2017. 03. 14.

5 tanács házasoknak – IV. Boldog Károly magyar királytól és feleségétől, Zitától

Nem véletlen, hogy az Egyház Boldog Károly liturgikus ünnepnapját a király házasságkötésének évfordulójára tette. A hagyomány szerint a szentekről haláluk évfordulóján emlékeznek meg.  Ellenben, Boldog Károly esetében ez nem így történt.

Boldog Károly mindamellett, hogy Magyarország utolsó királya, Ausztria utolsó császára (az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodója) volt, egyben egy olyan vezető is, aki fáradhatatlanul dolgozott a békéért az I. világháború alatt. Ezen kívül családapa volt, aki hűséges férje volt feleségének, Zitának. Tizenegy éven keresztül éltek házasságban, 1922-ig, Károly idő előtt bekövetkezett haláláig. Nyolc gyermeket neveltek fel együtt.

Egy birodalom vezetőjének lenni a háború alatt kétségkívül sok nehézséggel járt együtt, de Károly a vihar közepén se felejtkezett el házassága fontosságáról. Utánzásra és csodálatra méltó módon egyeztette össze Zitával való házasságát gyermekeivel és alattvalóival.

hirdetés

1. Emlékezz rá, hogy a házasság fő célja az, hogy a mennyországba vezesd a házastársadat

Egy nappal a királyi menyegző előtt Károly ezt mondta Zitának: „Most pedig segítsünk egymásnak, hogy eljussunk a Paradicsomba”. Könnyen elfelejtjük, hogy a házasság mindenekelőtt egy szentség. Ez azt jelenti, hogy Isten a házaspároknak különleges kegyelmeket adományoz a végső cél eléréséhez, az üdvösséghez. Isten szeretné, hogy boldogok legyünk, és ezt azzal a ránk bízott feladattal érhetjük el, hogy segítjük házastársunkat a szent élet megélésében. Kétségkívül nem egy könnyű dolog, azonban Istennel még ez is lehetséges.

2. Bízd házasságodat Istenre

Károly és Zita tudták, hogy ha kölcsönösen segíteni akarják egymást, hogy eljussanak a Paradicsomba, szükségük lesz minden segítségre, amit csak kaphatnak. Azon kívül, hogy katolikus szertartás során házasodta

k össze, jegygyűrűjük belsejében egy különleges metszet volt látható. A felirat latinul a következőt tartalmazta: „Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix” („Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője”). Egy régi imádságból való, ami azt a kívánságot fejezte ki, hogy Szűz Mária a házasságot vegye figyelő oltalma alá.

3. Az esküvő után már nem az „én”, hanem a „mi” létezik

A házasságban gyakori a csábítása annak, hogy külön életet éljünk, ahol mind a nőnek, mind a férfinak átjárás nélkül megvannak a maga feladatai. Külön hoznak döntéseket, és a házastársak nem „avatkoznak bele” egymás dolgaiba. Ezzel szemben, Károly és Zita egy csapat tagjainak tekintették egymást. Zita igen nagy érdeklődést mutatott férje elfoglaltsága iránt, és nem félt ötleteinek hangot adni.  Amellett, hogy királyi párként dolgoztak együtt, Károly és Zita a hit igazságaira is nevelte gyermekeit. Nem csupán Zita feladata volt imádkozni tanítani a gyermekeket, hanem Károly is Isten szeretetét ültette el gyermekeiben, és imákat tanított nekik. Minden tekintetben komolyan vették a bibliai idézetet, miszerint „a kettő egy test lesz”.

4. Folyamatosan tápláld a szerelem lángját

Az, hogy Károly az I. világháború alatt császár volt, magával hordozta, hogy sokat kellett utaznia, és életbevágóan fontos katonai döntéseket kellett hoznia. Fájdalmas volt számára, hogy ennyit kell távol maradnia feleségétől és családjától. Úgy döntött, hogy kiépít egy telefonvonalat a katonai tábor és a császári palota között a célból, hogy Zitával napi többször tudjanak beszélgetni. Többször csak azért hívta fel a palotát, hogy tudjon feleségével kommunikálni, és a gyerekek felől érdeklődni. Károly megértette felelősségteljes munkái mellett is, hogy a házassága és a családja prioritást érdemel. Tudta, hogy egy házasság kudarcba fullad, ha nem használunk ki minden lehetőséget, hogy tápláljuk a szerelem lángját.

5. Örökké szeresd a másikat, olyan kitartóan, ami bármilyen megpróbáltatást felülmúl

Az újonnan házasodott párok gyakran meglepődnek, hogy milyen hamar alábbhagy a szerelem kezdeti fellángolása, és abban a helyzetben találják magukat, hogy már nem „érzik” ugyanazt a szeretetet a párjuk iránt, mint korábban. Ez az érzelmi hiány lehangolhatja a párt, sőt egy csapás kellős közepén érezhetik magukat. Károly és Zita ellenben kitartottak a szeretetben még akkor is, amikor nehézségek adódtak. Miután Károly szembekerült azzal a megaláztatással, hogy a saját országából száműzték, feleségével úgy összetartottak, mint azelőtt soha. Nem sokkal később egy jóval nagyobb próbatétellel kellett szembenézniük: Károlynak tüdőgyulladása lett, ami gyors halálához vezetett. Feleségéhez intézett utolsó szavai ezek voltak: „Az irántad érzett szeretetem végtelen”. Zita a következő 67 évben fájdalma jeléül feketébe öltözött.  Szeretetük több volt, mint érzés; egy döntés volt egymás mellett, miszerint kölcsönösen szeretik egymást „amíg a halál el nem választ”, és még tovább.

Forrás: Aleteia

Ezt a cikket Flores Veronika önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Életmód Pontokba szedve
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás