2019. 10. 31.

Isten büntet engem?

Ha rossz dolgok történnek az életemben, az vajon Isten büntetése? Íme a válasz erre a nehéz kérdésre.

Képzeld csak el a jelenetet: 2000 évvel ezelőtt a Közel-Keleten Jézus a tanítványaival épp elsétált egy dühös, kődobáló sokaság mellett, miközben beszélgettek. Lehet, hogy a perzselő nap melegítette a kavicsot a lábuk alatt, vagy talán az utcai árusok kiabáltak feléjük, hogy vegyék meg az áruikat, amikor megpillantottak az utca túloldalán egy koldust, aki egész életében vak volt. Néhányan a tanítványok körül azonban felbátorodtak, és megkérdezték tőle:

„Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” „Sem ez nem vétkezett – felelte Jézus –, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk.” – (János 9,2-3)

Valószínűleg ismered ezt a történetet. Igen, Jézus végül meggyógyítja a vak embert. De álljunk csak meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el Jézus szavain:

„sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk”

Vajon azért történnének velünk rossz dolgok, mert bűnt követtünk el?

A tanítványok, mint sok más akkori és mai ember, azt gondolták, hogy Isten „törlesztő” politikát folytat: azt feltételezték, hogy az ősi „szemet szemért, fogat fogért” elv alapján cselekszik és minden egyes bűnért megbüntet. Tehát a betegeket, szenvedőket, fogyatékossággal élőket nagyon bűnösnek ítélték meg – hiszen valószínű nagy lehetett a bűnük, ha Isten így állt bosszút érte.

De Isten nem ilyen! A világunkat megfertőzte a bűn és a Rómaiakhoz írt levél harmadik fejezete arra emlékeztet, hogy mindannyian vétkeztünk és elmaradtunk Isten dicsőségétől. A bűn miatt egy bukott világban élünk. Egy szívfájdalmakkal, gyűlölettel, éhséggel és fájdalmakkal teli világban.

Isten tettei nyilvánulnak meg

Jézus azonban elmagyarázta nekik, hogy ez az ember azért született vakon, hogy Isten tettei nyilvánvalóvá váljanak rajta, mert ez mind a tervének a részét képezi:

1. Jézus isteni ereje megnyilvánult. Azáltal, hogy Jézus meggyógyította ezt az embert, megmutatta azt az erőt, mely Isten Fiaként van jelen benne. A vakon született ember tanúságot tett arról, hogy mi mindent képes Isten megtenni. Ez az eset megmutatta az embereknek, hogy Jézus hatalommal rendelkezik a bukott világ fölött.

2. A vakon született ember keresztény lett, ő maga is Jézus követőjévé vált annak következményeként, hogy látta, hogy Jézus Isten. Jézus nemcsak a fizikai vakságát gyógyította meg, hanem egy még ennél is fontosabbat: a lelki szemeit is felnyitotta.

„Erre felkiáltott: „Hiszek, Uram!” – s leborult előtte. Jézus pedig azt mondta: „Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek.” – (János 9,38-39)

3. Feldühítette a vallási vezetőket: akárcsak Jézus többi csodája és tanítása esetében, a farizeusok most is támadták Őt. Meglátták, hogy Jézusban isteni hatalom rejlik, de mivel nem tartotta meg a szigorú szombati napokra vonatkozó előírásokat, megtagadták ennek a hatalomnak az elismerését. A szellemi vakságuk megakadályozta őket abban, hogy megértsék, amit a vakon szültetett ember világosan megértett: ha Jézus nem Istentől származna, nem tudna ilyen csodát véghez vinni.

A vakon született ember gyógyítása hozzájárult Isten mindenek feletti tervéhez. Még a támadások is, hiszen a farizeusoknak a gyógyulással kapcsolatos bosszúsága megnövekedett, és ez azt eredményezte, hogy kitervelték Jézus kivégzését, ami végül a keresztre feszítéséhez vezetett: amikor a világ összes bűnének az árát egy ember fizette ki. Ez volt a történelem legnagyobb eseménye és ez a gyógyítás elősegítette mindennek a megvalósulását.

De ennek mi köze hozzám?

1. Isten nem bosszúálló! Ne feledd, hogy az, ha fogyatékosság, betegség, szegénység, elutasítás vagy veszteség történik az életedben, az nem azért van, mert nemrégiben valami különösen szörnyű dolgot tettél volna! Mindannyian bűnösök vagyunk, de tisztára mosakodhatunk Jézus keresztáldozatának és feltámadásának köszönhetően.

2. Isten felhasználja a nehézségeidet! Gondolj arra, hogyan használta Isten a vakon született embert! A nehézségeiden keresztül Isten tettei nyilvánulnak meg. Bár néha nehéz meglátni, de Isten mindenható és az életünk nehéz dolgait felhasználhatja a dicsőségére!

3. Isten a megpróbáltatások révén alakít téged! A megpróbáltatások segítenek abban, hogy jobban tudj Istenben bízni! Lehet, hogy tanúságot fogsz tenni arról, hogy Isten mit vitt véghez! Képessé válhatsz arra, hogy másokon segíts, akik hasonló dolgokon mennek keresztül. Vagy abban segíthetnek, hogy még inkább várakozz Jézus eljövetelére és arra, hogy hazavigyen az Örök Paradicsomba!

Csakúgy, mint 2000 évvel ezelőtt, Jézus továbbra is uralkodik és cselekszik az életünk folyamán. Pontosan tudja, min mész keresztül, és felhasználhatja dicsőségére!

 

Forrás: Fervr.net

Fordította: Nagy Barbara

Szemle
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Klári 2019. 10. 31. 17:06

    Egyszer talán mindent elmesélek… Mennyi igazság van ebben a cikkben, hm.