2019. 02. 05.

„Vezeklem a múltam minden bűnéért” – Egy ötszörös gyilkos pálfordulása

Egy ötszörös gyilkos megtérésének történetéről írt cikket a „Szeressétek egymást” magazin: Claytoun Fountan a börtönben talált rá Istenre, élete teljesen megváltozott miután egy lánytól levelet kapott. Később összes pénzét egyik áldozatának özvegyének adományozta.

Clayton Fountain öt előre megtervezett gyilkosságot követett el. Ebből négyet az USA legszigorúbban őrzött börtönében. A reszocializációs dolgozók tanácstalanul széttárták a karjukat. A jogászok halálbüntetést követeltek, mondván, hogy nincs, aki erre jobban rászolgált volna…

Gyermekkor, melyben az erőszak tönkretette az otthon meghittségét, felnőttkor a katonai szolgálat destruktív légkörében, félresikerült kapcsolatok, végül életfogytiglan a rácsok mögött… E sötét történetbe váratlanul beragyogott a fény, megszületve ott, hol látszólag már kihunyt az élet… Isten maga harcol annak életéért, akit a jogrendszer meg akart ölni a közös jó érdekében.

Egy szürke hétköznapon Clayton levelet kapott a börtönben. Egy fiatal keresztény lány írta, aki az újságok címlapjairól szerzett tudomást róla. Néhány mondatban leírta a megtérését — szinte szó szerint lejátszódott életében az az evangéliumi történet, amikor a szamaritánus asszony találkozik Jézussal, s meghallja a gyengéd, de határozott szavakat: „Többé ne paráználkodj.” Ezek a szavak balzsamként hatottak, amikor nagy szenvedést élt át, mindig újabb és újabb szabados kapcsolatokban keresve a boldogságot. Levele utolsó soraiban így fordult Fountainhez: „Magánzárkába zárhatnak, de nem akadályozhatnak meg abban, hogy találkozz Istennel — ezt csak te teheted meg. […] Isten hív téged, és nem kell semmi más, csak hallgass a szívedre, s aztán rendületlenül kérdezz, kitartóan keress, és kitartóan kopogtass.

hirdetés

Az ajtó kinyílik, és bocsánatot nyersz.

A bűnbocsánat elég lesz ahhoz, hogy elmossa a skarlátvörös múltadat, és megtisztítson, megújítson — kiszabadítson a bilincsekből.” A levél egy titokzatos utóiratot is tartalmazott: „Sokan akarják a halálodat, de Isten megőrizte az életedet. Miért?…”

Ennek az egyszerű lánynak a szeretetgesztusa hirtelen egész lavinát indított el: levelezni kezdtek, és Clayton elindult a lelki keresés útján.

Hosszú évek múltán Clayton így vall erről: „Belépett az életembe egy jó keresztény, nem azt nézte, amit tettem, hanem azt látta, ami lehetek. Akkora szeretetet tapasztaltam meg, hogy egyszerűen elkezdtem szerinte élni…” Isten szeretetét fokozatosan fedezte fel: „Rájöttem — írja —, hogy Isten mindig is szeretett engem, és most is szeret, vár rám, hogy átölelhessen. Semmi más nem kellett, csak elfogadni a szeretetét. Nagy csodálattal, félelemmel és reszketéssel végre megértettem, hogy Isten engem is szeret — egy olyan embert, aki kezén és lelkiismeretén öt ember vére szárad. Ő pontosan ott akart velem találkozni, ahol éppen voltam…”

Elégtétel

Megkezdődött Fountain átváltozása — hosszú, de mély és őszinte folyamat. Így írja le azt a fontos lépést, melyre egy katolikus diakónus vezetése alatt készült: „Bűnbánatot tartottam, bocsánatot kértem, meghívtam Jézust a szívembe és az életembe, és elfogadtam őt Uramnak és Üdvözítőmnek.” Két évvel később húsvétkor megkeresztelkedett és részesült a bérmálás szentségében. Megígérve, hogy „leveti magáról a régi embert”, azon a napon először vette magához Krisztus testét és vérét. Elkezdődött az életszentség útja. Ahogy mondta, a keresztség mély élménye után próbára lett téve a megtérésének és a Jézushoz való hűségének hitelessége. Ez egy öt éven át tartó „tűzpróba” volt: „folyamat, mely során Isten fáradhatatlanul tisztogatott a bennem uralkodó belső mérgektől: a gyűlölettől, dühtől, előítéletektől, keserűségtől, bosszúvágytól, gonoszságtól és erőszaktól…”

„Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett” (Lk 19,10)

Bár a szövetségi rendszer Fountaint „fő veszélyforrásnak” tekintette, átváltozása — a kegyelemmel való igyekvő együttműködésének gyümölcse — valósággá vált. A fegyőrökhöz és a fogolytársaihoz való viszonyulása gyökeres változáson ment át. Az evangélium hatására igyekezett elégtételt adni azoknak, akiket megbántott. Az általa meggyilkolt börtönőr özvegyének pénzt küldött, a bocsánatkéréséhez mellékelve. Ennek a levélnek az elküldése volt az egyik legnehezebb dolog az életében. Ezt írta benne:

„Olyan dolog ez, melyre Isten szólított fel, ezért meg kell tennem, még abban az esetben is, ha Ön nem hinne nekem. A válasz Máté evangéliumában található az 5,23—24-ben, ahol ez áll: »Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.« Bár először nem értettem, miért érintettek meg ezek a szavak olyan erősen, amikor olvastam őket, szüntelenül gondolkoztam rajtuk, és imádkoztam, hogy megértsem. Isten megmutatta az utat, amelyre rá kellett lépnem, és ennek része az is, hogy a bocsánatkéréssel együtt elküldöm Önnek a mellékelt 800 dollárt. Eleinte ellenálltam Isten felszólításának, mivel ez a 800 dollár minden pénzem, és nagy szükségem van rá.

Azért is tiltakoztam, mert nagyon féltem megírni ezt a levelet, olyan nagy félelmet éreztem, mint még soha azelőtt. De minél jobban tiltakoztam, Isten annál erősebben ösztökélt, hogy megtegyem, amire szólított — legyek iránta engedelmes, és mindenben hagyatkozzam teljesen rá. Annak ellenére, hogy míg börtönben vagyok, jogilag nem kötelez a kártérítés, Isten nagyon világosan felszólított arra, hogy küldjem el Önnek mindenemet, amim csak van, részleges elégtételként. Bár egyelőre nem tudom kifizetni a maradék összeget Isten azt kívánja tőlem, hogy megtegyem, amit tudok. Kérem, hogy bocsássa meg nekem a veszteséget, a fájdalmat és a szenvedést, amelyet át kellett élnie. Azt akarom, hogy tudja, hogy mindennap megemlékezem Önről az imáimban. Isten kegyelmével továbbra is bűnbánatot fogok tartani és vezekelni a múltam minden bűnéért, szüntelenül igyekezni fogok Isten dicsőségére élni, és soha többé nem akarok felelős lenni egyetlen emberi lény haláláért sem.”

(Clayton Fountain megtérését követően 2004-ben hunyt el szívinfarktusban.)

Forrás: Szeressétek egymást

Fotó: Irresistible Church

Egyéb
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Géza 2019. 02. 07. 23:31

    „Isten maga harcol annak életéért, akit a jogrendszer meg akart ölni a közös jó érdekében.”

    Honnan tudjuk, hogy őérte harcol Isten?
    És miért nem harcolt az áldozataiért? Ő miért fontosabb?