2018. 06. 29.

Hogyan magyarázzuk el a hét szentséget a gyerekeknek?

Elmagyaráznád a szentségeket a gyermekednek? A plébániai hitoktatáshoz anyagra van szükséged? Ezzel a cikkel segítünk, hogy a megfelelő szavakat használd, így a gyermekek könnyebben megérthetik a lényeget.

A szentségek Istennek azok a cselekedetei, amelyeken keresztül megmutatja irántunk, gyermekei iránt érzett szeretetét. Mindegyik szentséget ő hozta létre (ő alapította), ő az, aki működik rajtuk keresztül különböző formákban. Miért adott nekünk Isten szentségeket? Hogy kegyelmet adhasson. Ez azt jelenti, hogy szeretete mellett adott nekünk elegendő erőt is, hogy harcolhassunk a nehézségekkel egész életünkön keresztül. Természetesen ez akkor történik meg, ha bennünk van a jóakarat, hogy Istenhez közelebb kerüljünk.

1. A keresztség

Amikor megszületünk, az áteredő bűn állapotában vagyunk. Ez az ősbűn miatt van, amit Ádám és Éva követtek el. Amikor megkeresztelnek minket, ezt a bűnt lemossa rólunk a kegyelem (és abban az esetben, ha 7 évesnél idősebbet keresztelnek, az összes addig elkövetett bűnt is). Ezáltal Isten gyermekeivé válunk. Isten nagyon örül, amikor a pap ráönti a fejünkre a szenteltvizet és azt mondja: „Én megkeresztellek téged az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében.”

2. A bérmálás

hirdetés

Ez egyszerűen azt jelenti, hogy Isten (az ő Szentlelke) növeli a hitünket, hogy biztosak legyünk benne, hogy ő velünk van mindvégig, amíg a mennyországba érkezünk. Ehhez reményt is ad nekünk. Erősíti bennünk a szeretetet is, hogy egyre jobban tudjuk szeretni őt és az embereket. Ennél a szentségnél a püspök ráteszi a kezét a bérmálkozóra és megkeni őt olajjal (szent krizmával), miközben azt mondja: „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét.”

3. Az Eucharisztia

Jézus minden nap átváltoztatja a kenyeret és a bort az ő szent testévé és vérévé a szentmisén. Ez az átváltoztatásnak nevezett mozzanatban történik. Ezáltal vehetjük magunkhoz Jézus szent testét és befogadhatjuk őt a lelkünkbe. Ezt a szentséget Jézus az utolsó vacsorán alapította. Az Eucharisztiában még plusz kegyelmet is kapunk: ez a szentség eltörli a bocsánatos bűnöket és megerősít minket, hogy ne kövessünk el halálos bűnöket a jövőben. Maga Jézus van bennünk az Eucharisztia által.

4. A bűnbánat szentsége

Ez a szentség Istennek hatalmas ajándéka számunkra! Amikor elmegyünk és meggyónjuk a bűneinket, Isten megbocsátja minden tettünket és mulasztásunkat, amelyekkel őt megbántottuk. Meg kell bánnunk a bűneinket, amelyeket megtettünk és a mulasztásainkat, amikor nem tettünk jót. Emellett eláraszt minket békével és növeli bennünk az erőt.

5. A betegek kenete

Isten szereti a betegeket. Amikor valaki nagyon beteg vagy nagyon öreg és várhatóan hamarosan meghal, szüksége van Isten segítségére. A kenet ez a segítség, amely erőt ad, békét hoz és bátorít, ezek mellett pedig megbocsátja a beteg bűneit és felkészíti őt a halál pillanatára. Ily módon egység jön létre a beteg szenvedése és Golgotán szenvedő Krisztus között. Jézus segít a betegnek élete utolsó perceiben.

6. Az egyházi rend

Ezt a szentséget azok vehetik fel, akik a papi szolgálatra kaptak hivatást, ezáltal a szentség által ők lesznek azok, akik a szentségeket kiszolgáltathatják. A püspök ráteszi a kezét a szentelendő papra és imádkozik érte, ezzel felszenteli őt. Az egyházi rendben a Szentlélek különleges kegyelme és megnyilvánulása van jelen: aki felveszi ezt a szentséget, örökre pap marad, a lelkén mindvégig ott viseli Isten hívásának jelét.

Az állandó diakónusok és a püspökök is felveszik az egyházi rend szentségét, de ez különbözik a papokétól a szertartásban és a szolgálatban. A felszentelt püspök egy személyben felszentelt pap is, és a legtöbb pap általában egy évet tölt diakónusként, mielőtt pappá szentelik.

7. A házasság

Ez a szentség egy férfi és egy nő örökre szóló egysége. Amikor a templomban házasságot kötnek, Isten egyesíti őket. A házasok nem bonthatják fel ezt a szent köteléket: „Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.” (Mk 10,9) A házastársaknak Isten mintát is adott, amit követhetnek: a szent családot, amelyet Jézus, a Szűzanya és Szent József alkot. Ugyanakkor a házasságuknak tükröznie kell Jézus és az ő egyháza közti jegyességi kapcsolatot.

Forrás: catholic-link.org

Ezt a cikket Pál Ágnes önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Nagy kérdések
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás