2023. 11. 03.

„Le fogjátok hozni Isten országát a Földre!” – bátorító próféciák Magyarországról

Magyarország kis ország, de a közbenjárói révén képes arra, hogy megvédje egész Európát – fogalmazott Fábry Kornél püspök a Szeretetláng fesztiválon tartott előadásában. Kiemelt négy olyan próféciát, amelyek hazánkra vonatkoznak, és arra ösztönöznek minket, hogy éberek legyünk és még eltökéltebben imádkozzunk.

Korunk négy prófétáját idézte Fábry Kornél püspök nemrég a Szeretetláng fesztiválon: a próféciák mindegyike hazánkra vonatkozik. „A megítélést rátok bízom, ki-ki döntse el, hogy hiszi ezeket vagy sem, és aszerint cselekedjen” – mondta Fábry Kornél atya.

  1. Elke Mölle, az augsburgi Imádság Háza elnöke

„Harcosok nemzete vagytok, úgy, ahogy Dávid hősei. A közbenjárás a ti legerősebb fegyveretek és hivatásotok. Az Úr útját fogjátok készíteni, hogy vissza tudja nyerni Európát Isten országa számára. A ti közbenjárásotokkal hozzá fogtok járulni, hogy a spirituális légtér ellenőrzés alá vonódjék, és így az Úr földi csapatai bevehessék Európát. A spirituális vezetők a királyságban, a prédikátorok és a tanítók ismét tisztán fognak látni a Szentlélekben. Többé már nem fogja őket félrevezetni semmi, hanem egyedül a Királyra figyelnek majd a ti imáitok hatására.

Látlak titeket a Lélekben. Sok nehéz fegyverrel vagytok felszerelve, veszélyesek vagytok az ellenségre. Bátrak vagytok, merészek, és soha nem adjátok fel. Nem fogtok meghátrálni, le fogjátok hozni Isten Országát a földre, megjelenítitek Isten Országát. Harcos menyasszonyok lesztek, aki egészen bele van szerelmesedve a Királyba. És Ő felétek nyújtja a jogarát, és megadja, amiért imádkoztok, mert megérintettétek a szívét. Magyarország, Te az Úr kedvese vagy, szemed egyetlen pillantásával elraboltad a szívét. Szép vagy, Magyarország, drága vagy, és nagyon szeret Téged az Úr!”

  1. Anthony Parankimalil, indiai származású, Ruandában élő misszionárius atya, Szent Vincés rendi szerzetes 

„Ne szomorkodjatok Trianon miatt, mert ez Isten titokzatos tervének része volt azért, hogy a körülöttünk élő népek megmeneküljenek. Isten a lelkek javát nézi. Magyarország csak földi területet vesztett, de a hazátok a Mennyben van. Minél többet imádkozunk másokért, annál áldottabbak leszünk mi magunk is, és így menekülnek meg a magyarok is. „Tedd tágassá sátradban a helyet, és hajlékod kárpitjait feszítsd ki bátran. Hosszabbítsd meg a köteleket, és erősítsd meg a szegeket, mert kiterjedsz jobbra és balra. Nemzetséged hatalmába keríti a nemzeteket, és benépesíti az elhagyott városokat.” (Ézs. 54:2-3)

hirdetés

Fábry Kornél megjegyzése: „Ha elkezdünk imádkozni a körülöttünk lévő népekért, az egységért, akkor valami csodát fogunk látni. Imádkozzuk vissza Európát Krisztushoz!”

  1. Jim Blount atya, amerikai pap, ördögűző

„Láttam a kommunizmus démonát, mint egy nagy, rejtőző kígyót Magyarország alatt. Azt mondta, itt van, és arra készül, hogy visszavegye a hatalmat. De Isten ezt nem akarja, azért figyelmeztet, hogy imádkozzunk ez ellen.”

Fábry Kornél megjegyzése: „Tudjuk, hogy a gonosz és a szellemi hatalmasságok ellen folyik a küzdelem, nem egyes népcsoportok ellen. Nekünk senkire nem szabad haragudni, hanem az egység lelkét kell vinni mindenhova, és imádkozni mindenkiért, különösen a nem hívőkért, hogy térjenek meg ők is, találkozzanak Isten végtelen szeretetével. Mert ha valaki találkozik Vele, annak megváltozik az élete.”

  1. Mijo Barada, horvát prédikátor

„Nagyon kell imádkozni, mert Magyarország kimaradhat a háborúból, amely Ukrajnában már jelen van.”

Fábry Kornél megjegyzése: Mielőtt kitört volna a háború Ukrajnában, Mijo Barada három évvel ezelőtt tartott lelkigyakorlatot ott, és azt mondta, látja a háború szellemét Ukrajna és Oroszország felett – és Európa felett. Sokan azt hisszük Magyarországon, hogy tőlünk messze van a háború, de valójában néhány rossz döntés, és itt van. Ezért mondta a horvát prédikátor azt, hogy nagyon kell imádkozni, mert ki lehet maradni mindebből. Mindenki közbenjáró imádsága nagyon fontos. Ami a te részed ebben, azt senki más nem fogja elmondani. Mindenki imája fontos, mert ez tartja fent a védőernyőt az országunk felett.”

A püspök atya arra bátorított, hogy minden nap imádkozzuk az Úrral való egység imáját, amely így hangzik:

„A mi lábunk együtt járjon.

A kezünk együtt gyűjtsön.

A szívünk együtt dobbanjon.

A bensőnk együtt érezzen.

Az elménk gondolata egy legyen.

A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.

A mi szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon.

Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.”

Ima Szemle
hirdetés