2016. 05. 13.

Női diakonátus a katolikus egyházban?

Ferenc pápa az egész világból érkezett női szerzetesrendek mintegy kilencszáz elöljárójával találkozott a vatikáni VI. Pál teremben. A május 12-i találkozón a Szentatya lehetségesnek nevezte a női diakonátus engedélyezését, hangsúlyozva, hogy külön bizottságot állít fel ennek tanulmányozására.

A női szerzetesrendek legfőbb előljáróit tömörítő szervezet (UISG – Unione Internazionale Superiore Generali) a napokban Rómában tartja éves találkozóját, melyen megemlékeztek létrehozásának 50. évfordulójáról. Az összegyűlt rendi elöljárók másfél órán keresztül folytattak beszélgetést a Szentatyával a nők szerepéről és feladatáról az egyházban életében. A találkozón Ferenc pápa kijelentette: az egyháznak be kell vonnia a nőket a konzultációban való részvételbe, de a döntéshozatalba is, mivel szüksége van a nők szemléletére.

hirdetés

A nőknek az egyházban való növekvő szerepe nem feminizmus: az egyház iránti felelősség megosztása a keresztségben részesült minden személynek joga, férfiaknak és nőknek egyaránt.

Az egyik szerzetesnő a női diakónus-szolgálat történeti hátteréről tett fel kérdést a pápának. A Szentatya elemezve a kérdéskört, kiemelte a női szolgálat ősegyházban betöltött szerepét, de azt is, hogy a szakértők sem tisztázták még kellőképpen a diakonisszák egykori szerepét. Ferenc pápa ezt követően jelentette be, hogy elfogadja a nővér felvetését, és bizottságot állít fel a kérdés tanulmányozására.

A diakónusi szolgálat az egyházi rend első fokozata, melyre az egyházi előírások alapján nőtlen vagy nős férfiakat lehet felszentelni. A diakonátusnak azonban két formája van: vannak, akiket a diakónusi idejük után pappá szentelnek, de vannak állandó diakónusok is, akiket később sem szentelnek pappá.

A II. vatikáni zsinat szerint a diakónus megszabott feladata a keresztség, az oltáriszentség kiszolgáltatása (áldoztatás), közreműködés házasságkötésben, temetés, zsolozsma kötelezettségének teljesítése, igeliturgiák vezetése. Továbbá a szentmisén felolvassa az evangéliumot, homíliát mondhat, a püspöknek, illetve papnak segédkezik.

Amikor tehát a női diakónusi szolgálat tanulmányozását kéri a pápa, nem a nők pappá szentelésének kérdését veti fel, hanem annak megvizsgálását szeretné, hogy állandó jelleggel tölthetnek-e be nők diakónusi szolgálatot, és e szolgálatkör pontosan mit foglalhat magában.

Forrás: magyarkurir.hu, kép: jackiealwaysunplugged.com

Hírek
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás