2017. 07. 02.

6 jel, hogy Isten „ajtaján” kopogtatsz

Gyakran állunk a kérdés előtt, hogy vajon amit cselekszünk, az Isten akarata-e? A Faith in News írása ezt a témakört egy érdekes hasonlattal járja körül: honnan tudhatod, hogy Isten nyitja ki azt a bizonyos ajtót, vagy te próbálod esztelenül berúgni? 

Isten dicsősége felé mutat

Semmilyen ajtó, amit Isten nyit ki, nem áll szemben a Szentírással. Például hamis lábakon áll annak a férfinak az érvelése , aki elválik keresztény feleségétől, hogy a tengerentúlon missziós tevékenységet végezzen. Ez a férfi nyugodtan elmehetett volna a misszióba anélkül, hogy elválna a feleségétől, vagy megkérdezhette volna, hogy vele szeretne-e menni a felesége. Ehelyett a Biblia tanítása ellenére elvált. Viszont így hogy lehetne Krisztus tanúja, amikor ellentmond a Bibliának és nem engedelmeskedik Jézus tanításának, miszerint ne váljanak el?

hirdetés

Nyilvánvaló, hogy ez nem Isten akarata, mert Isten szeretete azt jelenti, hogy parancsai szerint élünk.

Ha valaki azt mondja: „ismerem”, de nem tartja meg a parancsait, az nem Istentől van és az hazudik.  Az Isten iránti engedelmesség megdicsőíti Őt.

Megerősítés másoktól

Jézus az, aki „ha valamit kinyit, senki be nem zárja, s ha valamit bezár, senki ki nem nyitja” és Ő az, aki ezt mondja: „Nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni.” (Jel 3, 7-8) Ha az ajtó nem nyílik ki neked, akkor lehet, hogy nem azt az utat szánja neked Isten. A zár feltörése vagy az ajtó betörése mit sem ér.

Inkább imádkozz az Úrhoz, hogy megmutassa, melyik ajtón kell átmenned, és hogy egyértelmű legyen, hogy ez az Ő akarata.


Az ajtó miatt nagy szükségét érzed Isten támogatásának

Ha sikerül átmenni az ajtón anélkül, hogy Isten segítségére szorulnál, akkor lehet, hogy egy olyan ajtón mész épp át, amit nem Isten nyitott ki, hiszen a magad erejére számítasz csak. Isten azt akarja, hogy teljesen ráhagyatkozzunk, mert mindent, amit teszünk, Istenért és az Ő dicsőségére tesszük. Jézus azt mondta, hogy nélküle semmit sem tehetünk. (Jn 15, 5) Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. (Jn 15, 4)

Az ajtó magától nyílik ki

Ezt már érintettem a második bekezdésben, de ez egy kicsit más. Ismered az automata ajtókat a boltokban? Azok az ajtók azért nyílnak ki, mert van egy „elektromos szemük” és érzékelik a mozgást. Előfordulhat, hogy csak oda kell sétálnunk az ajtóhoz, ami zárva van, mielőtt tudnánk, hogy Isten kinyitja-e vagy sem. Isten lehet, hogy addig nem nyitja ki, amíg meg nem lát téged, ahogy az ajtó felé sétálsz. Lehet, hogy arra vár, hogy „elindulj” az ajtó felé, mielőtt „belépsz”.

Talán arra vár, hogy megtedd a hit első lépését.

Mindent felemésztő vágy fog el?

Jeremiás megpróbálta lebeszélni Istent arról, hogy az Ő prófétája legyen, mert azt gondolta, hogy túl fiatal. Később, amikor felmerült annak a gondolata, hogy ne beszéljen Isten igéjéről, ezt mondta: „Már azt gondoltam: Nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni.” (Jer 20, 9) Szent Pál, aki ugyancsak nem tudott mást tenni, minthogy hirdesse az evangéliumot, így írt: „Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot.” (1Kor 9, 16) Ha elönt téged a vágy, hogy megtegyél valamit, és még akkor is megtennéd, ha fizetség se jár érte, akkor lehetséges, hogy Isten nyitja ki azt az ajtót, bármi is legyen az, amire hív.

Nem ütközik törvénybe

Semmi okunk nincs arra, hogy megszegjük a törvényt és az „Úr művének” nevezzük. Jézus sohasem szegte meg a törvényt, valójában teljesítette a törvényt. A Biblia ezt parancsolja: „Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az Istentől, ami van, azt Isten rendelte. Ahogy Isten látja, Ezért aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene. Az ellenszegülő pedig magára vonja az ítéletet. (Róm, 13, 1-2)

Ha meg kell szegned a törvényt, hogy megtegyél valamit, még akkor is, ha azt gondolod, hogy ez Isten akarata, tudd, hogy nem az… és nem Isten nyitotta ki azt az ajtót neked.

Összegzés

Mindenekelőtt imádkozz Istenhez, keresd az Ő akaratát, beszélj másokkal, kérd az ő imájukat is útmutatásért, és bízz az Úrban. Kezdj el lépéseket tenni egy olyan ajtó felé, ami most még úgy tűnik zárva van, de lehet, hogy Isten arra vár, hogy megtedd az első lépést. Jézus ezt mondja: „Nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg nevemet.” (Jel 3, 8)

Tehát, ha engedelmeskedsz Istennek, nagy valószínűséggel ki fog nyílni előtted az ajtó Isten segítségével, de az az ajtó, amit meg se érintenek, ami nem is fog kinyílni.

Isten áldjon meg,

Jack Wellman atya

Forrás: Faith in News

 

Ezt a cikket Almási Laura önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Pontokba szedve
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás