2018. 07. 12.

Kicsoda Mária?

Ruth Baker tíz gondolata a Szűzanya-tiszteletről.

Sok emberhez hasonlóan én is küszködtem azzal, hogy elhelyezzem a Szűzanyát az életemben. Igyekeztem megérteni őt és felfedezni, miért van szükségem arra, hogy imádkozzam hozzá. Rossz szemmel néztem az őt körülvevő tiszteletet, és úgy tekintettem rá, mint hitünknek egy fölösleges „betoldására”. Mindeközben nagyon vágytam rá, hogy megértsem, ki ő, és meg akartam tapasztalni azt a fajta szeretetet iránta, amit szemmel láthatóan a barátaim már ismertek. Tudtam, hogy kimaradok valamiből, ami nemcsak gyönyörű, hanem fontos is. Isten kegyelméből végül sikerült felülkerekednem a téveszméimen. Ezalatt az idő alatt sok mindent felfedeztem azzal kapcsolatban, mi nem Mária, és ezek által azt is, hogy ki és mi ő valójában, hol a helye az életemben.

1. Mária nem istennő és nem bálvány

Minket, katolikusokat gyakran ér az a kritika, hogy imádjuk Máriát. Ugyanakkor ez számunkra is nehézséget jelenthet – mert hogyan is imádkozzunk helyesen Máriához? Nos, gyakran meg szoktunk kérni másokat, hogy imádkozzanak értünk, ugyanígy Mária is közvetítő Isten és az ember között. Hogyan tudná Krisztus elutasítani az édesanyját? Mária elviszi imáinkat Fiához és emlékezteti őt a szenvedéseinkre.

2. Mária nem ítél el és nem mutogat ránk ujjal

hirdetés

Mivel Mária bűn nélkül való, mindig azt hittem, hogy mindent megítél, amit teszek és megvetéssel tekint a bűneimre. Akkor még nem tudtam, hogy Mária velünk van életünk legsötétebb eseményeiben vagy ő lehet a fény, aki hazavezet minket. Szent Ágoston azt mondja, hogy Mária olyan, mint a hold, aki visszatükrözi a Nap (Krisztus) fényét, ő a mi fényünk a sötétségben. Rá tekinthetünk, amikor a túlságosan ragyogó Napra nem tudunk ránézni. Máriát a bűnösök menedékének is szoktuk nevezni, mert ahogy minden jó anya, ő is segíteni akar, hogy túljussunk életünk sötét szakaszain és hazaérjünk az ő Szent Fia kegyelmébe.

Ő nem ítélőbíróként áll előttünk, sokkal inkább noszogat, hív és bátorít minket, hogy visszatérjünk az atyai házba.

3. Máriától nem kell félnünk

Számos Mária-jelenésről hallhatunk, ami elég vitatott téma. Tényleg megjelent? Honnan tudjuk biztosan, hogy akik ezt állítják, igazat mondanak? Kötelező ezt elhinnünk? Kimondottan furcsának is tűnhetnek a jelenések számunkra, és amikor nem értünk valamit, az félelmetessé is válhat. Lehet, hogy el kell zarándokolnunk egy jelenés helyszínére azért, hogy megértsük vagy megérezzük az ott jelenlevő békét. Tudnunk kell, hogy a Szűzanya azért jelenik meg, mert szeret minket, és az üzenetei – akárcsak egy jó anyáé – azért vannak, mert törődik velünk, azt akarja, hogy megmeneküljünk bűneink következményeitől. Nem kötelező hinnünk a Mária-jelenéseket. Ezek magánkinyilatkoztatások. Ugyanakkor a jelenések körül kialakuló tisztelet nagyon szép és idővel vonzónak is találhatjuk őket.

4. Mária nem a földi édesanyánk

Mivel szeretnénk megérteni Máriát, általában a saját édesanyánkra tekintünk, aki számunkra az anyaság mintája. Az édesanyánk az a nézőpont, amin keresztül látjuk Máriát. És bármennyire is csodálatos legyen a mi édesanyánk, sosem lesz tökéletes, ezért hajlamosak vagyunk a rossz tulajdonságait és a vele kapcsolatos negatív tapasztalatainkat Máriára kivetíteni, úgy tekintünk rá, mint aki az édesanyánknak egy hatalmasabb, de rosszabb verziója. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha a földi édesanyánkkal megromlott a kapcsolatunk. De nem kell félnünk! Mária bűn nélkül volt és ez tette őt a lehető legjobb anyává. Benne százszorosan megvan az édesanyánk minden jó tulajdonsága! Nagyon jól tudja, hogyan kell anyának lenni! Törődik velünk és vágyik rá, hogy jobban megismerjük Szent Fiát!

5. Mária nem gyenge

Ez a téves elképzelés nagyon elterjedt a Szűzanyával kapcsolatban és abból fakad, hogy emberként nehezen tudjuk megérteni az engedelmesség és alázat fogalmát. Igen, Mária engedelmes és alázatos volt, de ez nem azt jelenti, hogy balek, szolgalelkű vagy megalázkodó lett volna. Sokkal inkább azt jelenti, hogy mindvégig tudta, hogy Istennek tökéletes terve van számára, jobb, mint a sajátja, nagyobb, mint amit fel tud fogni. Azt jelenti, hogy nagyvonalú volt mindenben és őszintén törődött a körülötte levőkkel. Miközben alázatos volt, magabiztos is – gondoljunk Máriára a kánai menyegzőn (Jn 2.1), amikor kitartóan kérte Jézust, hogy tegyen valamit a helyzet megoldása érdekében. Ahhoz is erősnek kell lenni, hogy valaki engedelmes legyen. Ahogyan ahhoz is, hogy valaki menekült legyen (Mt 2.13), hogy szegénységben felneveljen egy gyermeket egy olyan helyen, ahol gyanakvás és gúny veszi körül, és az országot egy másik nép erőszakos megszállói uralják.

Erősnek kellett lennie ahhoz is, hogy végignézze, ahogy egyetlen fiát nyilvánosan megkínozzák, megalázzák és végül kivégzik. Mária nem gyenge!

6. Mária nem gyűjteménye a róla alkotott valamennyi szentképnek

Mi, emberek vizuális lények vagyunk. Arról alkotunk fogalmat és képet magunkban, amit látunk. Életünk során, ahogyan növekszünk a hitben, vagy éppen amikor felnőttként hitre jutunk, rengeteg képet látunk Máriáról: művészi alkotásokat, igekártyákat, szobrokat, ikonokat stb. Ezek egyrészt elősegíthetik a Szűzanya-tiszteletünket, máskor viszont roppant károsak tudnak lenni. Ezek a képek mind egyéni Mária-interpretációk, éppen ezért egyes képek valakihez jobban illenek, mint másokhoz. Ha még nem láttál az ízlésednek megfelelőt, keress tovább. Meglepő volt számomra, hogy mennyi minden megváltozott, amikor rátaláltam egy olyan Mária-képre, amivel tudtam azonosulni. Az egyházunk egyetemes, sok kultúrából alakult ki, amelyek mind segíthetnek betekintést nyerni abba, hogy kicsoda a Szűzanya tulajdonképpen. Ez pedig segíthet nekünk, hogy erősítsük a kapcsolatunkat Máriával, aki azután közelebb visz minket Szent Fiához.

7. Mária nem az érdektelenség távolságából tekint az életedre

Krisztus a kereszt alatt adta nekünk édesanyját (Jn 19.26). Közvetlenül a halála előtti pillanatban, még haláltusája közben is gondja volt arra, hogy nekünk adja őt. Időre, imádságra, türelemre és kitartásra van szükségünk ahhoz, hogy kapcsolatot építsünk ki vele.

Mária szenvedélyesen érdeklődik az életünk iránt.

Gondoljunk az angyali üdvözletre (Lk 1.39) – miután Mária ilyen óriási hírt kap, nem magával kezd foglalkozni, hanem hosszú útra indul, hogy megoszthassa ezt az örömhírt unokatestvérével, Erzsébettel, ezzel is megmutatva nagyvonalúságát és törődését. Ugyanígy van a mi életünkben is: Mária meg akarja osztani velünk Szent Fiának és az örök életnek az örömét! Át tud törni életünk nehézségein és összevisszaságán, és el tud vezetni minket Jézushoz. Megtanít minket járni, mint a kisgyermeket, újra és újra felsegít, ha elestünk.

8. Mária nem unalmas

Mária semmiképpen nem lehet unalmas – próbáltad már felnevelni a Messiást? Mária Jézussal élt 30 évig, aztán az evangélium szerint vele volt a hároméves nyilvános működése során is. Tanúja volt a kánai menyegző csodájának (Jn 2.1), jelen volt a keresztre feszítésnél (Jn 19.25), találkozott a feltámadt Krisztussal, együtt imádkozott az apostolokkal Jézus mennybemenetele után (ApCsel 1.14) – hogy csak néhány nagyszerű eseményt említsünk az életéből. Egy unalmas személy nem így él! Holtbiztos, hogy Máriát unalmasnak gondoljuk akkor is, ha rosszul állunk hozzá a rózsafüzérhez. Azt hihetjük, hogy Mária arra vágyik, hogy unalmas, végtelenül hosszú, monoton imát hallgasson valami olyan okból kifolyólag, amit csak ő ismer. Adjunk a rózsafüzérnek egy második esélyt! Adjunk neki egy harmadik, negyedik, ötödik esélyt! Adjunk neki végtelen számú esélyt! Nagyon szeretem a rózsafüzért, mégis nehézséget okoz, hogy imádkozzam. A rózsafüzér szépsége a látszólagos egyszerűségében rejlik. Habár leginkább a saját szándékainkért imádkozzuk, és ez rendjén is van így, a rózsafüzér nem rólunk szól! Hanem arról, hogy Mária végigkísér minket Jézus életeseményein. Arról szól, hogy belépünk hitünk titkaiba és elmélkedünk rajtuk azáltal, hogy az egyszerű Üdvözlégyeket ismételgetjük. Arról szól, hogy újra és újra és újra kérjük a mi édesanyánk segítségét. Kapcsolj ki minden zavaró tényezőt, keress egy csendes helyet a szívedben és az elmédben és használd az Isten által adott képzelőerődet, hogy belehelyezkedj Jézus életének mozzanataiba. Pio atya azt mondta, hogy a rózsafüzér a legerőteljesebb fegyverünk. Imádkozd a rózsafüzért teljes hittel és bizalommal, és vedd észre, milyen új megtapasztalások felé visz!

9. Mária nem kitalált személy

Honnan jön a Szűzanya-tisztelet? Ha kételkedsz, menj vissza a kezdetekhez. Elmélkedj ennek az egyszerű, szegény kislánynak a rendkívüli természetén. Olvasd el a Szentírásban azokat a verseket, amelyek Máriáról beszélnek: az angyali üdvözletet, Jézus megtalálását a templomban, a kánai menyegzőt, a keresztút történetét. Ha nehézséget okoznak számodra azok a külsőségek, amelyek Máriát körülveszik a hitünkben, akkor egyszerűen elmélkedj arról, hogy kicsoda ő az evangéliumban. Hogyan érezhette magát azokban az időkben? Mit érezne egy mai édesanya, ha azokat a dolgokat tapasztalná meg, amiket Mária? Túlságosan hozzá vagyunk szokva az evangéliumok csodáihoz és rendkívüli történéseihez. Fedezd fel újra Mária történetét és engedd, hogy meglepjen téged is!

10. A Mária-tisztelet nemcsak a nőknek való

Meglepő módon a férfi barátaim Mária-tisztelete segített leginkább, hogy megértsem a Szűzanyát. Ezt a bizonyos „extrém lányos-virágos” megközelítést túl soknak találtam a magam számára, mégis láthattam, hogy a férfi barátaim micsoda erőt találnak a Szűzanyában. Számukra Mária egy erős nőpéldakép volt, aki tudott szólni a bennük élő kisfiúhoz is, és tudta bátorítani őket, hogy azzá a férfivá váljanak, akivé lenniük kell. Amikor Krisztus a kereszten volt, egy férfinak, Jánosnak adta az édesanyját (Jn 19.27). Mária mindvégig a tanítványokkal volt, és velük imádkozott (ApCsel 1.14). Felnevelt egy fiúgyermeket. Tudja, hogyan viszonyuljon a férfiakhoz! Máriának mindenki számára van mondanivalója, ő mindannyiunk anyja!

Forrás: Catholic-link

Ezt a cikket Pál Ágnes önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Nagy kérdések Pontokba szedve
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás