2020. 01. 29.

Megdöbbent a püspöki kar Niedermüller Péter kijelentésén

Nagy botrányt keltett a Demokratikus Koalíció képviselőjének, Niedermüller Péternek azon kijelentése, miszerint a heteroszexuális, fehér, keresztény férfiakat – és nőket – rémisztő képződményeknek titulálta, az ATV esti műsorában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa azonban nem ment el szó nélkül az eset mellett, és közleményben reagáltak a politikus sértegetésére. A közleményt az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának közleménye

Szomorúan és megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy 2020-ban Európában, Magyarországon előfordulhat az, hogy nyilvánosan általánosítva keresztény embereket bélyegeznek meg hitük és vallási hovatartozásuk miatt, ahogyan ez a napokban egy választott tisztségviselő részéről elhangozhatott. Tehette ezt a megszólaló úgy, hogy kijelentésétől – tudomásunk szerint – eddig sem a kereskedelmi csatorna, sem pártja, sem a hasonló esetekben többször fellépő érdekvédelmi szervezetek határozottan nem határolódtak el.

Ezt a tragikus emlékeket idéző hozzáállást elfogadhatatlannak tartjuk, és határozottan kérjük a politikai élet minden szereplőjét, meggyőződésétől és hovatartozásától függetlenül, hogy munkáját a közjó érdekében, az etikai és erkölcsi normák megtartásával végezze.

Hitünk, kultúránk, történelmünk arra tanít bennünket, hogy tiszteljük egymást és a másik emberi méltóságát, még akkor is, ha véleményünk nem mindenben egyezik.

hirdetés

Budapest, 2020. január 29.

az MKPK Állandó Tanácsa

 

 

Kiemelt kép: Niedermüller Péter Facebook-oldala

Hírek
hirdetés

11 hozzászólás

 • Válasz Dévai Dávid 2020. 01. 30. 07:57

  Nyílt levél Niedermüller Péterhez!
  Tisztelet Niedermüller Péter Úr! Szeretném megköszönni önnek tragikusan bántó kijelentését.
  S, hogy mire alapozom köszönetemet, Ön boldoggá tett engem, és itt engedje meg, hogy idézzek Önnek abból a könyvből, amit a legnagyobbra tartok, ami számomra és a családom számára a mértéket jelenti:
  „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előtettek életek.”
  Máté 5:10 RÚF
  Nem szeretném, ha álszentnek nézne, az első benyomásom nekem is a harag, és az indulat volt Önnel szemben, hiszen ember vagyok, és távol még attól az Isteni fénytől, amit Krisztus képvisel, de hozzá igyekszem, legjobb tudásom szerint. Ezért ahogyan ő kérte, ma reggel Önért imádkoztam. Ahogy fogok a jövőben is, ha eszembe jutnak gyalázkodó szavai.
  „Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is,…”
  Lukács 6:27-36:
  Parancsoljon Niedermüller Úr, itt a másik orcám amennyiben még ütni szeretne egyet. Ugyanis szánalmas mentegetőzése arról, hogy ez egy ideológia kritikája, szeretném figyelmeztetni, hogy Ön kiejtette száján a Keresztény szót, és kategorikusan felosztotta a fehér, a fekete, a sárga és csak az Isten tudja milyen egyéb színű keresztényeket. Szeretném figyelmeztetni, hogy ilyen kategóriák nincsenek. Mivel mi, akik hiszünk benne; és engedje meg, hogy feltételezzem azok is akik nem hisznek benne, az ő uralma alá tartozunk. Akár tetszik akár nem. Mert ha már kategorizálni kell, akkor egyetlen kategóriát szeretnék elképzelni, és álljon itt a Római Katolikus liturgia szövege:
  „S itt a földön békesség a jóakaratú embereknek”
  Tehát hogy valami jót is tegyek Önnel, ahogy azt kéri tőlem az Úr, itt álljanak helyettem, hogy ne csak a Bibliát idézem, és legyen valami kortárs is a levélben Marsalkó Dávid sorai:
  „…ha semmi nincs amiért aggodnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál…”
  Ami egy nyitott hely, nemcsak az Ön, de bármelyikünk számára az lehet, azzá válhat. Ezért én megpróbálok, legjobb tudásom szerint kegyelmet kérni az Ön számára.
  Mivel kénytelen vagyok feltételezni, hogy Ön, ahogyan Isten létezésében, úgy a pokol létezésében sem hisz. Bátran tájékozódjon a híres fatimai jelenés történetéről. Ahol Mária megmutatta három pásztorgyereknek a poklot. S ha ez sem lenne Önnek elég akkor ajánlom Gloria Polo tanúságtételét. Hiszen Őt kételkedés esetén még ma is felkeresheti, és beszélhet vele.
  Tisztelettel, és imádsággal : Dévai Dávid

  • Válasz Németh Rezső 2020. 01. 30. 19:55

   Nem kellett volna bemenni ebbe az utcába. Újabb céltábla lett ezzel a kereszténység nyakába akasztva. Mert ezzeĺ a felháborodással azt üzenjük hogy mi a kereszténységen a fehér heteroszexuális férfiak közösségét értjük. A keresztények Jézusnak mintegy “klónjai” a Christophoros-ok Kriszrushordozók. Csak arról a témáról kéne nyilatkozni amiről Jézus is szól a Szentírásban . Ezek közt nincs a bőrszín. Nincs a nemzetiség , hacsak nem úgy , hogy mindenki eb aki nem Izrael házához tartozik. (Ez ma az Egyház). Nincs szó szexuális irányultságról hacsak nem a vétek paráznaság kategóriájában
   Egyáltalán a szex iránti bármilyen előjelű irányultság bujaság ami a Paradicsomban nem létezik! Mi annsk az országnak a követei lennénk. Összegezve a keresztények nem fehérek , é se hetero se semilyen sexuálisok. Statisztikailag sem, és maga az Úr sem volt az.

 • Válasz Szilágyi József 2020. 01. 31. 05:12

  “Ha átkoznak minket, áldást mondunk,
  ha üldöznek, türelemmel viseljük,
  ha szidalmaznak, szelíden szólunk.”
  (I. Korintus 4:12-13)

 • Válasz Szilágyi József 2020. 01. 31. 10:06

  “Az evangélium ellát minket erőforrásokkal ahhoz, hogy szeressük az embereket, még ha elutasítják a hitünket és a személyünket is”
  (Timothy Keller – internetről)

 • Válasz Polgár Maya 2020. 01. 31. 14:52

  “Hitünk, kultúránk, történelmünk arra tanít bennünket, hogy tiszteljük egymást és a másik emberi méltóságát, még akkor is, ha véleményünk nem mindenben egyezik.”
  Sajnos sem a történelem, sem a kultúránk, sem semmilyen hit nem tanít erre! Bár valóban így kellene élnünk egymás mellett!
  Ha visszanézünk a kereszténység történelmére, nem volt abban soha egy szemernyi tisztelet vagy méltóság sem! Nem is kell túlzottan messzire tekinteni: nézzük a 20. századot! Hány hívő ember emelte fel a szavát az elhurcoltak, a legyilkoltak és a megerőszakoltak emberi méltósága és tisztelete mellett? Ki állt ki a tankok és fegyveresek elé a bosnyákok lemészárolásának megakadályozása érdekében?
  Melyik hívő fogadott be a lakásába a háborúk vagy a nyomor elől menekült szerencsétlenek közül bárkit? Hány hívő keresztény áldozza fel a kényelmét, ha olyan bajba jutott embert lát, akiért valóban tenni kellene? És itt most a családon belüli erőszaktól szenvedő nőkre és gyerekekre, az elhanyagolt, bántalmazott vagy elhagyott idősekre és gyerekekre gondolok!!! Nem túl sok hívő keresztény lépett közbe a villamoson, metróban zaklatott, megalázott kislányok érdekében!!!
  Nagyon hangzatosak a hívők által szajkózott igék, nagyon szeretik egyesek verni a mellüket, hogy mennyire jó keresztények és hívők, de sajnos az egész csak porhintés. Ugye, nem gondolják, hogy valaki is hisz nekik? Hiszen nincs egy önálló gondolatuk vagy tettük! Gondolatok helyett a Bibliából idézgetnek, tettek helyett pedig elbújnak a templomba. Egyetlen pozitívumot tudnék csak velük kapcsolatban megemlíteni: talán már nem alkalmazzák az inkvizíció intézményét!

  • Válasz Csaba Zoltán 2020. 02. 01. 08:14

   Kedves Polgár Maya!

   Ha alapból másban hisz, és nem Jézus Krisztus hitének az alapja, akkor csak azt fogja látni amit lát, amit kézzel megfoghat. Vagyis az anyagi világot, a matériát. A kereszténységből is azt fogja látni ami negatív. De ezek a jogos negatív példák, csak azt támasszák alá, hogy mennyire elveszett az ember, ha igazából nem Jézus Krisztuson nyugszik hitének az alapja.
   Nekünk is vannak önálló gondolataink, csak más az alapunk.
   Tudnák önnek a Bibliából idézni, és itt forog a szívemben egy ige, de nem írom le, annak ellenére, hogy pont azokat tagadja meg benne Jézus, akiket ön is emleget.
   Ugyan ott vannak vele azok is, akiket ön nem vesz észre, mert még nem látja a lényeget.

  • Válasz Németh Rezső 2020. 02. 02. 21:48

   Úgy tudom az inkvizíció intézménye ma is létezik
   Az Egyház alkalmazza is a saját felségterületén. Ez elég kicsire zsugorodott ma már .A hirhedt régi idején a élet minden területe és egész Szent Római Birodalom, és szövetséges vagy hűbéres királyságai a felségterülete volt. Akkor amimor a bűn bűn volt ma már nem az. Mégis kevesbb bűnös túlkapás volt mint a világi bíróságokon. Ez statisztika.
   De te Ördög ne hidd hogy diadalt arathatsz vele az Egyházzal szemben! Ma reggel is eszembe jutott ez amikor harangzúgás közepette bevonultunk a templomba Istent imádni

   • Válasz Szilágyi József 2020. 02. 17. 19:53

    “Világ finom s maró gúnyja
    éget, szúr: zarándok-gúnya.
    Tűrd jól, s légy víg: célba érve
    átcserélik ünneplőre!”

 • Válasz Szilágyi József 2020. 02. 01. 05:53

  Máté evangéliuma 7:12

 • Válasz Szilágyi József 2020. 02. 01. 15:04

  I. Péter 2:21-23

 • Válasz Szilágyi József 2020. 03. 10. 08:21

  Szent Morus Tamás imájából részlet:
  “Add kegyelmed, jóságos Uram, ….
  hogy legádázabb ellenségem is leghívebb barátomként kezeljem…”