2016. 09. 04.

Szentek legyetek!

Különleges nap ez a mai! Ferenc pápa a délelőtt során szentté avatta Teréz anyát, a mindenki által ismert kék-fehér ruhás nővért. Élete, munkája, hivatása mindannyiunk számára üzenet, ezért  tíz pontban összegyűjtöttük, mit tanulhatunk tőle.

Nem a külsőségek számítanak!

„Egész létünk szent, mert Ő név szerint kiválasztott bennünket! Ruhánk is jele annak, hogy Hozzá tartozunk! Ő név szerint meghívott engem. Én számára drága kincs vagyok. Hogyan? Tenyeres-talpas nővér is? Igen! Tenyeres-talpas nővér is!”

A szeretet a családjainkban kezdődik!

„Házadból, családodból formálj új Názáretet, ahol a szeretet uralkodik, mert a szeretet a családban kezdődik. Azzal kell kezdened, hogy az otthonodból melegség áradjon a világba.

Te légy az örök boldogság reménye: férjed, feleséged, gyermekeid, nagyszüleid és minden családtagod számára!”

Legyünk alázatosak!

„Jézus alázata jól látható a jászolban, az egyiptomi száműzetésben, rejtett életében, abban, hogy a saját népe nem értette meg, apostolainak hűtlenségében, a zsidók gyűlöletében, keresztútjának szörnyű szenvedéseiben, halálában. Nagy erény az alázat gyakorlása – főként akkor, ha nem is tudjuk, hogy alázatosak vagyunk!”

Fogadjuk el és szeressük egymást!

„Amikor Mária várandós lett, Szent József semmiről sem tudott. Tudta, hogy a gyermek nem az övé. Látta, hogy a Szűzanya gyermeket vár, de nem tudta, hogy hogyan történhet mindez. Ha nem beszélt volna a templomi elöljáróval, Máriát halálra kövezték volna.

Lássátok meg Szent József szeretetét: az emberek elfoghatták volna és megkövezhették volna Máriát. Ha bennünk is él az egymás iránti figyelem és gondoskodás, akkor Isten valóban köztünk lakik majd!”

Ne veszítsük el az örömünket!

„Az örömmel végzett munka sok lelket vezethet Istenhez: az öröm imádság, nagylelkűségünk jele. Az örömnek látszania kell a szemekben, a tekintetben, a mozdulatokban!”

Az imádságban kell gyökereznünk!

„Nagyon fontos, hogy megtanuljatok imádkozni! Úgy imádkozni, hogy valóban szeretni tudjátok a körülöttetek lévőket. Az imádságot mindenek elé helyezem! Az imádságon keresztül jut belénk a táplálék.

Ahogy járom a házakat, mintha kevesebb szeretetre és több panaszkodásra, veszekedésre lelnék. Miért van ez? Mert hiányzik két dolog: az ima szelleme és a csend.”

Áldozzuk fel magunkat a szolgálatban!

„A legfontosabb: Isten rendelkezésére állni, hogy úgy használjon bennünket, ahogyan ő kívánja, szolgálni és átadni magunkat neki! A Szűzanya mély, és szerelmetes bizalommal bízik az angyalban, mert elhozta neki a Jóhírt! Ő Isten követe volt. Ez a mi hitünk is.”

Éljük meg az engedelmességet!

„A helyesen megélt engedelmesség megszabadít bennünket az önzéstől és a gőgtől, és így segít, hogy megtaláljuk Istent! És benne az egész világot! Az engedelmesség apró cselekedetei építik a folyamatos, készséges, boldog és teljes engedelmességet, és mint az olajcseppek, táplálják Jézus lámpását, amely világít életünkben!”

Az Oltáriszentségből táplálkozzunk!

„Amikor a keresztre és a szentségtartóra nézünk, megkérdezzük magunktól, hogy miután Jézus értünk meghalt, és szeretetéről, irgalmáról ily módon tanúskodott, mindezek után miért hagyta ránk az Oltáriszentséget is?

Bizonyára elég volt az, amit tett, de ránk gondolva megadta nekünk a lehetőséget, hogy osztozzunk a keresztre feszítésében, és életünkben megélhessük azt. Az utolsó vacsoránál Ő már tudott a tövisekről, az árulásról, már mindent tudott…

Kapcsoljátok össze a szenvedéseket a szentségtartóval: az Ő testét az Oltáriszentséggel: teste úgymond újra megtöretik, áldozata minden nap megújul!”

Lehetséges ma is szentnek lenni!

„A szeretet az, ami mindent megcselekszik! Ti és én, miért vagyunk mi itt? A szegények között is a legszegényebbek megmentéséért és megszenteléséért. De milyen módon? Megmosva a leprásokat, tanítva a kisgyermekeket – tehát apró dolgokat cselekedve. De épp a kis dolgok vezetnek az üdvözüléshez, ami nem más, mint szentté lenni!”

 

Az idézetek forrása: Teréz anya breviáriuma (Szent Gellért Kiadó és Nyomda)

Borítókép: Mother Teresa
Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás