2024. 01. 10.

Imaláncot indítanak a súlyos betegségben szenvedőkért és kísérőikért

Karsai Dániel alkotmányjogász ügye még mindig aktívan foglalkoztatja a magyar társadalmat, az eutanázia kérdése megosztja a közvéleményt. A helyzetre reagálva keresztény jogászok imalánc szervezésébe kezdtek szenvedő testvéreinkért és az őket kísérőkért; az ő felhívásukat tesszük most közzé.

Kedves Keresztény Testvérünk!

Napjaink hazai közvéleményét erősen foglalkoztatja és megosztja az eutanázia kérdése. Keresztény jogászok közösségeként a Keresztény Jogakadémia részéről is állást foglaltunk a kérdésben, melynek szövege itt olvasható.

Jogászként ismerjük a hazai és nemzetközi szabályozást a témában, aggódva és együttérzéssel tekintünk kollégánk és sorstársai súlyos betegségére. Keresztényként a Krisztus által kinyilatkoztatott tanítás a zsinórmérték számunkra, és meggyőződésünk, hogy az élet önkéntes feladása az üdvösség elvesztésének kockázatával jár.

Az emberi szenvedés értelme túlvilági kontextus nélkül nem érthető meg.

Ennek megértéséhez mindenekelőtt szükség van azon alapvetések elfogadására, hogy van Isten, aki végtelenül szeret, és az evilági élet után hazavár minket. Gyakran teszik fel a kérdést az emberek: miért engedi ezt meg Isten? A szenvedés tisztítja az emberi lelket, engedi meglátni a Lényeget, ezáltal előkészíti a nagyobb kegyelem befogadására.

A szenvedés misztériumának megértéséhez szilárd hitre van szükség, annak saját életünkben való viselése, vagy éppen egy szeretett személy szenvedéseinek kísérése még a mélyen hívő lélek számára is erős próbatétel. Ezért a Keresztény Jogakadémia szándéka, hogy

azokat a testvéreinket, akik szenvedésben, a halál fenyegetésében élnek, imáinkban vigyük az Úr elé,

és könyörögjünk, hogy Tőle erőt, türelmet és mindenekelőtt a hit bizonyosságát nyerjék el. Rendületlenül hiszünk az ima erejében, és arra hívunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk. Imádkozzunk együtt a szenvedőkért, az őket kísérőkért és súlyos betegséggel küzdő kollégánkért.

„Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha Lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róm 8, 13-18)

Az imalánc során minden nap egy adott órájában az erre a szándékra írt imádságot, majd a Miatyánkot imádkozzuk. Ezeken felül további önkéntes imafelajánlás is lehetséges természetesen. Az imalánchoz való csatlakozás szándékát, kérjük, jelezze a Keresztény Jogakadémia felé az imalanc.jogakademia@gmail.com email címen. Természetesen e nélkül is lehet csatlakozni, de az esetleges további kapcsolattartás miatt megköszönjük az email-es jelentkezést.

Imádság a szenvedőkért és az őket kísérőkért

Drága Mennyei Atyánk!

A testi és lelki gyötrelmektől szenvedő testvéreinket hozzuk most Eléd, kik vágyják a jó halál kegyelmét, Te azonban még megtartod őket a földi életben. Küldd el nekik a türelem és az erősség Lelkét, hogy keresztjüket a Te akaratodban megnyugodva hordozzák. Add, kérünk, hogy szenvedéseikkel Krisztus Urunk szenvedéseihez kapcsolódva, saját maguk és mások számára a kegyelem közvetítői lehessenek és szenvedéseik, fájdalmaik közepette is az Úr diadalát mutassák fel a világnak. Add meg nekik a ráhagyatkozás kegyelmét, annak biztos tudatát, hogy túláradó szeretetedben megpróbáltatásaik között sem feledkezel el róluk, és lelküket hazavárod a Te örök dicsőségedbe. Áldd meg a szenvedőket kísérő testvéreinket, áraszd ki rájuk az irgalom Lelkét, hogy Cirenei Simon példáját követve segítsék vinni szenvedő testvéreink keresztjét.

Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Miatyánk…

Hírek