2021. 03. 05.

Megbékélés Istennel – Miért érdemes újraolvasni az efezusiakhoz írt levelet?

Az evangéliumi üzenet talán legnagyszerűbb és legtömörebb összegzését, az Istennel való megbékékés történetét az efezusiakhoz írt levélben találjuk. Az Ez az a nap! Magazin cikkét szemlézzük.

Az evangéliumi üzenet felfoghatatlan mélységeket tartalmaz. Lelkipásztorok és tudósok számtalan könyvet írtak az egyház megalakulásától fogva, hogy megkíséreljék feldolgozni Jézus munkájának a természetét és a következményeit. Az evangéliumi üzenet talán legnagyszerűbb és legtömörebb összegzését mégis az efezusiakhoz írt levélben találjuk.

Pál második missziói útja során látogatott el Efezusba, és szemtanúja volt a gyülekezet megszületésének ezen a vidéken. Harmadik missziói útja során visszatért, és három évet töltött ott a gyülekezet megszilárdításán fáradozva (ApCsel 18,18–21; 19,1–41). Isten a lakók lelki buzgóságát és a város stratégiai jelentőségű elhelyezkedését kihasználva a környék evangelizációs és missziói központjává tette ezt a gyülekezetet (19,18–20). Elutazásakor Pál figyelmeztette őket, hogy ádáz farkasok támadnak majd rájuk kívülről és belülről is (20,17–38).

Évekkel később római börtönéből írt szeretett barátainak Efezusba. Emlékeztetni akarta őket az általa hirdetett evangéliumra, továbbá arra sarkallta őket, hogy

hirdetés

tartsanak ki, ha szenvedés vár is rájuk,

és bátorította őket az evangélium által hordozott áldott reménységgel. A bizonyítékok arra utalnak, hogy az efezusiakhoz írt levél körlevél is lehetett, amelyet tágabb körzetben használtak a hívők tanítására és bátorítására. Az első három fejezet a keresztény hit számos központi tanítását taglalja, hogy rámutasson: Jézus munkája békességet teremt Istennel és egymással. Pál levelének a lényege Isten kegyelme (Ef 2,8–9).

Ez a kegyelem cselekedeteiktől függetlenül menti meg Isten népét, hogy az üdvösség által Istené legyen minden dicsőség.

“De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek!” (Efezus 2,4–5)

 

A teljes cikk elolvasható az Ez az a nap! Magazin oldalán. 

Borítókép - Fotó: Filindmitriy86 | Dreamstime.com
Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás