2021. 02. 08.

8 félelem, amelyet a Biblia segít legyőzni

A félelem a legádázabb ellenségünkké válhat, ha belép az életünkbe.  Azonban miután felismertük, legyőzhetjük Isten szavával. Ahogy Szent Pál is emlékeztet minket a Timóteushoz írt második levelében: „Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) Íme nyolc félelem, amelyek mindannyiunkat megkísérthetnek, és amelyekre a Biblia mind-mind megoldást kínál.

1.Istentől való félelem
Ha attól félsz, hogy nem vagy elég jó Isten szemében, ha attól tartasz, hogy nem tudsz mély kapcsolatba kerülni Jézussal, ha az aggaszt, hogy Isten nem ad neked lelki ajándékokat, ha attól rettegsz, hogy Isten nem szól hozzád és nem hallgat meg téged, vagy ha attól félsz, hogy Isten nem bocsát meg neked, olvasd el János első levelét:

„A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket.” (1János 4,18-19)

hirdetés

2. Másoktól való félelem
Ha félsz mások véleményétől, ha aggódsz, hogy hozzád közel álló emberek elutasítanak, vagy ha félsz a konfliktusoktól, nyisd ki Izajás próféta könyvét:

„Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, ki szívében viseli tanításom. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, és ne essetek kétségbe szidalmaik miatt.” (Izajás 51,7)

3. A bizonytalanságtól való félelem
Ha féltél már attól, hogy nem érted Isten akaratát és nem válaszolsz az Ő hívására, ha félsz elkötelezni magad, vagy attól tartasz, hogy Isten túl sokat kér tőled; esetleg félsz nyilvános helyen imádkozni, nézd meg Mózes 5. könyvét:

„Lelked előtt (mint valami fonálon) úgy függ életed, éjjel-nappal rettegsz, s nem érzed életedet sohase biztonságban. Reggel azt mondod: Bárcsak este volna! S este azt mondod: Bárcsak reggel volna! Mert aggodalom tölti el szíved, s látod, amit saját szemeddel látnod kell.” (5 Mózes 28,66-67)

4. Az Evangélium szerinti élettől való félelem
Félsz az üldöztetéstől? Tartasz attól, hogy milyen árat kell fizetned Jézus követéséért? Félsz a Szentlélek cselekedeteitől vagy a szellemi hadviseléstől? Talán a démonoktól való félelem kísért téged? Félsz a kiengesztelődés szentségétől? Vagy attól tartasz, hogy Isten ígéretei nem teljesülnek? Olvasd el a 23. zsoltárt:

„Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.” (Zsoltárok 23,4-6)

5. A kudarctól való félelem
Ha félsz, hogy visszaesel a bűneidbe vagy a kísértéseidbe, ha attól tartasz, hogy soha nem házasodsz meg, vagy éppen ellenkezőleg, házassági válságon mész keresztül, ha aggódsz, hogy gyermekeid nem fognak sikerrel járni, ha félsz a szakmai kudarctól, vagy attól, hogy csalódást okozol szüleidnek vagy másoknak, választ találhatsz Izajás próféta könyvében:

„Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. Bizony megszégyenülnek és gyalázatra jutnak, mind, akik ellened lázadoztak. Elpusztulnak és elvesznek, akik harcba szálltak ellened. Keresni fogod, de többé nem találod azokat, akik ellened hadakoztak. Elpusztulnak és semmivé lesznek, akik háborgattak. Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek.” (Izajás 41,10-13)

6. Eseményektől való félelem
Félsz a konfliktusoktól vagy rossz hírektől? Félsz a nehéz időktől, vagy attól tartasz, hogy a család egyik tagja megsérül vagy meghal? Attól tartasz, hogy pénzügyi helyzeted rosszabbra fordul? Olvasd el a 112. zsoltárt:

„Nem tántorodik meg soha, az igaz örökre emlékezetben marad. Rossz hírtől nem kell félnie, bátorsága szilárd, mert az Úrban remél. Szíve nyugodt, nem ismer félelmet; ellenségei szégyenben maradnak.” (Zsoltárok 122,6-8)

7. A múltadtól való félelem
Kísért a múltad? Félsz bevallani korábbi bűneidet? Attól tartasz, hogy ez akadályozza Isten munkáját az életedben? Attól félsz, hogy Isten megbüntet téged azért, amit évekkel ezelőtt tettél? Nyisd ki Izajás könyvének 54. fejezetét:

„Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat! Sőt elfelejted ifjúkorod szégyenét, és özvegységed gyalázatára nem kell emlékezned többé.” (Izajás 54,4)

8. A jövőtől való félelem
Ha a jövőd gondolata ébreszt benned aggodalmat – a félelem a magánytól, a kétségbeeséstől, a haláltól, a betegségtől, egy szeretett ember halálától, akkor olvasd a Példabeszédek könyvét:

„Hogyha leülsz, nincs miért aggódnod, s ha lefekszel, jót pihensz, úgy alszol. Nem kell tartanod hirtelen ijedségtől, sem a gonoszok támadásától. Mert hiszen az Úr lesz az oltalmad, vigyáz a lábadra, nehogy tőrbe essék.” (Péld 3,24-26)

 

Fordította: Ward Henrietta

Forrás: Atletia.org

Borítókép - Fotó: Distinctivedesign | Dreamstime.com
Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás