2016. 04. 18.

Legyen mire emlékezned

Valamit eszedbe juttatni azt jelenti: a meglévő tudásból felszínre hozni az épp legmegfelelőbb információt, az odaillő szavakat vagy megoldást. Nos, épp így csinálja a Szentlélek is.

“A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26)

János evangéliumának tanúságtétele szerint Jézus az utolsó vacsora utánfontos tanításokat és ígéreteket ad tanítványainak. Ennek a „tanítói blokknak” a legfőbb témája a Szentháromság körül forog; Jézus az Atyával való kapcsolatáról és az eljövendő Szentlélekről beszél. Ebből a szakaszból most azt a részt emelem ki, amelyben Jézus úgy beszél a Szentlélekről, mint aki majd tanítja és emlékezteti a tanítványokat. De mire kell egyáltalán tanítani és emlékeztetni őket?

Jézus szavai a Gecsemáné-kerti elfogatás előtt hangzanak el. Tudja, hogy az elkövetkező eseményeket a tanítványok nem fogják érteni, meg kell majd nekik magyarázni, hogy mindezek miért történtek. Ez pedig csak úgy sikerülhet, ha emlékeznek mindarra, amit Jézus tett és tanított. Így áll majd össze a kép bennük Jézus megváltói művéről. Ehhez lesz szükség a Szentlélek tanítására és emlékeztetésére. E kettő kell ma is Jézus tetteinek és szavainak megértéséhez, azonban ennek vannak olyan alapfeltételei,amelyek ha nem teljesülnek, akkor a tanításra és az emlékeztetésre is tökéletesen alkalmatlanná válunk.

hirdetés

Nézzük először az emlékeztetést. Mire akar emlékeztetni a Szentlélek?

“Eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam.”

A tanítványokat arra emlékeztette, amit hallottak és láttak Jézustól. Minket is csak arra tud. Vagyis amit nem hallottál vagy nem olvastál, arra a Szentlélek nem tud emlékeztetni. Csak azt és annyit tud az eszedbe juttatni, amit és amennyit hallottál Jézustól. Gazdagabb istenkapcsolatra vágysz? Ismerd meg minél jobban a Bibliát és meglátod, egyre több élethelyzetben és egyre gyakrabban fog rá emlékeztetni a Szentlélek.

“Ő tanít majd meg titeket mindenre.”

A tanítás is az emlékeztetésen alapul. Akinek nincs mire emlékeznie, az taníthatatlan. Sokan zárják el magukat a Lélek megvilágosító munkájától csupán azzal, hogy nem ismerik eléggé a Bibliát, és ezért a Lélek nem is tudja megmutatni nekik a Szentírás összefüggéseit. A tanítás itt ráadásulmegtapasztalást is jelent, vagyis a Szentlélek nem csak megtanítja, hanem meg is tapasztaltatja velünk, mintegy életre váltja bennünk Jézus szavainak igazságát. A Lélek általi taníthatóság másik feltétele ezért az igére való ráhagyatkozás, vagyis a hit.

A megismert ige és a benne való hit egységére a Biblia több helyen is figyelmeztet, így például a Zsidóknak írt levél egy helyén:

“Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták.” (Zsid 4,2)

A Lélek munkáját persze semmivel sem lehet kikényszeríteni, de azt kijelenthetjük, hogy tudatlanság és hitetlenség elzárnak bennünket Isten titkainak megismerésétől. A tudást és a hitet sokan szembeállítjákegymással, pedig a Szentlélek mindkettőt fel akarja használni, hogy minél jobban emlékeztethetők és taníthatók legyünk, és így az istenkapcsolatunk mindig fejlődőképes legyen.

Jorsits Attila

forrás: TeológiaBlog

Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás