezsdrás és a vele lévők böjtöltek és imádkoztak védelemért, mielőtt hosszú útra indultak, vissza a hazájukba (Ezsdrás 8,21-23).

Harmadik példa: Eszter felszólította a Susánban élő zsidókat, hogy imádkozzanak és böjtöljenek érte, hogy a király fogadja őt, miután megtudta, hogy Hámán a zsidók megsemmisítését tervezi (Eszter 4,16).

 1. Azért, hogy Isten értessen meg velünk valamit

Példa: Dániel három héten át böjtölt és imádkozott azért, hogy Isten adja meg neki egy látomás jelentését (Dán 10,2-3).

 1. Azért, hogy közösségileg bűnbánatot tartsunk és Isten kegyelmét kérjük

Első példa: Egy sáskajárást követően, amely megtizedelte a termést, Jóel kihirdette: „Tartsatok böjtöt… és kiáltsatok az Úrhoz!” (Jóel 1,14; v.ö. 2,15).

Második példa: Az asszírok böjtöltek, miután hallották, hogy Isten el fogja pusztítani Ninivét (Jónás 3,5).

Harmadik példa: Nehémiás összehívta az embereket böjtölni, bűneiket megvallani azért, mert pogány nőket vettek el feleségül. (Neh 9,1).

 1. Rendszeres fegyelmezett cselekedet annak, akire Isten az imádság szolgálatát bízta

Például: Anna egy idős özvegy volt, aki a templomban „szolgált éjjel és nappal böjttel és imádsággal.” (Luk 2,36-37).

 1. Azért, hogy ellenálljunk a kísértésnek

Példa: A Szentlélek Jézust a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse; Jézus böjtölt és imádkozott negyven napon át a kísértés előtt (Máté 4,1-2; Lukács 4,1-2).

 1. Vezetésért

Első példa: A próféták és tanítók szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, amikor a Szentlélek azt mondta nekik, hogy különítsék el Sault/Pált és Barnabást missziói szolgálatra (ApCsel 13,1-4a).

Második példa: Barnabás és Pál kijelölt idősebbeket az általuk plántált gyülekezetekben és imádkoztak és böjtöltek értük (ApCsel 14,23).

Hogyan böjtöljünk?

Alázatosan

Első példa: Dávid azt írta „megaláztam a lelkemet böjtöltéssel” (angolból fordítva) (Zsolt 35,13).

Második példa: a farizeus és a vámszedő példájában a farizeus ezeket a szavakat mondja imádságban(!) Istennek(!). „Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember… Böjtölök kétszer egy héten…” (Luk 18,12 v.ö. Ézs 58,3-5).

Bevonva a szívünket és nem csak a hasunkat

Például: Jóel így továbbítja Isten szavait: „Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz!” (Jóel 2,12-13).

Gyengeségből és szükségből

Példa: Dávid azt írja: „Idegenné lettem testvéreim számára, anyám fiai sem ismernek rám. Mert a házad iránti féltő szeretet emészt; rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Sírtam, és böjttel gyötörtem magam, de ez csak gyalázatomra vált. Ha gyászruhát öltöttem, szóbeszéd ért miatta.” (Zsolt 69,9-12).

Máshol: „Térdem rogyadozik a koplalás miatt.” (Zsolt 109,24).

Titokban, amennyire megoldható

Például: „Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” (Máté 6,17-18; v.ö. 6,16).

Remélem, ez a rövid összefoglaló a Bibliából a böjttel kapcsolatban segíteni fog, amikor legközelebb azt fontolgatod, hogy böjtölsz és imádkozol. 

Fordította: Szalai Anikó

Forrás: https://fervr.net/bible/what-does-the-bible-teach-about-fasting

Borítókép - Fotó: Anastasiia Stiahailo | Dreamstime.com
Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás