2020. 06. 13.

Történelmi megbocsátás Kárpátalja magyar püspökétől

Egészen rendhagyó gesztusra – sőt ennél sokkal többre – hívja Kárpátalja magyar lakosságát Majnek Antal püspök, aki az egyházmegye honlapjára feltett imában kéri az embereket, hogy őszintén és keresztényi módon bocsássanak meg azokért a bűnökért, amelyeket az elmúlt száz évben ellenük és nemzettársaik ellen elkövettek.

Többek között a kisebbségi lét fájdalmát, az elhurcolt rokonoknak okozott szenvedést, a magyar férfiak és a német nők lágerbe hurcolását és a családok szétszakítását is felsorolja a püspök azon tettek közé, amelyeknek megbocsájtását kéri a hívőktől.

Az imát változtatás nélkül közöljük.

Imádság a trianoni trauma és az elmúlt évszázad okozta szenvedések gyógyulásáért

Urunk és Istenünk! Te ismered mindazt a fájdalmat, szenvedést, amit az elmúlt 100 év során Kárpátalja népei megéltek. A történelem viharait nem felülről nézted, hanem együttérző szívvel voltál jelen néped körében a háborúk, a határok változásai, a diktatúrák, az elnyomás és minden nehézség közepette. Hisszük, hogy most is velünk vagy, és életet akarsz ajándékozni nekünk. Hiszen azt mondtad: „azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen!”

A bőséges, jó életre csak a Te politikáddal lehet eljutni: aki a bántásokra megbocsátással válaszoltál. Te most is azt kéred tőlünk: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! – Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak.”

Urunk, tőled tudjuk, hogy a megbocsátásból gyógyulás fakad. Szeretnénk most kérni Tőled emlékezetünknek, történelmünknek, a generációs tapasztalatoknak a gyógyulását. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, Kárpátalja megyéspüspökeként arra buzdítalak benneteket, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek.

Mondjuk tehát együtt, hogy Jézus nevében megbocsátjuk a következőket:

· Az elnyomást és a kisebbségi lét fájdalmait – Jézus nevében megbocsátom.

· A megtört életeket – Jézus nevében megbocsátom.

· Elhurcolt szeretteink szenvedéseit és halálát – Jézus nevében megbocsátom.

· A háborúk és diktatúrák alatt elkövetett borzalmakat – Jézus nevében megbocsátom.

· Híveink: a magyar férfiak és a német nők és férfiak lágerbe hurcolását – Jézus nevében megbocsátom.

· A nemzetiségünk miatt ért hátrányos megkülönböztetést és a jogoktól való megfosztást – Jézus nevében megbocsátom.

· A családok szétszakítását – Jézus nevében megbocsátom.

· A megaláztatásokat – Jézus nevében megbocsátom.

· Hogy más nemzetiségek lehetőségei kinyíltak, amíg a mi lehetőségeink beszűkültek – Jézus nevében megbocsátom.

· A határokat, melyek annyi akadályt jelentenek – Jézus nevében megbocsátom.

· Az anyagi veszteségeket – Jézus nevében megbocsátom.

· Szüleink, rokonaink és felmenőink minden szenvedését – Jézus nevében megbocsátom.

· A papok és sok hívő meghurcolását és szenvedését – Jézus nevében megbocsátom.

Urunk, nehéz mindezt megbocsátani, elengedni – de hisszük, mert Te mondtad, hogy ez az élet útja!

Ezért kimondjuk, nem a saját erőnkből, hanem a Te erőddel: megbocsátunk.

Azonban a mi népünk is vétkezett más nemzetiségek ellen. Ezért alázatos szívvel kimondjuk: Bocsánatot kérünk minden fájdalomért, amit népünk más nemzetiségeknek okozott.

Urunk és Istenünk – Te gyógyítsd be ezeket a sebeket is, s fordítsd jóra az okozott fájdalmakat és károkat.

Áldd meg népünket és minden népet, akikkel együtt élünk ezen a helyen. Gyógyítsd sebeinket!

Szentlélek Úristen, az igazság és a békesség lelke, segíts nekünk, hogy Jézus lelkületével élhessünk azon a földön, amit otthonunknak adtál, és egyre többen járjunk a kiengesztelődés zarándokútján, amely az életre vezet.

Szűz Mária, akinek Szent István felajánlotta országát minden benne élő nemzetiséggel együtt, könyörögj értünk és Kárpátalja minden népéért. Terítsd ránk édesanyai palástodat, védelmezd a békét szíveinkben és földünkön, és vezess minket közelebb Fiadhoz.

Oltalmad alá futunk…

Szent Márton püspök, egyházmegyénk védőszentje, Szent II. János Pál pápa, egyházmegyénk megalapítója és Boldog Scheffler János vértanú püspökünk, könyörögjetek érettünk!”

Forrás: Munkácsi Egyházmegye honlapja

Fotó: ferences.hu/Youtube

Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás